Rusiyada Təhsil

Rusiyada Təhsil Qiymətləri Nə Qədərdir? – İmtahansız qəbul olmaq olar? – 2024

Bu dəfə xaricdə təhsil haqqında ətraflı məlumat verəcəyimiz ölkə; qonşu Rusiya Federasiyasıdır! Rusiya dünyanın ən böyük ölkəsi olmaqla yanaşı, həm də çoxmillətli ölkə olaraq 143 milyonluq əhalisinin 80%-ni ruslar təşkil etməkdədir. Ancaq Rusiya Federasiyasında 150-dən çox etnik qruplar birlikdə yaşayır. Ölkənin rəsmi dili rus dilli olsa da, tatar, ukrayn və ingilis dillərindən də istifadə olunur. Ölkə dünyanın ən yaxşı muzeylərinə, teatrlarına və operalarına, zəngin bədii irsə malik olaraq dünya mədəniyyətinə böyük töhfələr vermişdir. Rus yazıçıları dünya ədəbiyyatı sahəsində xeyli irəliləyişlər əldə etmiş və Nobel mükafatına layiq görülmüşlər. Bundan əlavə, Rusiya vizanın verilməsinin çətin olduğu ölkə olsa da, biz keçmiş Sovet İttifaqı ölkəsi olduğumuza görə Azərbaycan vətəndaşları asanlıqla Rusiya ərazisinə daxil ola bilirlər.

Bəs Niyə Rusiyada Təhsil Almalı?

Xaricdə təhsil almağı düşünən beynəlxalq tələbələr üçün Rusiya son illərdə iqtisadi və mədəni inkişafi ilə Avropa və Asiyanın müxtəlif ölkələrində təhsil alan tələbələr üçün bir nömrəli seçim halına gəlmişdir. Rusiyada təhsil almağa üstünlük verən tələbələrin sayını nəzərə alsaq, son iki ilə nisbətən ciddi bir artım dərəcəsinin olduğunu müşahidə etmiş olacayıq. Bu artımın səbəbini təhsil mütəxəssisləri Rusiyada verilən yüksək keyfiyyətli təhsilin olması və bir çox Avropa və Asiya ölkələri tərəfindən tanınan diplomların alınması, Rusiyada təhsil seçimini artıran ən vacib amillərdəndir.

Reklam

turkiyede tehsil

Rusiya böyük bir ölkə olmaqla yanaşı, Kalininqraddan Vladivostoka qədər 82 bölgədə yerləşən 700-dən çox universitetə sahibdir. Xüsusilədə, Elm və Mühəndislik ixtisaslarında ağla gələn ilk universitetlərdən olan Rusiya universitetləri mütəxəssis riyaziyyatçıları, fizikləri, kimyaçıları, geoloqları və həkimləri ilə dünyanın ən qabaqcıl ali təhsil müəssisələri arasındadır. Rusiya universitetləri xaricdə işləyən savadlı və peşekar müəllim heyəti sayəsində, çox güclü istinadlara və beynəlxalq əlaqələrə sahibdir. Həmçinin demək olar ki, bütün Rusiya ali təhsil müəssisələri dünyanın hər bir universitetləri ilə tələbə mübadiləsi proqramları həyata keçirirlər. Bu beynəlxalq əlaqələr sayəsində universitetləri bitirən və məzun olan hər bir tələbəyə uyğun iş imkanları təmin edilməkdədir.

Xaricdə təhsil suallaranızı bizə yaza bilərsiz.

