Dim

II qrup üzrə ixtisasların keçid balları 2018-2019 – Abituriyentlərin diqqətinə!

2-ci qrup keçid balları

Qeyd edək ki, mötərizə içərisində müvafiq ixtisas üzrə dövlət sifarişi əsasında qəbulun keçid balı göstərilib.

Mötərizə içərisində tire ( – ) işarəsi göstərir ki, müvafiq ixtisasda dövlət sifarişi əsasında təhsil almaq hüququ qazanmış abituriyent yoxdur. Təhsili yalnız ödənişli əsaslarla olan ixtisasların qarşısında belə mötərizə göstərilməyib.
mənbə : azedu.az

 

2-ci qrup üzrə İxtisaslar

Bakı Dövlət Universiteti

Coğrafiya müəllimliyi Ə 412 (464)

Sosiologiya Ə 438 (438)

Sosiologiya (tədris ingilis dilində) Ə 447 (447)

Regionşünaslıq (Amerika üzrə) Ə 200 (466)

Regionşünaslıq (ərəb ölkələri üzrə) Ə 228 (580)

Regionşünaslıq (İran üzrə) Ə 200 ( – )

Regionşünaslıq (İsrail üzrə) Ə 223 ( – )

Regionşünaslıq (Koreya üzrə) Ə 353 (471)

Regionşünaslıq (Pakistan üzrə) Ə 200 ( – )

Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə) Ə 238 (470)

Regionşünaslıq (Türkiyə üzrə) Ə 200 (469)

Regionşünaslıq (Yaponiya üzrə) Ə 235 (550)

Beynəlxalq münasibətlər Ə 283 (557)

Beynəlxalq münasibətlər Q 200 ( – )

Beynəlxalq münasibətlər (tədris ingilis dilində) Ə 538 (558)

Dünya iqtisadiyyatı Ə 293 (593)

Dünya iqtisadiyyatı Q 200 ( – )

Dünya iqtisadiyyatı (tədris ingilis dilində) Ə 352 (600)

İqtisadiyyat Ə 298 (579)

İqtisadiyyat Q 200 ( – )

İqtisadiyyat (tədris ingilis dilində) Ə 557 (576)

Menecment Ə 285 (553)

Coğrafiya Ə 327 (435)

Coğrafiya Q 281 (552)

Hidrometeorologiya Ə 271 (429)

Turizm və otelçilik Ə 479 (479)

Turizm və otelçilik Q 200 ( – )

Turizm və otelçilik (tədris ingilis dilində) Ə 483 (483)

Tarix və coğrafiya müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 272 (441)

Coğrafiya müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 235 ( – )

Turizm və otelçilik (Qazax filialı) Ə 159 ( – )

Turizm və otelçilik (Qazax filialı) Q 168 ( -)

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

İqtisadiyyat (tədris ingilis dilində) Ə 526 (575)

Sənayenin təşkili və olunması Ə 505 (505)

Sənayenin təşkili və idarə olunması Q 252 ( – )

Menecment (tədris ingilis dilində) Ə 405 (550)

Marketinq (tədris ingilis dilində) Ə 404 (538)

Biznesin idarə edilməsi Ə 366 (616)

Biznesin idarə edilməsi Q 225 ( – )

Biznesin idarə edilməsi (tədris ingilis dilində) Ə 433(599)

Azərbaycan Texniki Universiteti

Sənayenin təşkili və idarə olunması Ə 290 (492)

Sənayenin təşkili və idarə olunması Q 200 ( – )

Menecment Ə 298 ( – )

Nəqliyyat servisi (avtomobil nəqliyyatı üzrə) Ə 346 (436)

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Sənayenin təşkili və idarə olunması Ə 264 (495)

Sənayenin təşkili və idarə olunması (tədris ingilis dilində) Ə 275 (494)

Menecment Ə 246 ( – )

Marketinq Ə 246 ( – )

Biznesin idarə edilməsi Ə 268 ( – )

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Tarix və coğrafiya müəllimliyi Ə 459 (459)

Coğrafiya müəllimliyi Ə 355 (463)

Tarix və coğrafiya müəllimliyi (Şamaxı filialı) Ə 272 (457)

Tarix və coğrafiya müəllimliyi (Şəki filialı) Ə 358 (436)

Tarix və coğrafiya müəllimliyi (Ağcabədi filialı) Ə 257 ( – )

Tarix və coğrafiya müəllimliyi (Cəlilabad filialı) Ə 281 (476)

Tarix və coğrafiya müəllimliyi (Quba filialı) Ə 266 (440)

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Dünya iqtisadiyyatı Ə 322 (594)

Dünya iqtisadiyyatı Q 200 ( – )

Dünya iqtisadiyyatı (tədris ingilis dilində) Ə 631 (631)

Mühasibat uçotu və audit Ə 443 (605)

Mühasibat uçotu və audit Q 282 ( – )

Mühasibat uçotu və audit (tədris ingilis dilində) Ə 656 (656)

Mühasibat uçotu və audit (tədris türk dilində) Ə 340 (614)

Maliyyə Ə 416 (647)

Maliyyə Q 260 ( – )

Maliyyə (tədris ingilis dilində) Ə 667 (667)

Maliyyə (tədris türk dilində) Ə 391 (661)

İqtisadiyyat Ə 350 (574)

İqtisadiyyat Q 200 ( – )

İqtisadiyyat (tədris ingilis dilində) Ə 629 (629)

İqtisadiyyat (tədris türk dilində) Ə 344 (574)

Sənayenin təşkili və idarə olunması Ə 527 (527)

Sənayenin təşkili və idarə olunması Q 222 ( – )

Statistika Ə 349 (515)

Statistika Q 200 ( – )

Menecment Ə 341 (549)

Menecment Q 200 ( – )

Marketinq Ə 369 (536)

Marketinq Q 200 ( – )

Marketinq (tədris türk dilində) Ə 283 (545)

Biznesin idarə edilməsi Ə 336 (599)

Biznesin idarə edilməsi Q 200 ( – )

Biznesin idarə edilməsi (tədris ingilis dilində) Ə 629 (629)

Biznesin idarə edilməsi (tədris türk dilində) Ə 298 (603)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə 531 (531)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Q 200 ( – )

Kommersiya Ə 315 (525) 123824 Kommersiya Q 200 ( – )

Mühasibat uçotu və audit (Zaqatala filialı) Ə 200 ( – )

Mühasibat uçotu və audit (Zaqatala filialı) Q 200 ( – )

Maliyyə (Zaqatala filialı) Ə 200 ( – )

Maliyyə (Zaqatala filialı) Q 200 ( – )

İqtisadiyyat (Zaqatala filialı) Ə 200 ( – )

İqtisadiyyat (Zaqatala filialı) Q 200 ( – )

Menecment (Zaqatala filialı) Ə 200 ( – )

Menecment (Zaqatala filialı) Q 200 ( – )

Marketinq (Zaqatala filialı) Ə 156 ( – )

Marketinq (Zaqatala filialı) Q 172 ( – )

Biznesin idarə edilməsi (Zaqatala filialı) Ə 152 ( – )

Biznesin idarə edilməsi (Zaqatala filialı) Q 187 ( – )

Turizm və otelçilik (Zaqatala filialı) Ə 153 (423)

Turizm və otelçilik (Zaqatala filialı) Q 170 ( -)

Azərbaycan Dillər Universiteti

Regionşünaslıq (Afrika üzrə) Ə 200 ( – )

Regionşünaslıq (Almaniya üzrə) Ə 406 (488)

Regionşünaslıq (Amerika üzrə) Ə 237 (477)

Regionşünaslıq (Balkan ölkələri üzrə) Ə 221 (505)

Regionşünaslıq (Böyük Britaniya üzrə) Ə 241 (466)

Regionşünaslıq (Cənubi Amerika üzrə) Ə 200 ( – )

Regionşünaslıq (Çin üzrə) Ə 294 (487)

Regionşünaslıq (ərəb ölkələri üzrə) Ə 200 ( – )

Regionşünaslıq (Fransa üzrə) Ə 371 ( – )

Regionşünaslıq (İsrail və Yaxın Şərq üzrə) Ə 200(578)

Regionşünaslıq (Mərkəzi və Şərqi Avropa üzrə) Ə 200 ( – )

Regionşünaslıq (Norveç üzrə) Ə 273 (474)

Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə) Ə 200 ( – )

Regionşünaslıq (Rusiya üzrə) Ə 200 ( – )

Regionşünaslıq (Türkiyə üzrə) Ə 268 ( – )

Regionşünaslıq (Yaponiya üzrə) Ə 298 (466)

Beynəlxalq münasibətlər Ə 200 ( -)

Bakı Slavyan Universiteti

Regionşünaslıq (Azərbaycan üzrə) Ə 200 ( – )

