Home » kecid balları » V qrup üzrə bütün ixtisasların keçid balları 2020

V qrup üzrə bütün ixtisasların keçid balları 2020

  • by
kecid ballari 2020

5-ci qrup keçid balları

Mötərizə içərisində müvafiq ixtisas üzrə dövlət sifarişi əsasında qəbulun keçid balı göstərilib.  Nəticəsi balla qiymətləndirilən xüsusi qabiliyyət  imtahanı tələb edən ixtisasların keçid balı  kəsr (/) işarəsi ilə verilib. Kəsrin sürətində müvafiq ixtisas üzrə qabiliyyət imtahanından ən aşağı bal toplayan abituriyentin qabiliyyət imtahanı üzrə balı, məxrəcində isə həmin abituriyentin test imtahanı üzrə balı göstərilib.

Mötərizə içərisində tire (-) işarəsi göstərir ki,  müvafiq ixtisasda dövlət sifarişi əsasında təhsil almaq hüququ qazanan abituriyent yoxdur. Təhsili yalnız ödənişli əsaslarla olan ixtisasların  qarşısında belə mötərizə göstərilməyib.

mənbə: azedu.az

Bakı Dövlət Universiteti

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq( qızlar üçün fiziki tərbiyə) müəllimliyi ( Qazax filialı) Ə 82.6 (112.6)

Azərbaycan Memarlıq və  İnşaat Univesiteti

Dizayn Ə 152.8 (154.5)

Dizayn ( tədris ingilis dilində) Ə 181.3 (181.3)

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq (qızlar üçün fiziki tərbiyə) müəllimliyi Ə  88.9 (113.1)

Musiqi müəllimliyi (fortepiano, qarmon , tar, saz, kamança, qanun, violin, klarnet, balaban, nağara, vokal) Ə 60.0 (69.1)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

Təsviri incəsənət müəllimliyi  Ə 81.4 (107.4)

Azərbayacan Dövlət İqtisad Universiteti

Dizayn Ə 116.4 (154.2)

Bakı Mühəndislik Universiteti

Dizany Ə 120.3 (157.0)

Dizayn (tədris ingilis dilində) Ə 125.7 (153.7)

Bakı Musiqi Akademiyası

Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, viola, violonçel, kontrabas, arfa, fleyta, klarnet, saksafon, truba, trombon, qoboy, faqot, tuba, valtorna, zərb alətləri)  Ə 60.0 (69.5)

İnstrumental ifaçılıq ( fortepiano, orqan, klavesin, violin, viola, violonçel, kontrabas, arfa, fleyta, klarnet, saksafon, truba, trombon, faqot, tuba, qoboy, valtorna, zərb alətləri, caz sənəti (fortepiano, kontrabas, saksofon, truba, zərb alətləri))  Ə  6/60.0 (8/87.2)

Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 (-)

İnstrumental ifaçılıq ( fortepiano, orqan, klavesin, violin, viola, violonçel, kontrabas, arfa, fleyta, klarnet, saksafon, truba, trombon, faqot, tuba, qoboy, valtorna, zərb alətləri, caz sənəti (fortepiano, kontrabas, saksofon, truba, zərb alətləri))  Q  6/51.0 (-), 8/191.1 (8/191.1)

Solo oxuma Ə 6/60.0 (8/70.2)

Subbakalavrlar üzrə  6/51.0 (9/92.0)

Dirijorluq (xor dirijorluğu, opera-simfonik orkest dirijorluğu, nəfəs alətləri orkesterinin dirijorluğu) 6/60.0 (9/65.6)

Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 (9/97.0)

Bəstəkarlıq Ə 6/60.0(9/179.9)

Musiqişünaslıq Ə 6/60.0 (8/89.7)

Subbakalavrlar üzrə 6/64.6(-)

Musiqişünaslıq Q 8/95.3 (8/95.3)

Estrada sənəti  Ə 6/60.0 (-)

 

Azərbaycan Milli Konservatoriyası

Musiqi müəllimliyi  (fortepiano, tar, kamança, qanun, qarmon, saz, tütək, zurna, ney, balaban) Ə 60.0(69.7)

Solo oxuma( milli vokal) Ə 6/60.0 (8/82.6)

Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 (9/84.0)

Solo oxuma (xanəndəlik)  Ə  6/60.0 (7/63.3)

Subbakalavrlar üzrə  8/74.1 (9/79.1)

Solo oxuma(n xanəndəlik) Q 6/60.0 (8/70.1)

Subbakalavrlar üzrə 10/82.8 (10/82.8)

Dirijorluq (xalq çalğı alətləri orkestrinin dirijoru, xor dirijorluğu) Ə 6/60.0 (8/94.9)

Bəstəkarlıq Ə 6/60.0 (-)

Musiqişünaslıq  Ə 6/60.0 (8/132.2)

Musiqişünaslıq Q 6/91.6 (6/105.2)

Estrada sənəti (fortepiano, akkordeon, klarnet, saksafon, fleyta, qoboy, truba, gitara, tar, kamança, balaban, tütək, ud, qanun, zərb alətləri) Ə 6/60.0 (8/64.1)

Subbakalavrlar üzrə  6/51.0 (-)

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, kamança, qanun, nağara, qarmon, saz, balaban, tütək, zurna, ney)  Ə 6/60.0 (9/89.7)

Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 (-)

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, kamança, qanun, nağara, qarmon, saz, balaban, tütək, zurna, ney) Q 9/61.2 (9/104.7)

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, viola, gitara, klarnet, saksafon, fleyta, tar, kamança, qarmon, saz, qanun, nağara, balaban, zərb alətləri, vokal) Ə 60.0 (71.6)

Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 96.0 (109.5)

Dizayn Ə 116.1 (153.8)

İnsturmental ifaçılıq ( fortepiano, violin, viola, gitara, klarnet, saksafon, zərb alətləri) Ə 8/74.7 (8/74.7)

Solo oxuma( xanəndəlik) Ə 6/60.0 (8/60.6)

Subbakalavrlar üzrə  8/73.0 (9/92.0)

Musiqişünaslıq Ə  6/60.0(8/68.1)

Estrada sənəti Ə 6/60.0 (6/101.3)

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, kamança, saz, qanun, nağara, balaban) Ə 7/86.0 (9/89.3)

Aktyor sənəti Ə 7/63.7 (7/109.3)

Dekorativ sənət Ə 7/132.6 (8/129.7)

Rejisorluq Ə 6/60.0 (7/72.3)

Operator sənəti Ə   6/60.0 (6/159.2)

Rəngarlıq Ə 8/115.5 (8/204.9)

Qrafika Ə 8/71.6 (9/72.2)

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası

Təsviri incəsənət müəllimiyi Ə 101.4 (106.6)

Dizayn Ə  157.2 (157.2)

Dekorativ sənət Ə  7/100.5 (8/130.3)

Rəngkarlıq Ə  8/240.6 (8/240.6)

Qrafika Ə 8/139.1 (8/187.5)

Heykəltaraşlıq Ə 6/60.0 (8/133.7)

Subbakalavrlar üzrə  9/82.4 (9/82.4)

 

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası

Rəqs müəllimliyi Ə 60.0 (65.4 )

Xoreoqrafiya sənəti (klassik rəqs) Ə 6/60.0 (-)

Xoreoqrafiya sənəti ( baletmeyster) Ə 6/60.0 (6/108.1)

Xoreoqrafiya sənəti ( milli rəqs) Ə  6/60.0 (6/114.5)

Xoreoqrafiya sənəti ( modern rəqs) Ə 6/60.0 (6/95.8)

Xalq çalğl alətləri ifaçılığı ( tar, nağara,  qarmon) Ə 9/104.9 (9/104.9)

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq ( qlzlar üçün fiziki tərbiyə müəllimliyi) Ə 96.8 (112.6)

Bədən tərbiyəsi və idman Ə 83.9 (117.2)

Məşqçi (idman növü üzrə) Ə 84.1 (107.2)

Məşqçi ( idman növü üzrə) Q  84.3 (107.2)

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq (qızlar üçün fiziki tərbiyə müəllimliyi) Ə 86.6 (113.0)

Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, viola, violonçel, kontrabas, fleyta, klarnet, saksafon, truba, trombon, qoboy, valtorna, faqot, vokal, tar, kamança, qarmon, balaban, qanun, nağara, saz) Ə 60.0 (72.6)

Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 68.3 (111.8)

Bədən tərbiyəsi və idman Ə 61.0 (132.4)

Bədən tərbiyəsi və idman Q 61.4 (-)

İnstrumental ifaçılıq ( fortepiano) Ə 6/60.0 (8/81.8)

Subbakalavlar üzrə   6/51.0 (-)

İnstrumental ifaçılıq ( simli alətlər:violin, viola, violonçel, kontrabas) Ə 6/60.0 (-)

Subbakalavrklar üzrə  6/51.0 (-)

İnstrumental ifaçılıq  (nəfəs alətləri: fleyta, klarnet, saksafon, truba, trombon, qoboy, valtorna, faqot)Ə  6/60.0 (-)

Solo oxuma Ə 6/60.0 (6.69.1)

Drijorluq ( xor dirijorluğu) Ə  6/60.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə  6/51.0  (7/87.1)

Bəstəkarlıq Ə  6/60.0 (-)

Musiqişünaslıq Ə  6/60.0 (8/72.7)

Musiqişünaslıq Q  6/60.0 (7/61.4)

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı ( tar, kamança, qarmon, balaban, qanun, nağara, saz) Ə 6/60.0 (9/126.8)

Subbakalalvrlar üzrə 10/74.7 (-)

Aktyor sənəti Ə  6/60.0 (8/77.8)

Rəngkarlıq Ə 6/60.0 (9/103.9)

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə

Gəncə Dövlət Universiteti

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq ( qızlar üçün fiziki tərbiyə müəllimliyi) Ə 106.0 (113.8)

Musiqi müəllimliyi ( fortepiano, violin, klarnet, tar, kamança, saz, qarmon) Ə 68.3 (72.5)

Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə  90.8 (106.6)

Bədən tərbiyəsi və idman Ə 65.8 (118.8)

Bədən tərbiyəsi və idman Q 75.6 (148.4)

Azərbaycan Texnologiya Universiteti ( Gəncə şəhəri)

Dizayn Ə 74.3 ( 157.4)

Sumqayıt Dövlət Universiteti

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq ( qızlar üçün fiziki tərbiyə müəllimliyi) Ə 83.7 (112.8)

Musiqi müəllimliyi ( fortepiano, tar) Ə 60.0 (120.9)

Lənkəran Dövlət Universiteti

Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə  60.0 (111.2)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

Qərbi Kaspi Universiteti

Dizayn Ə  99.3 (-)

Xəzər Universiteti

Dizayn ( tədris ingilis dilində) Ə 82.0 ( 159.2)

Odlar Yurdu Universiteti

Dizayn  Ə 89.1(-)

“Naxçıvan” Universiteti  ( Naxçıvan şəhəri)

Bədən tərbiyəsi və idman Ə 60.0 (-)

Bədən tərbiyəsi və idman Q 60.0 (-)

 

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir