5ci qrup ixtisaslar

5-ci qrup ixtisaslar və balları – 2024

2023-2024

1-ci qrup keçid balları 2024Keçid
2-ci qrup keçid balları 2024Keçid
3-cu qrup keçid balları 2024Keçid
4-cu qrup keçid balları 2024Keçid
5-ci qrup keçid balları 2024Keçid
11 illik Kolleclərə keçid balları 2024Keçid

İXTİSASLAR ÜZRƏ MÜSABİQƏ NƏTİCƏSİNDƏ
ALINMIŞ UYĞUN KEÇİD BALLARI 2021-2022

  1.  Keçid balı sütununda mötərizə içərisində müvafiq ixtisas üzrə dövlət sifarişi əsasında qəbulun keçid balı göstərilmişdir.
  2.  Nəticəsi balla qiymətləndirilən xüsusi qabiliyyət imtahanı tələb edən iki ulduzlu (**) ixtisasların keçid balı kəsr (/) işarəsi ilə verilmişdir. Kəsrin surətində müvafiq ixtisas üzrə qabiliyyət imtahanından ən aşağı bal toplayan abituriyentin qabiliyyət imtahanı üzrə balı, məxrəcində isə həmin abituriyentin test imtahanı üzrə balı göstərilmişdir.
  3.  Keçid balı sütununda mötərizə içərisində tire ( – ) işarəsi göstərir ki, müvafiq ixtisasda dövlət sifarişi əsasında təhsil almaq hüququ qazanmış abituriyent yoxdur. Təhsili yalnız ödənişli əsaslarla olan ixtisasların qarşısında belə mötərizə göstərilməmişdir.

turkiyede tehsil

Bakı Dövlət Universiteti


*▶ Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 108.9 (141.3)


Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti


**▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 8/118.8 (8/167.7)
**▶ Dizayn (sahələr üzrə, tədris ingilis dilində) Ə 9/178.5 (9/178.5)


Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti


*▶ Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi Ə 112.9 (142.7)
*▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, klarnet, tar, kamança, qanun, saz, balaban, qarmon, vokal) Ə 60.0 (96.6)
Subbakalavrlar üzrə 72.9 ( – )
*▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 92.6 (124.6)


Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 169.2 (195.0)

Bakı Mühəndislik Universiteti


▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 166.5 (195.5)


Bakı Musiqi Akademiyası


*▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, viola, violonçel, kontrabas, arfa, fleyta, qoboy, klarnet, saksofon, faqot, valtoma, truba, trombon, tuba, zərb alətləri) Ə 102.0 (102.0)
**▶ Bəstəkarlıq Ə 6/60.0 (10/191.3)
**▶ Dirijorluq (simfonik orkestr dirijorluğu, xor dirijorluğu, nəfəs alətləri orkestrinin dirijorluğu) Ə 6/60.0 (9/123.6)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 (7/85.7)
**▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, orqan, klavesin, violin, viola, violonçel, kontrabas, arfa, fleyta, qoboy, klarnet, saksofon, faqot, valtoma, truba, trombon, tuba, zərb alətləri) Ə 7/106.4 (9/91.3)
**▶ Musiqişünaslıq Ə 7/129.0 (7/129.0)
**▶ Populyar musiqi və caz ifaçılığı (fortepiano, kontrabas, saksofon, truba, zərb alətləri, vokal) Ə 8/187.9 (8/187.9)
**▶ Vokal sənəti (akademik vokal) Ə 6/122.5 (8/66.8)


Azərbaycan Milli Konservatoriyası


*▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, tar, kamança, qanun, saz, balaban, qarmon) Ə 67.2 (95.3)
**▶ Bəstəkarlıq Ə 6/60.0 ( – )
**▶ Dirijorluq (xalq çalğı alətləri orkestrinin dirijorluğu, xor dirijorluğu) Ə 6/60.0 (9/95.7)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 (10/3.6)
** ▶ İnstrumental ifaçılıq (tar, kamança, qanun, saz, balaban, zurna, tütək, ney, klarnet, qarmon, nağara) Ə 6/66.7 (9/92.2)
**▶ Musiqişünaslıq Ə 6/60.0 (6/168.9)
Subbakalavrlar üzrə 6/68.9 ( – )
**▶ Popular musiqi və caz ifaçılığı (fortepiano, violı , fleyta, qoboy, klarnet, saksofon, gitara, akkordeon, truba, zərb alətləri, tar, kamança, qanun, saz, balaban, ney, zurna, tütək, qarmon, nağara, vokal) Ə 6/68.2 (8/117.2)
**▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 8/66.7 (8/66.7)
**▶ Vokal sənəti (milli vokal) Ə 6/60.0 (8/84.4)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 ( – )

turkiyede tehsil


Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti


*▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violı , fleyta, qoboy, klarnet, saksofon, gitara, akkordeon, truba, zərb alətləri, tar, kamança, qanun, saz, balaban, ney, zurna, tütək, qarmon, nağara, vokal) Ə 79.4 (96.1)
*▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 129.5 (129.5)
**▶ Aktyor sənəti Ə 6/83.9 (7/89.2)
**▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (bədii xalça, bədii toxuculuq) Ə 8/97.2 (8/143.2)
**▶ Dizayn (geyim dizaynı, interyer dizaynı, sənaye dizaynı, qrafik dizayn) Ə 8/93.8 (8/167.8)
**▶ İnstrumental ifaçılıq (klassik musiqi alətləri- fortepiano, violin, viola, gitara, klarnet, saksofon, zərb alətləri) Ə 9/131.4 (9/131.4)
**▶ İnstrumental ifaçılıq (xalq calğı alətləri ifaçılığı – tar, kamança, saz, qanun, nağara, balaban) Ə 6/88.8 (10/61.3)
**▶ Musiqişünaslıq Ə 6/60.0 (7/78.9)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 ( – )
**▶ Operator sənəti Ə 6/60.0 (7/65.2)
**▶ Populyar musiqi və caz ifaçılığı (vokal) Ə 6/79.0 (8/119.1)
**▶ Qrafika Ə 7/88.1 (8/117.2)
**▶ Rejissorluq Ə 6/60.0 (6/93.3)
**▶ Rəngkarlıq Ə 6/124.1 (7/149.5)
**▶ Vokal sənəti (xanəndə) Ə 7/90.8 (8/79.9)


Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası


*▶ Təsviri incəsənət müəlliməyi Ə 130.9 (130.9)
**▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (bədii xalça,bədii toxuculuq, bədii keramika və şüşə, bədii metal) Ə 8/114.3 (8/133.8)
**▶ Dizayn (sənaye dizaynı, qrafik dizayn,geyim dizaynı, interyer dizaynı) Ə 8/193.4 (8/193.4)
**▶ Heykəltəraşlıq Ə 6/60.0 (7/64.8)
Subbakalavrlar üzrə 6/82.3 (9/78.5)
**▶ Qrafika Ə 7/135.0 (7/194.8)
**▶ Rəngkarlıq Ə 7/151.1 (7/151.1)

turkiyede tehsil


Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası


**▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, tar, nağara, qarmon) Ə 8/140.4 (9/101.1)
**▶ Xoreoqrafiya sənəti (klassik rəqs, modern rəqs, milli rəqs, baletmeyster, rəqs müəllimliyi) Ə 6/30.0 (8/58.9)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 ( – )


Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası


*▶ Fiziki tərbiyə və çağrrışaqədərki hazırlıq müəllimliyi Ə 117.8 (138.3)
*▶ Məşqçilik Ə 87.9 (122.1)
*▶ Məşqçilik Q 85.7 (122.1)


Naxçıvan Dövlət Universiteti


*▶ Fiziki tərbiyə və çağmşaqədərki hazırlıq müəllimliyi Ə 90.3 (140.3)

*▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, tar, kamança, nağara, qarmon, xor dirijoru, vokal) Ə 60.0 (100.5)
*▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 93.4 (128.0)
*▶ Məşqçilik Ə 79.5 (125.5)
*▶ Məşqçilik Q 70.7 (135.6)
**▶ Aktyor sənəti Ə 6/60.0 (7/92.6)
**▶ Bəstəkarlıq Ə 6/60.0 (6/106.9)
**▶ Dirijorluq (xalq çalğı alətləri orkestrinin dirijorluğu, xor dirijorluğu) Ə 6/74.0 (6/74.0)
**▶ İnstrumental ifaçılıq (tar, kamança,qanun, saz, balaban, qarmon, nağara) Ə 6/60.0 (10/75.5)
Subbakalavrlar üzrə 10/80.1 ( – )
**▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano) Ə 6/60.0 ( – )
**▶ İnstrumental ifaçılıq (violin, viola, violonçel, kontrabas) Ə 6/60.0 ( – )
**▶ İnstrumental ifaçılıq (fleyta, qoboy, klarnet, saksofon, valtorna, truba, trombon) Ə 6/60.0 ( – )
**▶ Musiqişünaslıq Ə 6/60.0 (6/124.6)
**▶ Musiqişünaslıq Q 6/60.0 (6/138.3)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 ( – )
**▶ Rəngkarlıq Ə 6/69.6 (7/133.5)
**▶ Vokal sənəti (milli vokal, xanəndəlik) Ə 6/60.0 (8/95.1)

turkiyede tehsil


Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu


*▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, tar, kamança, qarmon, nağara) Ə 60.0 ( – )
*▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 70.7 (172.8)


Gəncə Dövlət Universiteti


*▶ Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi Ə 113.8 (138.3)
*▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, viola, violonçel, kontrabas, arfa, tar, kamança, saz, qanun, ud, tütək, zurna, balaban, fleyta, qoboy, klarnet, faqot, valfrna, truba, tuba, nağara, qoşa nağara, vokal, xanəndə) Ə 84.4 (95.1)
*▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 96.6 (123.6)
*▶ Məşqçilik Ə 86.8 (123.7)
*▶ Məşqçilik Q 81.4 ( – )


Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri)


**▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 6/76.5 (9/80.0)


Lənkəran Dövlət Universiteti


*▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, ,violin, tar, kamança, saz, qanun, qarmon, gitara, balaban, klarnet, nağara, vokal, musiqi nəzəriyyəsi, dirijorluq) Ə 60.0 (114.8)
Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
*▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 60.8 (130.0)

turkiyede tehsil


Qərbi Kaspi Universiteti


**▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 6/68.2 ( – )


Xəzər Universiteti


*▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 69.1 (124.1)
**▶ Dizayn (sahələr üzrə, tədris ingilis dilində) Ə 6/60.0 (8/231.5)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 ( – )


”Odlar Yurdu ” Universiteti


**▶ Dizayn (interyer dizaynı, qrafik dizaynı, modelyer) Ə 6/77.9 ( – )

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Back to top button
mersin eskort - seo uzmanı - korsan taksi - deneme bonusu veren siteler -
deneme bonusu veren siteler
- buy tiktok followers - youtube izlenme satın al - betrupi - Goley90 - hdfilm.tv.tr - istanbul escort - mecidiyeköy escort - bakırköy escort - postegro - buy tiktok followers - nightmarestresser.net - istanbul escort - sahabet giriş - onwin giriş - antalya airport transfer - Aviator oyna - porno izle - instagram followers - yabancı dizi izle - instagram report tool - Cinsel sohbet - instagram takipçi