Regionşünaslıq (Bolqarıstan üzrə) Ə 200 ( – )

Regionşünaslıq (Türkiyə üzrə) Ə 200 ( – )

Regionşünaslıq (Yunanıstan üzrə) Ə 200 ( – )

Regionşünaslıq (Rusiya üzrə) Ə 200 ( – )

Beynəlxalq münasibətlər Ə 200 ( – )

 

Bakı Mühəndislik Universiteti

Mühasibat uçotu və audit Ə 335 ( – )

Mühasibat uçotu və audit (tədris ingilis dilində) Ə 396 (610)

Maliyyə Ə 314 ( – )

Maliyyə (tədris ingilis dilində) Ə 295 (648)

Dünya iqtisadiyyatı Ə 280 ( – )

Dünya iqtisadiyyatı (tədris ingilis dilində) Ə 261 (594)

Sənayenin təşkili və idarə olunması Ə 495 (495)

Sənayenin təşkili və idarə olunması (tədris ingilis dilində) Ə 514 (514)

Biznesin idarə edilməsi Ə 284 ( – )

Biznesin idarə edilməsi (tədris ingilis dilində) Ə 266 (600)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə 290 (504)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi (tədris ingilis dilində) Ə 259 (493)

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

Beynəlxalq münasibətlər Ə 586 (586)

İqtisadiyyat Ə 616 (616)

Menecment Ə 568 (568)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə 561 (561)

Davamlı inkişafın idarə edilməsi Ə 520 (539)

“ADA” Universiteti

Beynəlxalq münasibətlər (tədris ingilis dilində) Ə 400

İqtisadiyyat (tədris ingilis dilində) Ə 406

Biznesin idarə edilməsi (tədris ingilis dilində) Ə 544

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

Sosiologiya Ə 228 (460)

Turizm və otelçilik Ə 310 (420)

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

Maliyyə Ə 200 ( – )

Menecment Ə 224 (555)

Menecment (tədris ingilis dilində) Ə 200 (551)

Marketinq Ə 200 ( – )

Biznesin idarə edilməsi Ə 200 ( – )

Turizm və otelçilik Ə 446 (446)

Turizm və otelçilik (tədris ingilis dilində) Ə 479 (479)

Nəqliyyat servisi (sərnişin daşımaları nəqliyyatı üzrə) Ə 250 (437)

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası

Menecment (prodüser) Ə 200 ( – )

Menecment (prodüser) Q 200

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

İdman menecmenti və kommunikasiya Ə 200 (413)

İdman menecmenti və kommunikasiya Q 200 ( – )

Milli Aviasiya Akademiyası

Dünya iqtisadiyyatı Ə 285 ( – )

Hidrometeorologiya Ə 430 (430)

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası

İqtisadiyyat Ə 424 (577)

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Coğrafiya müəllimliyi Ə 321 (468)

Beynəlxalq münasibətlər Ə 237 ( – )

Dünya iqtisadiyyatı Ə 342 ( – )

Mühasibat uçotu və audit Ə 374 ( – )

Mühasibat uçotu və audit Q 207 ( – )

İqtisadiyyat Ə 385 (587)

İqtisadiyyat Q 245 ( – )

Menecment Ə 317 (568)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə 315 (495)

Turizm və otelçilik Ə 317 (424)

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri)

Mühasibat uçotu və audit Ə 326 (622)

Mühasibat uçotu və audit Q 200 ( – )

Maliyyə Ə 261 ( – )

Maliyyə Q 200 ( – )

İqtisadiyyat Ə 238 (595)

İqtisadiyyat Q 200 ( – )

İqtisadiyyat (tədris ingilis dilində) Ə 260 (583)

Menecment (alman proqramı) Ə 200 (558)

Marketinq Ə 169 ( – )

Marketinq Q 185 ( – )

Marketinq (tədris ingilis dilində) Ə 150 (541)

Biznesin idarə edilməsi Ə 181 ( – )

Gəncə Dövlət Universiteti

Tarix və coğrafiya müəllimliyi Ə 323 (436)

Coğrafiya müəllimliyi Ə 291 (516)

Mühasibat uçotu və audit Ə 246 ( – )

Mühasibat uçotu və audit Q 200 ( – )

Maliyyə Ə 229 ( – )

Maliyyə Q 200 ( – )

İqtisadiyyat Ə 226 ( – )

İqtisadiyyat Q 200 ( – )

Menecment Ə 200 ( – )

Marketinq Ə 177 ( – )

