Dim

I qrup üzrə ixtisasların keçid balları 2018-2019 – Abituriyentlərin diqqətinə!

 

1-ci qrup keçid balları

Qeyd edək ki, mötərizə içərisində müvafiq ixtisas üzrə dövlət sifarişi əsasında qəbulun keçid balı göstərilib.

Mötərizə içərisində tire ( – ) işarəsi göstərir ki, müvafiq ixtisasda dövlət sifarişi əsasında təhsil almaq hüququ qazanmış abituriyent yoxdur. Təhsili yalnız ödənişli əsaslarla olan ixtisasların qarşısında belə mötərizə göstərilməyib.
mənbə : azedu.az

 

1-ci qrup üzrə İxtisaslar

Bakı Dövlət Universiteti

Fizika müəllimliyi Ə 442 (448)

Riyaziyyat müəllimliyi Ə 540 (540)

İnformatika müəllimliyi Ə 291 (386)

Riyaziyyat Ə 294 (496)

Riyaziyyat (tədris ingilis dilində) Ə 542 (542)

Mexanika Ə 281 (448)

Fizika Ə 288 (417)

Fizika (tədris ingilis dilində) Ə 429 (429)

Geologiya Ə 250 (374)

Geologiya Q 250 ( – )

Kompüter elmləri Ə 346 (542)

Kompüter elmləri Q 264 ( – )

Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) Ə 623 (623)

Geologiya mühəndisliyi Ə 239 (434)

Geologiya mühəndisliyi Q 201 ( – )

Hidrogeologiya mühəndisliyi Ə 200 (351)

Hidrogeologiya mühəndisliyi Q 200 (360)

Geofizika mühəndisliyi Ə 244 (424)

Geofizika mühəndisliyi Q 200 ( – )

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi Ə 236 (342)

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi Q 200 ( – )

Kimya mühəndisliyi Ə 300 (578)

Torpaqşünaslıq və aqrokimya Ə 328 (328)

Torpaqşünaslıq və aqrokimya Q 294 (294)

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı Ə 351 (351)

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı Q 201 (330)

Fizika müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 211 (458)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 242 (549)

Riyaziyyat müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 217 ( – )

İnformatika müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 200 ( -)

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 278 (592)

Geologiya Ə 386 (386)

Kompüter elmləri Ə 576 (576)

Kompüter elmləri Q 250 ( – )

Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) Ə 630 (630)

Materialşünaslıq mühəndisliyi Ə 204 (329)

Geologiya mühəndisliyi Ə 280 (434)

Geologiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 455 (455)

Hidrogeologiya mühəndisliyi Ə 258 (353)

Geofizika mühəndisliyi Ə 308 (422)

Dağ-mədən mühəndisliyi Ə 254 (347)

Neft-qaz mühəndisliyi Ə 353 (603)

Neft-qaz mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 622 (622)

 

Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi Ə 326 (523)

Elektroenergetika mühəndisliyi Ə 475 (475)

Elektroenergetika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 490 (490)

İstilik energetikası mühəndisliyi Ə 366 (366)

Enerji maşınqayırması mühəndisliyi Ə 348 (348)

Cihazqayırma mühəndisliyi Ə 293 (417)

Cihazqayırma mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 251 (421)

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi Ə 375 (375)

Elektrik mühəndisliyi Ə 418 (418)

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Ə 496 (496)

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 517 (517)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 425 (540)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 619 (619)

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi Ə 250 (503)

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 596 (596)

Mexanika mühəndisliyi Ə 279 (488)

Kompüter mühəndisliyi Ə 415 (553)

Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 624 (624)

Kimya mühəndisliyi Ə 285 (574)

Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 612 (612)

Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi Ə 211 (338)

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi Ə 270 (437)

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 305 (434)

Biotibbi texnologiya mühəndisliyi Ə 443 (443)

Biotibbi texnologiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 447 (447)

Ekologiya mühəndisliyi Ə 374 (374)

Ekologiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 364 (364)

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi Ə 468 (468)

İnformasiya texnologiyaları Ə 495 (538)

İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) Ə 618 (618)

Sistem mühəndisliyi Ə 562 (562)

Sistem mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 642 (642)

Sənaye mühəndisliyi Ə 238 (423)

Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi Ə 358 (358)

Azərbaycan Texniki Universiteti

Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitəsinin yerüstü aparatlarının hazırlanması, istismarı və təmiri Ə 353 (353)

Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı məmulatların layihələndirilməsi və istehsalı Ə 333 (333)

İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 200 ( – )

Kompüter elmləri Ə 303 ( – )

Materialşünaslıq mühəndisliyi Ə 208 (329)

Dağ-mədən mühəndisliyi Ə 208 (347)

Elektroenergetika mühəndisliyi Ə 245 (444)

İstilik energetikası mühəndisliyi Ə 220 (360)

Enerji maşınqayırması mühəndisliyi Ə 200 (347)

Metallurgiya mühəndisliyi Ə 200 (315)

Maşın mühəndisliyi Ə 200 (320)

Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi Ə 234 (328)

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi Ə 235 (339)

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi Q 213 (345)

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi Ə 290 (353)

Cihazqayırma mühəndisliyi Ə 203 ( – )

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi Ə 200 (356)

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Ə 250 (430)

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Q 250 ( – )

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 245 ( – )

Elektrik mühəndisliyi Ə 226(390)

Mexanika mühəndisliyi Ə 220 ( – )

Kompüter mühəndisliyi Ə 282 ( – )

Poliqrafiya mühəndisliyi Ə 219 (329)

Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi Ə 204 (340)

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi Ə 200 ( – )

Biotibbi texnologiya mühəndisliyi Ə 241 (405)

Ekologiya mühəndisliyi Ə 200 (358)

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi Ə 260 (459)

İnformasiya texnologiyaları Ə 265 (538)

İnformasiya texnologiyaları Q 250 ( – )

Sistem mühəndisliyi Ə 259 ( – )

Silah və silah sistemlərinin istehsal texnologiyası Ə 499 (499)

Optotexnika Ə 350 (350)

Pirotexniki vasitələrin texnologiyası Ə 336 (336)

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Materialşünaslıq mühəndisliyi Ə 206 (336)

Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi Ə 259 (525)

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi Ə 249 (339)

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi Ə 212 (359)

Elektrik mühəndisliyi Ə 200 (397)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 245 ( – )

Mexanika mühəndisliyi Ə 230 ( – )

İnşaat mühəndisliyi Ə 251 (432)

İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 477 (477)

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi Ə 211 (340)

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi Q 202 (356)

Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi Ə 250 (328)

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi Ə 233 (318)

Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi Ə 207 (321)

Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi Ə 200 (315)

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi Ə 220 (342)

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi Ə 228 ( – )

Ekologiya mühəndisliyi Ə 217 (352)

Ekologiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200 ( – )

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi Ə 251 (457)

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200 (459)

İnformasiya texnologiyaları Ə 270 ( – )

İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) Ə 313 (541)

Şəhərsalma Ə 214 (349)

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı Ə 280 (327)

Memarlıq Ə 214 (383)

Memarlıq (tədris ingilis dilində) Ə 429 (429)

 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Fizika müəllimliyi Ə 379 (447)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 490 (490)

Riyaziyyat müəllimliyi Ə 458 (458)

Texnologiya müəllimliyi Ə 273 (330)

İnformatika müəllimliyi Ə 309 (388)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (Şamaxı filialı) Ə 273 (485)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (Şəki filialı) Ə 287 (458)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (Ağcabədi filialı) Ə 294 (485)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (Quba filialı) Ə 351 (457)

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi Ə 274 (356)

Qida məhsulları mühəndisliyi Ə 385 (385)

Qida məhsulları mühəndisliyi Q 239 (365)

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi Ə 358 (368)

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi Ə 296 (407)

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi Q 236 (432)

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi Ə 271 (434)

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi Q 223 (515)

İnformasiya texnologiyaları Ə 250 (538)

İnformasiya texnologiyaları Q 250 ( – )

Sistem mühəndisliyi Ə 283 ( – )

İnformasiya texnologiyaları (Zaqatala filialı) Ə 250(-)

Bakı Mühəndislik Universiteti

Fizika müəllimliyi (tədris ingilis dilində) Ə 217 (447)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (tədris ingilis dilində) Ə 511 (511)

Riyaziyyat müəllimliyi (tədris ingilis dilində) Ə 373 (456)

Elektroenergetika mühəndisliyi Ə 231 (441)

Maşın mühəndisliyi Ə 321 (321)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 262 (541)

Mexanika mühəndisliyi Ə 230 (488)

Mexanika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 541 (541)

Kompüter mühəndisliyi Ə 200 (555)

Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 648 (648)

Memarlıq Ə 257 (383)

Memarlıq (tədris ingilis dilində) Ə 396 (396)

İnşaat mühəndisliyi Ə 250 (434)

İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 446 (446)

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi Ə 209 (345)

Kimya mühəndisliyi Ə 245 (578)

Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 461 (574)

Ekologiya mühəndisliyi Ə 223 (350)

İnformasiya texnologiyaları Ə 250 (540)

İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) Ə 634 (634)

Sistem mühəndisliyi Ə 266 (576)

Sənaye mühəndisliyi Ə 226 (425)

Sənaye mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 275 (425)

Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi Ə 247 (343)

Şəhərsalma Ə 203 (350)

Dizayn Ə 204 (389)

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

Kompüter elmləri Ə 637 (637)

“ADA” Universiteti

Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) Ə 360

Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 300

İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) Ə 300

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası

Memarlıq Ə 200 ( – )

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

Qida məhsulları mühəndisliyi Ə 200 (365)

Milli Aviasiya Akademiyası

Elektroenergetika mühəndisliyi Ə 337 (450)

Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi Ə 360 (445)

Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi Ə 474 (474)

Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi Ə 399 (399)

Uçuş mühəndisliyi Ə 448 (448)

Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi Ə 344 (434)

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi Ə 384 (384)

Cihazqayırma mühəndisliyi Ə 303 (416)

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Ə 491 (491)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 377 (546)

Kompüter mühəndisliyi Ə 294 (557)

Ekologiya mühəndisliyi Ə 393 (393)

Kosmik idarəetmə sistemləri mühəndisliyi Ə 366 (398)

İnformasiya texnologiyaları Ə 375 (539)

Sistem mühəndisliyi Ə 326 ( -)

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası

Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi Ə 369 (415)

Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi Ə 350 (409)

Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi Ə 418 (494)

Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 432 (495)

Elektrik mühəndisliyi Ə 299 (391)

Bakı Ali Neft Məktəbi

İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris ingilis dilində) Ə 685 (685)

İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris ingilis dilində) Ə 662

Neft-qaz mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 670 (670)

Neft-qaz mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 651

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 685 (685)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 660

Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 665 (665)

Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 655

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Fizika müəllimliyi Ə 285 (448)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 474 (474)

Riyaziyyat müəllimliyi Ə 317 (456)

Texnologiya müəllimliyi Ə 216 (333)

Fizika Ə 250 (422)

Fizika Q 250 ( – )

Geologiya mühəndisliyi Ə 200 ( – )

Elektroenergetika mühəndisliyi Ə 265 (439)

Elektroenergetika mühəndisliyi Q 200 ( – )

Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi Ə 210 (341)

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi Ə 286 (343)

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi Q 200 ( – )

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi Ə 200 (327)

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi Ə 205 (347)

Ekologiya mühəndisliyi Ə 209 (361)

İnformasiya texnologiyaları Ə 301 (555)

Torpaqşünaslıq və aqrokimya Ə 265 (265)

Memarlıq Ə 200(-)

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 222 (471)

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri)
Maşın mühəndisliyi Ə 200 (328)

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi Ə 200 (348)

Elektrik mühəndisliyi Ə 201 (398)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 200 ( – )

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi Ə 296 (296)

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi Q 249 (249)

Qida məhsulları mühəndisliyi Ə 200 (367)

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi Ə 199 ( – )

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi Ə 200 (467)

İnformasiya texnologiyaları Ə 250 (604)

Torpaqşünaslıq və aqrokimya Ə 267 (267)

Torpaqşünaslıq və aqrokimya Q 224 (224)

Torpaqşünaslıq və aqrokimya (tədris ingilis dilində) Ə 150 (153)

Aqronomluq Ə 247 (247)

Aqronomluq Q 207 (207)

Aqronomluq (tədris ingilis dilində) Ə 150 (161)

Zootexniklik Ə 211 (211)

Zootexniklik Q 196 (196)

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı Ə 200 (330)

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı Q 200 ( – )

Aqromühəndislik Ə 248 (248)

Aqromühəndislik Q 210 (210)

Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi Ə 198 (198)

Meşəçilik Ə 212 (212)

Şərabçılıq Ə 213 (213)

 

Gəncə Dövlət Universiteti

Fizika müəllimliyi Ə 243 (450)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 361 (457)

Riyaziyyat müəllimliyi Ə 259 (458)

Texnologiya müəllimliyi Ə 199 (343)

İnformatika müəllimliyi Ə 220 (393)

Kompüter elmləri Ə 250 ( – )

Ekologiya mühəndisliyi Ə 200 (357)

Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri)

Metallurgiya mühəndisliyi Ə 200 (315)

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi Ə 195 (353)

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi Q 198 ( – )

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Ə 250 (503)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 200 (562)

Kompüter mühəndisliyi Ə 202 ( – )

Kompüter mühəndisliyi Q 209 ( – )

Kimya mühəndisliyi Ə 200 ( – )

Qida məhsulları mühəndisliyi Ə 200 (364)

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi Ə 189 ( – )

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi Q 193 ( – )

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi Ə 191 ( – )

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi Q 195 ( – )

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi Ə 200 ( – )

Ekologiya mühəndisliyi Ə 200 ( – )

İnformasiya texnologiyaları Ə 250 ( – )

Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi Ə 200 ( – )

Şərabçılıq Ə 200 (307)

Şərabçılıq Q 200 ( -)

Sumqayıt Dövlət Universiteti

Fizika müəllimliyi Ə 280 (452)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 334 (455)

Riyaziyyat müəllimliyi Ə 288 (474)

Riyaziyyat Ə 253 ( – )

Fizika Ə 250 (417)

Neft-qaz mühəndisliyi Ə 224 ( – )

Elektroenergetika mühəndisliyi Ə 200 ( – )

İstilik energetikası mühəndisliyi Ə 200 ( – )

Cihazqayırma mühəndisliyi Ə 200 ( – )

Elektrik mühəndisliyi Ə 200 (413)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 200 (568)

Kompüter mühəndisliyi Ə 204 ( – )

Kimya mühəndisliyi Ə 200 ( – )

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi Ə 200 (535)

Ekologiya mühəndisliyi Ə 200 (350)

İnformasiya texnologiyaları Ə 250 ( – )

Sənaye mühəndisliyi Ə 200 (427)

Mingəçevir Dövlət Universiteti

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 310 (465)

Riyaziyyat müəllimliyi Ə 260 ( – )

Elektroenergetika mühəndisliyi Ə 200 (504)

İstilik energetikası mühəndisliyi Ə 200 (373)

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi Ə 212 (346)

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi Ə 189 (518)

Ekologiya mühəndisliyi Ə 200 (365)

İnformasiya texnologiyaları Ə 250 ( – )

Lənkəran Dövlət Universiteti

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 304 (456)

Texnologiya müəllimliyi Ə 196 ( – )

Kompüter mühəndisliyi Ə 236 ( – )

Qida məhsulları mühəndisliyi Ə 208 (371)

İnformasiya texnologiyaları Ə 250 ( – )

Torpaqşünaslıq və aqrokimya Ə 191 (286)

Aqronomluq Ə 190 (253)

Aqronomluq Q 189 (273)

Meşəçilik Ə 186 (270)

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

Qida məhsulları mühəndisliyi Ə 200 ( – )

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi Ə 188 ( – )

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi Ə 191 ( – )

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi Ə 200 ( – )

“Azərbaycan” Universiteti

Kompüter mühəndisliyi Ə 200 ( – )

Qərbi Kaspi Universiteti (əvvəlki Qərb Universiteti)

Kompüter elmləri Ə 250 ( – )

Cihazqayırma mühəndisliyi Ə 200 ( – )

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi Ə 200 ( – )

Kompüter mühəndisliyi Ə 200 ( – )

Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi Ə 187 (313)

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi Ə 198 ( – )

Poliqrafiya mühəndisliyi Ə 192 ( – )

Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi Ə 200 ( – )

Ekologiya mühəndisliyi Ə 200 ( – )

İnformasiya texnologiyaları Ə 250 ( – )

Meşəçilik Ə 186 (258)

Meşəçilik Q 186 ( – )

Xəzər Universiteti

Fizika müəllimliyi Ə 200 ( – )

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 200 (462)

Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) Ə 575 (575)

Neft-qaz mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200 (645

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 250 (431)

Mexanika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200 (488)

Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200 (556)

İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 250 (454)

Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200 (589)

Bakı Avrasiya Universiteti

İnformasiya texnologiyaları Ə 250 ( – )

Bakı Qızlar Universiteti

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 229 ( – )

“Odlar Yurdu” Universiteti

Kompüter elmləri Ə 250 ( – )

Kompüter mühəndisliyi Ə 200 ( – )

“Naxçıvan” Universiteti (Naxçıvan şəhəri)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 202 ( – )

İnformasiya texnologiyaları Ə 250 ( – )

 

Related Articles

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Back to top button
Təhsil sizin gələcəyinizdir, tehsil barədə məlumatları ilk siz əldə edin    Bəli Xeyr