Home » kecid balları » III qrup üzrə ixtisasların keçid balları 2020 – Abituriyentlərin diqqətinə!

III qrup üzrə ixtisasların keçid balları 2020 – Abituriyentlərin diqqətinə!

kecid ballari 2020

3-ci qrup keçid balları 

Qeyd edək ki, mötərizə içərisində müvafiq ixtisas üzrə dövlət sifarişi əsasında qəbulun keçid balı göstərilib.

Mötərizə içərisində tire (-) işarəsi göstərir ki, müvafiq ixtisasda dövlət sifarişi əsasında təhsil almaq hüququ qazanan abituriyent yoxdur. Təhsili yalnız ödənişli əsaslarla olan ixtisasların qarşısında belə mötərizə göstərilməyib.

Bakı Dövlət Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi Ə 549.3 (549.3)

Tarix müəllimliyi Ə 519.9 (519.9)

Korreksiyaedici təlim Ə 427.8 (427.8)

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Ə 450.1 (450.1)

Filologiya(Azərbaycan dili və ədəbiyyat) Ə 470.5 ( 488.2)

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat) Q 395.1 (-)

Filologiya ( alman dili və ədəbiyyat) Ə  399.6 (509.1)

Filologiya (fransız dili və ədəbiyyat) Ə  348.3 ( 567.7)

Filologiya ( ərəb dili və ədəbiyyat) Ə 361.2(-)

Filologiya ( fars dili və ədəbiyyat)  Ə 339.5 (-)

Filologiya ( türk dili və ədəbiyyat) Ə 397.7 (-)

Fəlsəfə Ə 433.6 (433.6)

Tərcümə (fars dili üzrə) Ə 329.1 (-)

Tərcümə (ərəb dili üzrə) Ə 378.4 (494.9)

Jurnalistika Ə 325.7 (424.4)

Jurnalistika Q 272.1 (-)

Jurnalistika ( tədris ingilis dilində) Ə 473.4 (473.4)

Kitabşünaslıq Ə 346.9 (381.5)

Kitabşünaslıq Q 309.3 (-)

Tarix Ə 495.1 (496.5)

Tarix Q 425.2 (557.5)

Tarix ( tədris ingilis dili ) Ə 550.3 (550.3 )

Antropologiya Ə 442.4 (453.1)

Politologiya Ə  487.2 (487.2)

Hüquqşünaslıq Ə  561.9 (617.0)

Hüquqşünaslıq Q 532.6 (-)

Hüquqşünaslıq (tədris ingilis dilində) Ə 650.4 (650.4)

Kitabxanaçılıq və informasiya Ə 344.6 (385.0)

Kitabxanaçılıq və informasiya Q 332.5 (389.2)

Kitabxanaçılıq və informasiya (tədris ingilis dilində) Ə 377.5 (396.5)

Dövlət və ictimai münasibətlər Ə 505.2 (609.1)

Dövlət və ictimai münasibətlər Q 470.8 (-)

Dövlət və ictimai münasibətlər (tədris ingilis dilində) Ə 542.7 (606.4)

Sosial iş Ə 504.4 ( 504.4)

Sosial iş Q 398.2( 413.3)

Sosial iş (tədris ingilis dilində) Ə 525.8 (525.8)

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi (Qazax müəllimliyi) Ə 354.7( 534.8)

Tarix müəllimliyi ( Qazax müəllimliyi) Ə  360.3 (499.5)

İbtidai sinif müəllimiyi ( Qazax filialı) 342.5 (444.7)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə (Qazax filialı) Ə 303.1 (371.7)

Təhsildə sosial psixoloji xidmət ( Qazax filialı) 309.3 (362.1)

Filologiya ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat, Qazax filialı) 312.4 (-)

Filologiya ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat, Qazax filialı) Q 313.2 (-)

Tarix ( Qazax filialı) Ə 341.8 (-)

Tarix (Qazax filialı ) Q  314.4 (-)

Sosial iş (Qazax filialı) Ə  321.3 (329.4 )

Sosial iş ( Qazax filialı) Q  305.3 (337.2)

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi Ə 502.3 (502.3)

Xarici dil müəllimliyi (fransız dili üzrə)  Ə 367.3 (-)

Xarici dil müəllimliyi ( ingilis dili üzrə) Ə 471.1 (537.0 )

Tarix müəllimliyi Ə 462.7 (497.8)

İbtidai sinif müəllimliyi Ə 440.0 (443.0)

Korreksiyaedici təlim Ə 374.5 (393.4)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 393.8 .(393.8)

Təhsildə sosial- psixoloji xidmət Ə  412.2 (412.2)

Sosial iş Ə  464.8 (464.8)

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ( Şamaxı filialı) Ə 371.3 (504.5)

İbtidai sinif müəllimliyi (Şamaxı filialı) Ə  328.4 (450.9)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə (Şamaxı filialı) Ə 292.1 (363.8)

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ( Şəki filialı) Ə  386.5 (499.4)

Xarici dil müəllimliyi ( ingilis dili üzrə, Şəki filialı) Ə 366.3 (535.0)

Xarici dil müəllimliyi ( fransız dili üzrə, Şəki filialı) Ə 272.8 (-)

İbtidai sinif müəllimliyi ( Şəki filialı) Ə 347.8 (451.9)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ( Şəki filialı) Ə 312.7 (355.3)

Təhsildə sosial psixoloji-xidmət ( Şəki filialı) Ə  333.9 (364.0)

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ( Ağcabədi filialı) Ə  375.4 (496.3)

İbtidai sinif müəllimliyi (Ağcabədi filialı) Ə  329.1 (450.0)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ( Ağcabədi filialı) Ə 287.9 (356.5)

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ( Cəlilabad filialı) Ə 357.3 (507.8)

İbtidai sinif müəllimliyi ( Cəlilabad filialı) Ə 311.3 (448.7)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ( Cəlilabad filialı) Ə 268.8 (363.4)

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ( Quba filialı) Ə 376.8 (499.6)

İbtidai sinif müəllimliyi ( Quba filialı) Ə 319.8 (447.3)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ( Quba filialı) Ə 292.1 (365.0)

Təhsildə sosial –psixoloji xidmət (Quba filialı) Ə 310.0 (369.9)

 

Azərbaycan dillər Universiteti

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi ( alman dili üzrə) Ə 443.0 (446.4)

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi ( fransız dili üzrə) Ə 428.0 (435.2)

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi ( ingilis dili üzrə) Ə 571.9 (571.9)

Xarici dil müəllimliyi ( alman dili üzrə) Ə 430.3 (545.9)

Xarici dil müəllimliyi (fransız dili) Ə 400.2 (-)

Xarici dil müəllimliyi ( ingilis dili) Ə  464.6 (527.4)

İbtidai sinif müəllimliyi ( tədris ingilis dilində) Ə 500.7 (500.7)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə( tədris ingilis dilində) Ə 441.8 (441.8)

Filologiya ( alman dili və ədəbiyyat) Ə 407.8 (-)

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat) Ə 454.1 (488.4)

Filologiya ( fransiz dili və ədəbiyyat) Ə 387.7(-)

Filologiya ( ingilis dili və ədəbiyyatı) Ə  463.3 (491.2)

Filologiya ( ispan dili və ədəbiyyatı) Ə 381.3 (504.3)

Tərcümə ( Azərbaycan dili-alman dili) Ə 455.8 (484.8)

Tərcümə  (Azərbaycan dili –fransız dili) Ə 427.3 (-)

Tərcümə ( Azərbyacan dili- ingilis dili ) Ə 553.2 ( 553.2)

Tərcümə ( Azərbaycan dili- ispan dili) Ə 527.6 (527.6)

Tərcümə ( Azərbaycan dili – italyan dili) Ə 489.5 (493.9)

Tərcümə ( Azərbaycan –Koreya dili ) Ə 547.9 (547.9)

Jurnalistika ( tədris ingilis dilində) Ə 274.8 (424.3)

Bakı Slavyan Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi Ə 456.0 ( 495.5)

Xarici dil müəllimliyi ( alman dili üzrə) Ə 397.3 (-)

Xarici dil müəllimliyi ( fransız dili üzrə) Ə 371.6 (-)

Xarici dil müəllimliyi ( ingilis dili üzrə) Ə 463.1 (541.2 )

Xarici dil müəllimliyi ( rus dili üzrə) Ə 355.0 (-)

İbtidai sinif müəllimliyi Ə  438.2 (442.4)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 401.7 (401.9)

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Ə  422.2 (424.0)

Filologiya ( Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) Ə 440.5 (491.3)

Filologiya  ( Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) Q 376.1 (-)

Filologiya( ingilis dili və ədəbiyyatı) Ə 439.6(495.9)

Tərcümə ( Azərbaycan dili-rus dili)  346.2 (-)

Tərcümə ( bolqar dili) Ə  322.1(-)

Tərcümə (ingilis dili) Ə 452.6 (484.4)

Tərcümə (yunan dili) Ə 326.0 (-)

Jurnalistika Ə  298.1 (-)

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

Politologiya Ə  498.8 (498.8)

Hüquqşünaslıq Ə 640.9 (640.9)

Dövlət və ictimai münasibətlər Ə  602.8 (602.8)