Biznesin idarə edilməsi Ə 192 ( – )

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə 200 (520)

Turizm və otelçilik Ə 171 (418)

Turizm və otelçilik Q 186 (-)

Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri)

Mühasibat uçotu və audit Ə 223 ( – )

Sənayenin təşkili və idarə olunması Ə 200 (528)

Menecment Ə 200 ( – )

Marketinq Ə 164 ( – )

Marketinq Q 178 ( – )

Biznesin idarə edilməsi Ə 182 ( – )

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə 200 ( – )

Kommersiya Ə 157 ( – )

Kommersiya Q 173 ( – )

Turizm və otelçilik Ə 164 (449)

Turizm və otelçilik Q 182 ( – )

 

Sumqayıt Dövlət Universiteti

Tarix və coğrafiya müəllimliyi Ə 302 (436)

Coğrafiya müəllimliyi Ə 288 (469)

Sosiologiya Ə 224 (433)

Dünya iqtisadiyyatı Ə 216 ( – )

Dünya iqtisadiyyatı Q 200 ( – )

Mühasibat uçotu və audit Ə 269 ( – )

Mühasibat uçotu və audit Q 200 ( – )

Maliyyə Ə 267 ( – )

Maliyyə Q 200 ( – )

İqtisadiyyat Ə 228 ( – )

İqtisadiyyat Q 200 ( – )

Menecment Ə 200 ( – )

Menecment Q 200 ( – )

Marketinq Ə 200 ( – )

Biznesin idarə edilməsi Ə 200 ( – )

Biznesin idarə edilməsi Q 200 ( – )

Mingəçevir Dövlət Universiteti

Mühasibat uçotu və audit Ə 282 ( – )

Mühasibat uçotu və audit Q 200 ( – )

Maliyyə Ə 256 ( – )

İqtisadiyyat Ə 229 ( – )

İqtisadiyyat Q 200 ( – )

Sənayenin təşkili və idarə olunması Ə 200 (520)

Menecment Ə 200 ( – )

Marketinq Ə 176 ( – )

Biznesin idarə edilməsi Ə 192 (615)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə 200 ( – )

Turizm və otelçilik Ə 187 (420)

Lənkəran Dövlət Universiteti

Tarix və coğrafiya müəllimliyi Ə 293 (446)

Mühasibat uçotu və audit Ə 205 ( – )

Mühasibat uçotu və audit Q 200 ( – )

Maliyyə Ə 200 ( – )

Maliyyə Q 200 ( – )

İqtisadiyyat Ə 200 ( – )

Marketinq Ə 163 ( – )

Biznesin idarə edilməsi Ə 187 ( – )

Turizm və otelçilik Ə 163 (420)

Turizm və otelçilik Q 183 ( – )

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

Dünya iqtisadiyyatı Ə 200 ( – )

Dünya iqtisadiyyatı Q 200 ( – )

Mühasibat uçotu və audit Ə 200 ( – )

Mühasibat uçotu və audit Q 200 ( – )

Maliyyə Ə 200 ( – )

Maliyyə Q 200 ( – )

İqtisadiyyat Ə 200 ( – )

İqtisadiyyat Q 200 ( – )

Sənayenin təşkili və idarə olunması Ə 200 ( – )

Statistika Ə 200 ( – )

Menecment Ə 200 ( – )

Marketinq Ə 150 ( – )

Biznesin idarə edilməsi Ə 186 ( – )

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə 200 ( – )

Kommersiya Ə 150 ( – )

Kommersiya Q 167 ( – )

Coğrafiya Ə 200 ( – )

Turizm və otelçilik Ə 155 ( – )

Turizm və otelçilik Q 163 ( – )

“Azərbaycan” Universiteti

Mühasibat uçotu və audit Ə 219 ( – )

Mühasibat uçotu və audit (tədris ingilis dilində) Ə 200 ( – )

Maliyyə Ə 207 ( – )

Maliyyə (tədris ingilis dilində) Ə 200 ( – )

İqtisadiyyat Ə 200 ( – )

İqtisadiyyat (tədris ingilis dilində) Ə 200 ( – )

Menecment Ə 200 ( – )

Menecment (tədris ingilis dilində) Ə 200 ( – )

Marketinq Ə 171 ( – )

Marketinq (tədris ingilis dilində) Ə 150 ( – )

Biznesin idarə edilməsi Ə 179 ( – )

Biznesin idarə edilməsi (tədris ingilis dilində) Ə 150 ( – )

