5ci qrup ixtisaslarDİMIxtisaslarKecid balları

5-ci qrup keçid balları 2024

1) Keçid balı sütununda mötərizə içərisində müvafiq ixtisas üzrə dövlət sifarişi əsasında qəbulun keçid balı göstərilmişdir.
2) Nəticəsi balla qiymətləndirilən xüsusi qabiliyyət imtahanı tələb edən iki ulduzlu ($$) ixtisasların keçid balı kəsr (/) işarəsi ilə verilmişdir. Kəsrin surətində müvafiq ixtisas üzrə qabiliyyət imtahanından ən aşağı bal toplayan abituriyentin qabiliyyət imtahanı üzrə balı, məxrəcində isə həmin abituriyentin test imtahanı üzrə bah göstərilmişdir.
3) Keçid balı sütununda mötərizə içərisində tire (-) işarəsi göstərir ki, müvafiq ixtisasda dövlət sifarişi əsasında təhsil almaq hüququ qazanmış abituriyent yoxdur. Təhsili yalnız ödənişli əsaslarla olan ixtisasların qarşısında belə mötərizə göstərilməmişdir.


Bakı Dövlət Universiteti

Reklam

turkiyede tehsil


$▶ Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki Ə 103.5 (141.4) hazırlıq müəllimliyi (Qazax filialı)


Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti


$$▶ Dizayn (interyer dizayn, qrafik dizayn) Ə 6/125.7
(7/176.6)
Subbakalavrlar üzrə 7/89.3
(9/95.2)
$$▶ Dizayn (interyer dizayn, qrafik dizayn, Ə 8/139.5
tədris ingilis dilində) (8/139.5)

Reklam

turkiyede tehsil


Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti


$▶ Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki Ə 113.9(138.3) hazırlıq müəllimliyi
$▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, Ə 71.2(71.6) qarmon, tar, saz, kamança, qanun, klarnet, vokal, balaban, saksofon, xor dirijorluğu, musiqi nəzəriyyəsi)
$▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 112.4(125.1)


Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


▶ Dizayn Ə 170.5 (201.2)


Bakı Mühəndislik Universiteti


▶ Dizayn Ə 166.8 (- )
▶ Dizayn (tədris ingilis dilində) Ə 202.5 (202.5)


Bakı Musiqi Akademiyası


$▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, Ə 81.0(81.0) viola, violonçel, kontrabas, arfa, fleyta, qoboy, klarnet, saksofon, faqot, valtoma, truba, trombon, tuba, zərb alətləri)
$$▶ Bəstəkarlıq Ə 6/60.0
(8/77.6)
$$▶ Dirijorluq (xor dirijorluğu, nəfəs Ə 6/60.0
alətləri orkestri dirijorluğu) (7/67.0)
$$▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, orqan, Ə 6/60.0
klavesin, violin, viola, violonçel, (7/88.4)
kontrabas, arfa, fleyta, qoboy, klarnet, saksofon, faqot, valtoma, truba, trombon, tuba, zərb alətləri)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0
(10/66.1)
$$▶ Musiqişünaslıq Ə 7/108.2
(7/108.2)
$$▶ Populyar musiqi və caz ifaçılığı Ə 6/60.0
(fortepiano, saksofon, truba, zərb (8/84.3)
alətləri, vokal)
$$▶ Vokal sənəti (akademik vokal) Ə 6/60.0
(8/82.1)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0
(9/73.9)


Azərbaycan Milli Konservatoriyası


$▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano) Ə 80.4(80.4)
$$▶ Bəstəkarlıq Ə 6/60.0
(10/143.9)
$$▶ Dirijorluq (xalq çalğı alətləri orkestri Ə 6/60.0
dirijorluğu, xor dirijorluğu) (9/162.2)
$$▶ İnstrumental ifaçılıq (tar, kamança, Ə 6/60.0
qanun, saz, balaban, klarnet) (6/100.1)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0
(8/72.2)
$$▶ Musiqişünaslıq Ə 6/60.0
(7/103.6)
$$▶ Populyar musiqi və caz ifaçılığı (vokal, Ə 6/60.0
alətlər üzrə: fortepiano, violin, (6/98.2)
akkordeon, klarnet, saksofon, fleyta, qoboy, truba, gitara, tar, kamança, balaban, qanun, zərb alətləri)
$$▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 6/60.0
(6/106.1)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0
(7/87.3)
$$▶ Vokal sənəti (milli vokal) Ə 6/60.0
(7/77.9)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0
(7/74.0)


Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti


$▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, Ə 77.8 (77.8) viola, gitara, klarnet, saksofon, zərb alətləri, tar, kamança, saz, qanun, nağara, balaban, qarmon, vokal)
$▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 143.6(143.6)
$$▶ Aktyor sənəti Ə 6/78.1
(6/79.5)
$$▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (bədii xalça, Ə 6/60.0
bədii toxuculuq) (6/151.8)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 ( – )
$$▶ Dizayn (geyim dizaynı, interyer Ə 6/139.1
dizaynı, sənaye dizaynı, qrafik dizayn) (8/101.8)
Subbakalavrlar üzrə 7/75.8 ( – )
$$▶ İnstrumental ifaçılıq (klassik musiqi alətləri- fortepiano, violin, viola, gitara, Ə 8/107.0 (8/107.0)
klarnet, saksofon, zərb alətləri)
$$▶ İnstrumental ifaçılıq (xalq çalğı alətləri Ə 6/60.0
ifaçılığı- tar, kamança, saz, qanun, (7/103.6)
nağara, balaban)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0
(7/72.0)
$$▶ Musiqişünaslıq Ə 6/60.0 (-)
$$▶ Operator sənəti Ə 6/60.0
(7/123.5)
$$▶ Populyar musiqi və caz ifaçılığı Ə 6/60.0
(estrada sənəti) (7/72.8)
$$▶ Qrafika Ə 6/60.0
(6/139.2)
$$▶ Rejissorluq Ə 6/120.0
(6/121.1)
$$▶ Rəngkarlıq Ə 6/60.0
(6/111.4)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 ( – )
$$▶ Vokal sənəti (xanəndə) Ə 6/60.0
(6/97.7)


Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası


$▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 149.8 (149.8)
$$▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (bədii xalça, Ə 6/60.0
bədii toxuculuq, bədii keramika və (6/162.9)
şüşə, bədii metal)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0
(7/83.5)
$$▶ Dizayn (sənaye dizaynı, qrafik dizayn, geyim dizaynı, interyer üzrə dizayner) Ə 6/167.8 (7/186.3)
Subbakalavrlar üzrə 7/89.0
(8/79.3)
$$▶ Heykəltəraşlıq Ə 6/60.0
(7/107.3)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0
(8/78.9)
$$▶ Qrafika Ə 6/60.0
(6/117.8)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0
(8/89.3)
$$▶ Rəngkarlıq Ə 7/88.6
(7/88.6)
Subbakalavrlar üzrə 7/92.1
(7/92.1)


Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası


$$▶ İnstrumental ifaçılıq (tar, nağara, Ə 6/60.0
qarmon, kamança, balaban, zurna, (7/61.8)
klarnet) Subbakalavrlar üzrə 6/51.0
(9/74.3)
$$▶ Xoreoqrafiya sənəti (klassik rəqs, Ə 6/30.0 modern rəqs, milli rəqs, baletmeyster, (8/87.0)
rəqs müəllimliyi)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 ( – )


Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası


$▶ Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki Ə 117.4(137.2) hazırlıq müəllimliyi
$▶ Məşqçilik (idman növləri üzrə) Ə 97.4(132.0)
$▶ Məşqçilik (idman növləri üzrə) Q 87.4(135.5)
$▶ Ümumi fiziki hazırlıq Ə 93.2 (120.4)
$▶ Ümumi fiziki hazırlıq Q 84.7 (122.0)
$▶ Kütləvi-sağlamlaşdırım idman Ə 94.3 (123.4)
$▶ Kütləvi-sağlamlaşdırım idman Q 91.8(124.4)
$▶ Adaptiv bədən tərbiyəsi Ə 93.1 (128.6)


Naxçıvan Dövlət Universiteti


▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 139.0 ( -)
$▶ Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki Ə 95.7 (139.9) hazırlıq müəllimliyi
$▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, tar, Ə 60.0(60.1) kamança, nağara, qarmon, saz, zurna)
Subbakalavrlar üzrə 51.0 (85.4)
$▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 70.3 (148.7)
$▶ Məşqçilik Ə 87.5 (-)
$▶ Məşqçilik Q 82.2 (-)
$$▶ Aktyor sənəti Ə 6/81.8
(6/81.8)
$$▶ Dirijorluq (xor dirijorluğu, nəfəs Ə 6/60.0 ( – ) alətləri orkestrinin dirijorluğu)
$$▶ İnstrumental ifaçılıq (xalq çalğı alətləri Ə 8/82.2
ifaçılığı: tar, kamança, qarmon, (8/82.2)
balaban, qanun, nağara, saz)
Subbakalavrlar üzrə 8/91.5
(8/91.5)
$$▶ İnstrumental ifaçılıq (xalq çalğı alətləri Q 9/63.5
ifaçılığı: tar, kamança, qarmon, (9/63.5)
balaban, qanun, nağara, saz)
$$▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano) Ə 8/64.7
(8/64.7)
$$▶ İnstrumental ifaçılıq (simli alətlər: Ə 6/60.0
violin, viola, violonçel, kontrabas) (9/129.3)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0
(8/91.6)
$$▶ İnstrumental ifaçılıq (nəfəs alətləri: Ə 6/60.0 ( – )
fleyta, klarnet, saksofon, truba, trombon, qoboy, valtoma, faqot, tuba, zərb alətləri)
$$▶ Musiqişünaslıq Ə 6/60.0
(7/97.1)
$$▶ Musiqişünaslıq Q 6/60.0
(7/77.7)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0
(6/79.1)
$$▶ Rəngkarlıq Ə 6/62.9
(7/86.8)
$$▶ Vokal sənəti (milli vokal, xanəndəlik) Ə 6/60.0
(7/60.2)


Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu


$▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 60.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )


Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri)


$$▶ Dizayn Ə 6/60.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 ( – )


Gəncə Dövlət Universiteti


$ ▶ Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki Ə 108.4(138.5) hazırlıq müəllimliyi
$ ▶ Musiqi müəllimliyi Ə 60.0(68.3) (fortepiano, violin,viola, violonçel, kontrabas, arfa, tar, kamança, saz, qanun, ud, tütək, zurna, balaban, fleyta, qoboy, klarnet, faqot, valtoma, truba, tuba, nağara, vokal, qarmon)
Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
$ ▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 84.3 (126.4)
$ ▶ Məşqçilik Ə 90.5 (-)
$ ▶ Məşqçilik Q 86.5 (-)


Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri)


▶ Dizayn Ə 146.6 (203.0)


Sumqayıt Dövlət Universiteti


$ ▶ Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki Ə 111.5 (142.8) hazırlıq müəllimliyi


Lənkəran Dövlət Universiteti


$ ▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, tar, Ə 60.0(81.9) kamança, qarmon, saz, qanun, violin, klarnet, balaban, nağara, gitara, vokal, xor dirijorluğu, musiqi nəzəriyyəsi)
Subbakalavrlar üzrə 51.0 (74.5)
$ ▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 60.0(148.4)
Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )


Qərbi Kaspi Universiteti


$$▶ Dizayn Ə 6/60.0 ( -)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 ( – )


Xəzər Universiteti


$▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 109.0(126.6)
$$▶ Dizayn (sahələr üzrə, tədris ingilis Ə 6/92.9
dilində) (7/183.4)


“Odlar Yurdu ” Universiteti


$$▶ Dizayn (interyer dizaynı, qrafik dizaynı, Ə 6/60.0 ( – ) modelyer)
Subbakalavrlar üzrə ^k 6/51.0 (-)

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Back to top button