“ADA”  Universiteti

Hüquqşünaslıq ( tədris ingilis dilində) Ə 551.0

Dövlət və ictimai münasibətlər ( tədris ingilis dilində)  Ə 496.6

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

Kitabxanaçılıq və informasiya Ə  328.4 (-)

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması Ə 330.2 (341.3)

Sənətşünaslıq  Ə 317.0 (317.0)

Teatrşünaslıq Ə 307.4 (310.1)

Bədii yaradıcılıq və ekran drammaturgiyası Ə 324.1 (336.0)

Kinoşünaslıq Ə   309.5 (329.6)

Sosial iş Ə  418.9 (418.9)

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası

Sənətşünaslıq Ə  269.8 (282.2)

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

Tərcümə ( ingilis- Azərbaycan) Ə  441.7 (496.2)

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması Ə  354.1 (354.1)

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası

Teatrşünaslıq Ə 289.5 (299.8)

Milli Aviasiya Akademiyası

Hüquqşünaslıq  Ə 555.0 ( 623.9)

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası

Hüquqşünaslıq Ə 546.0 (619.2)

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi  Ə  450.4 (495.5)

Xarici dil müəllimliyi ( ingilis dili üzrə) Ə  533.3 (533.3)

Xarici dil müəllimliyi ( fransız dili üzrə) Ə 272.3 (-)

Xarici dil müəllimliyi (alman dili üzrə) Ə 272.2 (-)

Xarici dil müəllimliyi ( rus dili üzrə) Ə 289.8 (-)

Tarix müəllimliyi Ə 473.0(499.3)

Tərcümə (ərəb- Azərbyacan dilləri) Ə 230.8 (-)

Tərcümə ( ingilis- Azərbaycan dilləri)Ə 457.2 (483.9 )

Tərcümə ( fars-Azərbaycan dilləri)  Ə 210.9 (-)

Jurnalistika  Ə 200.0 (443.2)

Tarix  Ə 431.2 (531.7)

Tarix Q 359.7 (-)

Hüquqşünaslıq Ə 544.9  (623.7 )

Hüquqşünaslıq Q 503.6 (-)

Kitabxanaçılıq və informasiya Ə 270.3 (407.1)

Kitabxanaçılıq və informasiya Q 270.3 (-)

Müzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması Ə 269.7 (337.9)

Sosial iş Ə  444.8 (444.8)

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

Xarici dil müəllimliyi ( rus dili) Ə 263.1 (-)

Xarici dil müəllimliyi ( ingilis dili) Ə 410.7 (527.8)

Tarix müəllimliyi Ə 425.6 (-)

İbtidai sinif müəllimliyi Ə 275.6 (444.0)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 261.9 (349.7)

Təhsildə sosial-psixoloji vəziyyət Ə  264.7(363.4)

Kitabxanaçılıq və informasiya Ə  253.6 (-)

Gəncə Dövlət Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı Ə 412.8 (497.1)

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili ) Ə 410.5 (534.1)

Xarici dil müəllimliyi ( rus dili ) Ə 336.5 (-)

Xarici dil müəllimliyi (alman dili) Ə 328.2(-)

Xarici dil müəllimliyi( fransız dili) Ə  314.6 (-)

Tarix müəllimliyi Ə 408.2 (499.6)

İbtidai sinif müəllimliyi Ə  430.6(444.8)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 358.6 (364.5)

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Ə  366.6 (367.5)

Filologiya ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat) Ə 371.4 (-)

Filologiya ( Azərbaycan dili  və ədəbiyyat) Q  340.0 (-)

Tərcümə ( ingilis dili) Ə 386.7 (488.7)

Tarix Ə  404.0 (496.7 )

Tarix Q 344.9 (-)

Sosial iş Ə  385.0 (385.0)

Sosial iş Q 327.4 (338.1)

Sumqayıt Dövlət Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi Ə 409.4 (498.0)

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) Ə  434.3 (-)

Tarix müəllimliyi Ə 412.9 (-)

İbtidai sinif müəllimliyi Ə 393.4 (449.0)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə  371.0 (371.0)

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Ə  373.0 (373.4)

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Q 355.4 (362.1)

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat üzrə) Ə  386.7 (494.7)

Filologiya ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat üzrə ) Q 356.3 (-)

Tarix Ə  409.0 (-)

Tarix Q 358.9 (-)

Politologiya Ə  397.0 (411.7)

 

Mingəçevir Dövlət Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi Ə  408.2 (498.4)

Xarici dil müəllimliyi ( ingilis dili üzrə) Ə 411.3 (580.5)

Tarix müəllimliyi Ə 405.1 (501.8)

İbtidai sinif müəllimliyi Ə 370.2 (442.5)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə  321.2 347.5)

Lənkəran Dövlət Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi Ə 390.7 (495.9)