Kommersiya Ə 155 ( – )

Qərbi Kaspi Universiteti (əvvəlki Qərb Universiteti)

Regionşünaslıq (Qərbşünaslıq) Ə 181 ( – )

Beynəlxalq münasibətlər Ə 200 ( – )

Beynəlxalq münasibətlər Q 200 ( – )

Dünya iqtisadiyyatı Ə 200 ( – )

Dünya iqtisadiyyatı Q 200 ( – )

Mühasibat uçotu və audit Ə 222 ( – )

Mühasibat uçotu və audit Q 200 ( – )

Maliyyə Ə 200 ( – )

İqtisadiyyat Ə 200 ( – )

Sənayenin təşkili və idarə olunması Ə 200 ( – )

Menecment Ə 200 ( – )

Marketinq Ə 184 ( – )

Biznesin idarə edilməsi Ə 191 ( – )

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə 200 ( – )

Turizm və otelçilik Ə 326 (419)

Xəzər Universiteti

Coğrafiya müəllimliyi Ə 200 (480)

Regionşünaslıq (amerikaşünaslıq, avropaşünaslıq, asiyaşünaslıq, şərqşünaslıq -tədris ingilis dilində) Ə 150 (468)

Beynəlxalq münasibətlər (tədris ingilis dilində) Ə 200 ( – )

Mühasibat uçotu və audit (tədris ingilis dilində) Ə 200 (608)

Maliyyə (tədris ingilis dilində) Ə 200 (655)

İqtisadiyyat (tədris ingilis dilində) Ə 200 (581)

Menecment (tədris ingilis dilində) Ə 200 (556)

Marketinq (tədris ingilis dilində) Ə 179 (547)

Biznesin idarə edilməsi (tədris ingilis dilində) Ə 184 (618)

Turizm və otelçilik (tədris ingilis dilində) Ə 435 (435)

Bakı Avrasiya Universiteti

Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada) Ə 150 ( – )

Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada) Q 160 ( – )

Regionşünaslıq (Avropa ölkələri) Ə 150 ( – )

Regionşünaslıq (Avropa ölkələri) Q 157 ( – )

Regionşünaslıq (Yaxın və Orta Şərq) Ə 150 ( – )

Beynəlxalq münasibətlər Ə 200 ( – )

İqtisadiyyat Ə 200 ( – )

İqtisadiyyat Q 200 ( – )

Marketinq Ə 165 ( – )

Biznesin idarə edilməsi Ə 180 ( – )

Bakı Qızlar Universiteti

Coğrafiya müəllimliyi Ə 230 ( – )

“Odlar Yurdu” Universiteti

Beynəlxalq münasibətlər Ə 200 ( – )

Dünya iqtisadiyyatı Ə 200 ( – )

Mühasibat uçotu və audit Q 200 ( – )

Mühasibat uçotu və audit Ə 200 ( – )

Maliyyə Ə 200 ( – )

Menecment Ə 200 ( – )

Marketinq Ə 168 ( – )

Biznesin idarə edilməsi Ə 174 ( – )

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə 200 ( – )

Turizm və otelçilik Q 166 ( – )

Turizm və otelçilik Ə 192 (421)

Bakı Biznes Universiteti

Dünya iqtisadiyyatı Ə 200 ( – )

Mühasibat uçotu və audit Ə 200 ( – )

Maliyyə Ə 200 ( – )

İqtisadiyyat Ə 200 ( – )

Sənayenin təşkili və idarə olunması Ə 200 ( – )

Menecment Ə 200 ( – )

Marketinq Ə 155 ( – )

Marketinq Q 156 ( – )

Biznesin idarə edilməsi Ə 170 ( – )

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə 200 ( – )

“Naxçıvan” Universiteti (Naxçıvan şəhəri)

Coğrafiya müəllimliyi Ə 200 ( – )

Beynəlxalq münasibətlər Ə 207 ( – )

Mühasibat uçotu və audit Ə 221 ( – )

Maliyyə Ə 253 ( – )

İqtisadiyyat Ə 220 ( – )

Turizm və otelçilik Ə 201 (434)

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

Mühasibat uçotu və audit Ə 200 ( – )

Maliyyə Ə 200 ( – )

İqtisadiyyat Ə 200 ( – )

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə 200 ( – )

 

Related Articles

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Back to top button
Təhsil sizin gələcəyinizdir, tehsil barədə məlumatları ilk siz əldə edin    Bəli Xeyr