Rusiya Universitetlərində Təhsil Haqqı Qiymətləri

Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər Universiteti

Fakültəİllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat8070
Hüquq7390
Menecment7840
Jurnalistika7630
Politologiya7160
Sosiologiya6520
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi7160
Beynəlxalq münasibətlər7950

Odinsov adına Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat 5535
Hüquq 5670
Menecment 5535
Politologiya 5535
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 5535
Dilçilik5535

Kazan Federal Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Beynəlxalq münasibətlər 2240
Dilçilik 1705
Turizm1705
Pedaqoji təhsil1715
Geologiya2260
Neft və qaz biznesi2375
Ekologiya və təbiətin idarəedilməsi1940
Tibb işi2535
Stomatologiya2535
Əczaçı1940
Biologiya1940

Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Tibb işi 6672
Əczaçı5901
İqtisadiyyat 6361
Hüquq 5887
Menecment 6632

Seçenov adına Moskva Tibb Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Tibb işi 9310
Stomatologiya9310
Əczaçı5790
Kliniki psixologiya3200
Pediatr5790
Tibb bacısı 3230
Mexanika və riyaziyyat2870

Xaricdə təhsil suallaranızı bizə yaza bilərsiz.

Rusiya Xalqlar Dostluğu Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Tibb işi 4800
Əczaçı 3530
Stomatologiya 5470
İqtisadiyyat 3970
Hüquq4200
Psixologiya3200
Beynəlxalq münasibətlər4535
Jurnalistika4035
Dilçilik3975
Turizm3480
Politologiya3340
Pedaqoji təhsil3155
Maliyyə krediti3480
Biznesin təşkili3480
Sosiologiya3155
Biologiya3655
Ekologiya və təbiətin idaredilməsi3530
Geologiya4090
Mexanika və riyaziyyat3155
Tibb bacısı3530
Biznes-informasiya3155
Neft və qaz mühəndisi 4090
Menecment3970

Rusiya Milli İqtisadiyyat Akademiyası

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat4000
Hüquq4800
Menecment6870
Psixologiya4000
Beynəlxalq münasibətlər4270
Jurnalistika4400
Dizayn7055
Politologiya4270
Mühasibat uçotu 4670
Maliyyə krediti4670
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi4270
Sosiologiya3745
Biznes-informasiya4670

Moskva Dövlət Texnologiya və İdarəetmə Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat2720
Hüquq2720
Menecment2720
Psixologiya2720
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi3055
Dizayn5335
Pedaqoji təhsil2720
Biologiya3055
Ekologiya və təbiətin idarəedilməsi3055

Xaricdə təhsil suallaranızı bizə yaza bilərsiz.

Qafqaz Qərb Federal Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Əczaçı2315
İqtisadiyyat1455
Hüquq1590
Menecment1455
Psixologiya1455
Beynəlxalq münasibətlər1455
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi1790
Jurnalistika1455
Turizm1365
Dizayn2720
Maliyyə krediti1455
Biologiya1455
Ekologiya və təbiətin idarəedilməsi1455
Neft və qaz biznesi1795
Mexanika və riyaziyyat1455

Tomsk Dövlət Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Ekonomika1905
Hüquq1975
Menecment1905
Beynəlxalq münasibətlər1975
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi1905
Jurnalistika1975
Dilçilik1905
Dizayn3360
Politologiya1905
Geologiya2085
Mexanika və riyaziyyat1905
Kliniki psixologiya1905

Dağıstan Dövlət Texniki Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat1465
Hüquq1465
Menecment1465
Psixologiya1465
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi1695
Dilçilik1465
Turizm1465
Pedaqoji təhsil1465

N.E.Baumana adına Moskva Dövlət Texniki Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Ekonomika 3600
Hüquq3600
Menecment3600

Xaricdə təhsil suallaranızı bizə yaza bilərsiz.

Uzaq Şərqi Federal Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Tibb işi3070
Əczaçı2800
İqtisadiyyat 2800
Hüquq 2800
Menecment 2800
Psixologiya 2800
Beynəlxalq münasibətlər 2800
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 2800
Dilçilik 2800
Jurnalistika 2800
Politologiya 2800
Dizayn 2800
Sosiologiya2535
Ekologiya və təbiət idarəedilməsi 2800
Geologiya 2800
Neft və qaz mühəndisi 2800
Turzim 2800

Ali İqtisadiyyat Məktəbi

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Ekonomika7735
Hüquq5735
Menecment7335

İTMO Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Mexanik və riyaziyat2935
Biznes-informasiya2935
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi3015

Nioqorod Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Tibb işi2935
Stomotalogiya2495
İqtisadiyyat1670
Hüquq1670
Menecment1635
Psixologiya1830
Beynəlxalq münasibətlər1950
Jurnalistika1830
Turizm1830
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi1830
Politologiya1635
Pedaqoji təhsil 1335
Mühasibat uçotu1830
Sosiologiya1635
Biologiya1830
Biznes-informasiya1670
Mexanika və riyaziyyat1635

Novosibirsk Dövlət Texniki İnstitutu

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat850
Hüquq790
Menecment850
Psixologiya850
Aviasiya1155
Dilçilik815
Pedaaqoji təhsil850
Sosiologiya850
Biznes-informasiya790

Novosibirsk Dövlət Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Tibb işi2670
İqtisadiyyat2470
Hüquq2335
Menecment2670
Psixologiya2640
Jurnalistika2335
Dilçilik2600
Sosiologiya2470
Biologiya2670
Geologiya2240
Biznes-informasiya2470

Xaricdə təhsil suallaranızı bizə yaza bilərsiz.

Ümum Rusiya Xarici Ticarət Akademiyası

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat3330
Hüquq3330
Menecment3330

Rusiya Dövlət Sosial Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Tibb işi4215
Əczaçı3630
İqtisadiyyat2935
Hüquq2935
Menecment2935
Psixologiya3150
Beynəlxalq münasibətlər2935
Jurnalistika3150
Dilçilik2935
Turizm2935
Dizayn5470
Politologiya2935
Pedaqoji təhsil2800
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi2975
Sosiologiya2800
Ekologiya və təbiətin idarəedilməsi3150
Kliniki psixologiya3150
Biznes-informasiya2935

Q.V.Plexanov adına İqtisadiyyat Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat4270
Hüquq4400
Menecment4400
Psixologiya3335
Dilçilik3800
Dizayn5955
Politologiya3600
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi4135
Sosiologiya3470
Mexanika və riyaziyyat3470
Biznes-informasiya3735

Sankt Peterburq Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Tibb işi3040
Stomotalogiya3655
İqtisadiyyat3460
Hüquq4890
Menecment5960
Psixologiya3100
Beynəlxalq münasibətlər3170
Jurnalistika3280
Dilçilik4245
Turizm2785
Dizayn4065
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi4605
Sosiologiya2870
Biologiya3385
Ekologiya və təbiətin idarəedilməsi3525
Geologiya3235
Neft və qaz biznesi3400
Mexanika və riyaziyyat3565
Klniki psixologiya2965
Biznes-informasiya3610

Xaricdə təhsil suallaranızı bizə yaza bilərsiz.

Yeni Rusiya Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat2215
Hüquq2215
Menecment2075
Psixologiya2075
Dilçilik 2215
Turizm2075
Pedaqoji təhsil2075
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi2075
Biznes-informasiya2075

İ.P.Pavlov adına Sankt Peterburq Dövlət Tibb Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Tibb işi3600
Stomatologiya3600
Əczaçı2535
Klniki psixologiya2535
Pediatr3600
Tibb bacısı2535

Cənub Federal Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat1830
Hüquq1830
Psixologiya1870
Beynəlxalq münasibətlər1830
Jurnalistika1830
Turizm1830
Dizayn 2800
Mexanika və riyaziyyat1830
Sosiologiya1830

Surqut Dövlət Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Tibb işi2400
İqtisadiyyat855
Hüquq985
Menecment855
Dilçilik2095
Politologiya 2095
Pedaqoji təhsil 2095
Biologiya2345
Ekologiya və təbiətin idarəedilməsi1000
Kliniki psixologiya2400

Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya Diplomatik Akademiyası

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat4870
Hüquq 4870
Menecment 4870
Beynəlxalq münasibətlər5200

Rusiya Fedrasiyası nəzdində Maliyyə Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat5070
Hüquq4670
Menecment4670
Turizm3550
Politologiya3550
Biznesin təşkili4670
Sosiologiya 3550
Biznes-informasiya3600

Moskva Aviasiya Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat2485
Menecment2485
Aviasiya3220
Dilçilik2735
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi2485
Ekologiya və təbiətin idarəedilməsi2780
Mexanika və riyaziyyat2485

Xaricdə təhsil suallaranızı bizə yaza bilərsiz.

Rusiya Dövlət Humanitar Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat1690
Hüquq1740
Menecment1690
Psixologiya1490
Dilçilik1580
Turizm1490
Dizayn2910
Politologiya1490
Sosiologiya1490
Kliniki psixologiya1490

A.İ.Evdokimova adına Moskva Dövlət Tibb Stomatoloji Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Tibb işi4670
Stomatologiya6000
Əczaçı3095
Kliniki psixologiya3095
Pediatr6000
Tibb bacısı3095

Moskva Texniki Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat2695
Menecment2695
Jurnalistika2695
Neft və qaz biznesi3510
Mexanika və riyaziyyat2695
Biznes-informasiya3030

Rusiya Gömrük Akademiyası

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat2000
Hüquq2135
Menecment2000
Beynəlxalq münasibətlər2000
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi2000

Sİnergiya Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat1400
Hüquq 1400
Menecment 1400
Beynəlxalq münasibətlər 1400
Psixologiya 1400
Jurnalistika1675
Dizayn1535
Maliyyə krediti1400
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi1400
Biznes-informasiya 1400

Tver Dövlət Tibb Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Tibb işi2100
Stomatologiya2515
Əczaçı1830
Tibb bacısı1830
Pediatr2100

Xaricdə təhsil suallaranızı bizə yaza bilərsiz.

İ.M.Qubkin adına Neft Qaz Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat4510
Hüquq4060
Menecment4510
Ekologiya və təbiətin idarəedilməsi3710
Geologiya3710
Neft və qaz biznesi4336
Mexanika və riyaziyyat3710

İ.Mençikov adına Şimal Qərb Dövlət Tibb Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Tibb işi4100
Stomatologiya5066
Pediatr3240

Akademik Pavlov adına Ryazan Dövlət Tibb Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Tibb işi2335
Stomatologiya2975
Əczaçı2065
Klniki psixologiya1790
Pediatr2975
Tibb bacısı2065

Rostov Dövlət Tibb Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Tibb işi 2000
Stomatologiya2270
Əczaçı1850
Kliniki psixologiya1850
Pediatr2275
Tibb bacısı1625

Smolensk Tibb Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Tibb işi1845
Stomatologiya2385
Əczaçı1620
Kliniki psixologiya1525
Pediatr2385
Tibb bacısı1830

Dövlət İdarəetmə Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat3640
Hüquq3640
Menecment3640
Politologiya3640
Sosiologiya3640

Tyumen Sənaye Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Dizayn 2490
Neft və qaz biznesi2455
Mexanika və riyaziyyat2065
Biznes-informasiya2065

Krasnoyar Dövlət Tibb Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Tibb işi3145
Stomatologiya3145
Əczaçı2640
Klniki psixologiya2315
Pediatr3145

Kazan Milli Araşdırma Texniki Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat1735
Menecment1735
Turizm1560
Dizayn3470
Pedaqoji təhsil1735
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 1735
Sosiologiya 1735
Neft və qaz biznesi2440
Mexanika və riyaziyyat 1735

Moskva Dövlət İnşaat Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat2495
Menecment2495
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi2495
Mexanika və riyaziyyat2495

Rostov Dövlət Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat960
Menecment960
Dizayn1200
Binez-informasiya960

Kemerov Dövlət Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Pedaqoji təhsil790
Hüquq790

Rusiya Dövlət Turizm və Xidmət Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat1700
Hüquq 1700
Menecment 1700
Turizm 1700
Dizayn1835
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 1700

Samarsk Dövlət Yol Məlumat Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat1555
Menecment 1555
Psixologiya 1555
Beynəlxalq münasibətlər 1555
Aviasiya2200
Jurnalistika 1555
Dilçilik 1555
Pedaqoji təhsil 1555
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 1555
Sosiologiya 1555
Biologiya1795
Mexanika və riyaziyyat 1555
Biznes-informasiya 1555

Rusiya Dövlət Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat3520
Hüquq 3520
Menecment 3520
Dizayn6640
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 3520
Biznes-informasiya 3520

Ufa Dövlət Texniki Aviasiya Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat1425
Menecment1425
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 1425
Mexanika və riyaziyyat 1425
Aviasiya1895
Biznes-informasiya 1425

Xaricdə təhsil suallaranızı bizə yaza bilərsiz.

İrkutsk Dövlət Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat1870
Menecment1870
Maliyyə krediti1870

Moskva Dövlət Psixoloji Pedaqoji Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat2935
Psixologiya 2935
Menecment 2935
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 2935
Mexanika və riyaziyyat 2935
Dilçilik 2935
Kliniki psixologiya 2935

Sankt Peterburq Dövlət Pediatrik Tibb Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Tibb işi 3080
Stomatologiya3390
Əczaçı2390
Biologiya3080
Kliniki psixologiya2390
Pediatr3390
Tibb bacısı2390

Kazan Dövlət Tibb Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Tibb işi 5335
Stomatologiya5600
Əczaçı3135
Pediatr3335

Novosibirsk Milli Araşdırma Dövlət Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Tibb işi 2670
İqtisadiyyat2470
Hüquq2335
Menecment2670
Psixologiya2640
Jurnalistika2335
Dilçilik2600
Sosiologiya2470
Biologiya2670
Biznes-informasiya2470

Ural Federal Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat1850
Psixologiya 2130
Beynəlxalq münasibətlər2535
Kliniki psixologiya2130
Sosiologiya1850
Biznes-informasiya2335

Saratov Milli Araşdırma Dövlət Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat1320
Hüquq 1320
Menecment 1320
Psixologiya 1320
Beynəlxalq münasibətlər 1320
Jurnalistika 1320
Dilçilik 1320
Turizm 1320
Politologiya 1320
Pedaqoji təhsil 1320
Sosiologiya 1320
Biologiya1545
Ekologiya və təbiətin idarəedilməsi 1545
Geologiya 1545
Neft və qaz biznesi 1935
Mexanika və riyaziyyat 1320
Binzes-informasiya 1320

Xaricdə təhsil suallaranızı bizə yaza bilərsiz.

Cənub Ural Dövlət Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat1745
Hüquq 1745
Menecment 1745
Beynəlxaq münasibətlər 1745
Jurnalistika 1745
Turizm 1745
Dilçilik 1745
Politologiya 1745
Dizayn3365
Pedaqoji təhsil 1745
Sosiologiya 1745
Geologiya2010
Ekologiya və təbiətin idarəedilməsi2010
Biznes-informasiya1870

Lobaçov adına Universitet

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat1740
Hüquq1740
Menecment1705
Jurnalistika1905
Turizm1910
Politologiya1705
Sosiologiya1705
Biologiya1910
Ekologiya və təbiətin idarəedilməsi1910
Biznes-informasiya1740

Yaroslav Tibb Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Tibb işi2030
Stomatologiya2215
Əczaçı1945
Kliniki psixologiya1660
Pediatr1900

Voronej Dövlət Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Psixologiya2100
Beynəlxalq münasibətlər2350
Jurnalistika 2000
Dilçilik2100
Turizm2000
Maliyyə krediti2500
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi2300
Biologiya2150
Ekologiya və təbiətin idarəedilməsi2300
Geologiya2150
Mexanika və riyaziyyat2150
Biznes-informasiya2300

Ryazan Dövlət Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat1575
Hüquq1840
Psixologiya1575
Beynəlxalq münasibətlər1735
Jurnalistika1735
Dilçilik 1840
Dizayn2950
Politologiya1575
Sosiologiya1575
Biologiya1735
Biznes-informasiya1575

Tver Dövlət Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Hüquq1550
Menecment 1550
Psixologiya 1550
Beynəlxalq münasibətlər 1550
Jurnalistika 1550
Dilçilik 1550
Turizm 1550
Pedaqoji təhsil 1550

Korolev şəhər Texniki Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat1520
Menecment1520
Psixologiya1455
Dizayn2210
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi1520
Sosiologiya1520
Biznes-informasiya1520

Xaricdə təhsil suallaranızı bizə yaza bilərsiz.

Dövlət Humanitar Texniki Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
Əczaçı2570
Hüquq2265
Dilçilik2265
Dizayn1460
Pedaqoji təhsil2470

P.Q.Demidov adına Yaroslav Dövlət Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat1745
Hüquq1640
Menecment1745
Psixologiya1560
Turizm1560
Politologiya1560
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi1745
Sosiologiya1560
Biologiya1810

Dağıstan Dövlət Texniki Universiteti

Fakültə İllik təhsil haqqı qiyməti (dollarla)
İqtisadiyyat1570
Hüquq 1570
Menecment 1570
Psixologiya 1570
Dilçilik 1570
Dizayn3410
Maliyyə krediti 1570
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 1570
Biznesin təşkili 1570
Mexanika və riyaziyyat2150
Biznes-informasiya2150

Rusiyada Təhsil üçün Lazım Olan Sənədlər

Rusiya universitetlərində təhsil almaq istəyən tələbələrin edəcəkləri ilk iş tələb olunan sənədləri hazır etməkdən ibarətdir. Sənədlərin hazırlanması üçün Rusiya Federasiyasının bir konsolluğuna da müarciət edə bilərsiniz, lakin Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan dövləti arasında arasında imzalanan müqaviləyə əsasən universitetlərə müraciət etdiyiniz zaman sənədləriniz avtomatik olaraq etibarlı şəkildə qəbul edilir. Ümumi olaraq isə rus universitetlərində təhsil almaq istəyən tələbələr aşağıdakı addımları yerinə yetirməlidirlər:

 1. Sənədlər toplusunun hazırlanması:
  müraciət ərizəsi; şəxsiyyət sənədi və ya surəti; təhsil sənədi – orijinal və təsdiq edilmiş nüsxələr və tərcümə (poçtla göndərməli olsanız, orijinalları deyil, yalnız nüsxələri göndərin!)
 2. Sənədlərin təqdim edilməsi:
  Sənədlərinizi Milli Məlumat Mərkəzində şəxsən təqdim edin və ya poçtla göndərə bilərsiniz. Digər bir seçim Milli Məlumat Mərkəzinin web saytında (rus və ya ingilis dilində) şəxsi hesabınızdan istifadə etməkdir.
 3. Ödənişin edilməsi:
  Müraciət edənlər müraciətlərinin gedişatını Mərkəzin web saytında qəbz nömrələrindən və ya üzvlərin ərazilərindən istifadə edərək (təqdim etmə metodundan asılı olaraq) izləyə bilərlər. “Ödəniş gözləyir” statusu görünən kimi haqqı ödəyə bilərsiniz.
 4. Təsdiq edilmiş sertifikatların çatdırılması:
  Müraciətlər 45 gün ərzində nəzərdən keçirilir. Tanınma sertifikatı rəqəmsal formada mövcuddur.

Xaricdə təhsil suallaranızı bizə yaza bilərsiz.

Reklam

turkiyede tehsil

2 Şərhlər

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Back to top button
mersin eskort - seo uzmanı - korsan taksi - deneme bonusu veren siteler -
deneme bonusu veren siteler
- buy tiktok followers - youtube izlenme satın al - betrupi - Goley90 - hdfilm.tv.tr - istanbul escort - mecidiyeköy escort - bakırköy escort - postegro - buy tiktok followers - nightmarestresser.net - istanbul escort - sahabet giriş - onwin giriş - antalya airport transfer - Aviator oyna - porno izle - instagram followers - yabancı dizi izle