Xarici dil müəllimliyi ( ingilis dili üzrə) Ə 359.9 (-)

Tarix müəllimliyi Ə 366.9 (511.5)

İbtidai sinif müəllimliyi Ə 323.0(444.9)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 281.3 (354.5)

Təhsildə sosial psixoloji xidmət Ə 314.3 (366.5)

Tərcümə (ingilis dili üzrə) Ə  314.6(-)

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması Ə  271.0 (327.3)

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması Q  271.1(-)

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

Tərcümə (ingilis dili üzrə) Q 288.4 (-)

Tərcümə (ingilis dili üzrə) Ə 263.9 (-)

Sosial iş Ə  274.6 (342.6)

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu

Dinşünaslıq Ə  292.1(292.1)

İslamşünaslıq Ə  200.2 (200.2)

“Azərbaycan” Universiteti

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) Ə 302.0 (-)

Filologiya ( ingilis dili və ədəbiyyatı) Ə  288.0 (-)

Tərcümə (ingilis dili ) Ə 278.7 (549.6)

Tarix Ə  309.5 (-)

Sosial iş Ə  284.8 (329.0)

Qərbi Kaspi Universiteti

Filologiya ( Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) Ə 286.2 (-)

Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) Ə 276.2 (-)

Fəlsəfə Ə  258.5 (326.0)

Tərcümə (ingilis, alman, fransız, Çin dilləri üzrə) Ə 329.5 (552.2)

Tarix Ə  286.2(-)

Tarix Q 296.4 (-)

Politologiya Ə  272.2 (385.3)

Politologiya Q 278.5(-)

Xəzər Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi Ə 318.2 (496.7)

Xarici dil müəllimliyi ( ingilis dili, tədris ingilis dilində) Ə 349.4 (527.8)

Tarix müəllimliyi Ə 285.9 (498.2)

İbtidai sinif müəllimliyi Ə 258.7 (455.8)

İbtidai sinif müəllimliyi ( tədris ingilis dilində) Ə  259.4 (450.5 )

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) Ə  248.4 (-)

Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı, tədris ingilis dilində) Ə 248.5 (-)

Tərcümə ( ingilis, ərəb, fars və Çin dilləri üzrə, tədris ingilis dilində) Ə 270.6 (482.9 )

Politologiya ( tədris ingilis dilində) Ə  304.2 (433.1)

Bakı Avrasiya Universiteti

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat) Ə 311.2 (-)

Filologiya ( Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ) Q 313.8 (-)

Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) Ə  288.2 (-)

Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) Q 297.1 (-)

Filologiya (türk dili və ədəbiyyatı) Ə  268.5 (-)

Tərcümə (ingilis dili ) Ə  295.7 (-)

Tərcümə (alman dili ) Ə 285.1 (-)

Tərcümə (fransız dili) Ə  274.3 (-)

Tərcümə (ərəb dili) Ə 259.9 (-)

Sosial iş Ə 322.3 (330.7)

Bakı Qızlar Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi Ə 341.0 (-)

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) Ə 326.1 (-)

Tarix müəllimliyi Ə  316.1 (-)

İbtidai sinif müəllimliyi Ə 314.5 (-)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 287.8 (356.8 )

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Ə  286.5 (362.3)

“Odlar Yurdu” Universiteti

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) Ə 349.8 (-)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 268.1 (373.3)

Təhsildə sosial psixoloji xidmət Ə  275.4 (363.8)

Filologiya ( Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ) Ə 302.4 (-)

Tərcümə ( ingilis dili üzrə) Ə 285.9 (-)

Sosial iş Ə 291.8 (337.5)

Bakı Biznes Universiteti

Tərcümə (ingilis dili) Ə 278.1 (492.4)

Sosial iş Ə 303.8 (339.0)

“Naxçıvan” Universiteti  (Naxçıvan şəhəri)

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi Ə 270.2 (-)

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili ) Ə 260.2 (-)

Tarix müəllimliyi Ə 325.1(516.8)

Filologiya (alman dili və ədəbiyyatı) Ə 239.2(-)

Dinşünaslıq Ə 224.9 (241.3)

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

Sosial iş Ə 290.3 ( 326.9)

 

1 thought on “III qrup üzrə ixtisasların keçid balları 2020 – Abituriyentlərin diqqətinə!”

  1. Çox pis dehşet camahaat da yaziqdirda bu ballari heç olmasa 70-80 bal salunda pandemiya dedüz dedüz qoymaduz heç kimi ferdi muellim yanına getsin gua men demekle salizsu yoox kendçi kimdir ki onun usaqi universtet oxuya men Göycaydanam bura salınan sual kimi geç bir şehere ve royonlara sual salinmamisdi.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir