5ci qrup ixtisaslarDİMIxtisaslar

5 ci qrup ixtisaslar ve kecid ballari 2021 – ƏN YENİ!

2022-2023

1-ci qrup keçid balları 2023Keçid
2-ci qrup keçid balları 2023Keçid
3-cu qrup keçid balları 2023Keçid
4-cu qrup keçid balları 2023Keçid
5-ci qrup keçid balları 2023Keçid
11 illik Kolleclərə keçid balları 2023Keçid

İXTİSASLAR ÜZRƏ MÜSABİQƏ NƏTİCƏSİNDƏ
ALINMIŞ UYĞUN KEÇİD BALLARI 2020-2021

  1.  Keçid balı sütununda mötərizə içərisində müvafiq ixtisas üzrə dövlət sifarişi əsasında qəbulun keçid balı göstərilmişdir.
  2.  Nəticəsi balla qiymətləndirilən xüsusi qabiliyyət imtahanı tələb edən iki ulduzlu (**) ixtisasların keçid balı kəsr (/) işarəsi ilə verilmişdir. Kəsrin surətində müvafiq ixtisas üzrə qabiliyyət imtahanından ən aşağı bal toplayan abituriyentin qabiliyyət imtahanı üzrə balı, məxrəcində isə həmin abituriyentin test imtahanı üzrə balı göstərilmişdir.
  3.  Keçid balı sütununda mötərizə içərisində tire ( – ) işarəsi göstərir ki, müvafiq ixtisasda dövlət sifarişi əsasında təhsil almaq hüququ qazanmış abituriyent yoxdur. Təhsili yalnız ödənişli əsaslarla olan ixtisasların qarşısında belə mötərizə göstərilməmişdir.

Bakı Dövlət Universiteti

▶ Fiziki tərbiyə və çağmşaqədərki hazırlıq müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 131.8 (155.6)


Azərbaycan Memarlıq və inşaat Universiteti

*▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 108.4 (178.0)
*▶ Dizayn (sahələr üzrə, tədris ingilis Ə 191.7 (191.7)
dilində)


Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

▶ Fiziki tərbiyə və çağmşaqədərki hazırlıq müəllimliyi Ə 144.8 (154.0)
▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, klamet, tar, kamança, qanıun, saz, qarmon, vokal) Ə 116.5 (125.6)
▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 137.0 (151.7)
Azərbaycan Dövlət iqtisad Universiteti
▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 170.6 (177.7)🆘 🆘 🆘  SUPER TƏKLİF ! 🆘 🆘 🆘
Türkiyədə təhsil!

💥  İllik təhsil haqqı: 450 azn-dan (2 dəfəyə odəmək imkanı)
💥  Xidmət haqqı: 500 azn-dan
✅  Əsgərlikdən 4 İLLİK möhlət hüququ
✅  Yüksək təhsil keyfiyyəti
✅  100% Qəbul
✅  100% Diplomun tanınması
✅  Türkiyədə oxuyarkən part-time işləmək imkanı
✅  Tibb təhsili

DİQQƏT: 30% endirim.

100% Güvən və Qaranti
Zəng: 📲
+994 70 277 55 44
WhatsApp


Bakı Mühəndislik Universiteti

▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 164.4 (179.5)
▶ Dizayn (sahələr üzrə, tədris ingilis Ə 182.7 (182.7)
dilində)


Bakı Musiqi Akademiyası

▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, viola, violonçel, kontrabas, arfa, fleyta, klamet, qoboy, saksofon, faqot, valtoma, truba, trombon, tuba, zərb alətləri)Ə 114.8 (126.5)
**▶ Bəstəkarlıq Ə 6/60.0 (9/199.0)
**▶ Dirijorluq (xor dirijorluğu, nəfəs alətləri orkestrinin dirijorluğu) Ə 8/77.5 (8/77.5)
**▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, orqan, klavesin, violin, viola, violonçel, kontrabas, arfa, fleyta, klarnet, qoboy, saksofon, faqot, valtoma, truba, trombon, tuba, zərb alətləri) Ə 6/112.4 (8/123.7)
**▶ Musiqişünaslıq Ə 6/73.6 (7/111.3)
**▶ Populyar musiqi və caz ifaçılığı (fortepiano, kontrabas, saksofon, truba, zərb alətləri, vokal) Ə 9/77.5 (9/77.5)
**▶ Vokal sənəti (akademik vokal) Ə 6/60.0 (8/95.3)

Azərbaycan Milli Konservatoriyası

▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, tar, kamança, qanun, saz, balaban, qarmon) Ə 108.4 (124.1)
**▶ Bəstəkarlıq Ə 6/60.0 ( – )
**▶ Dirijorluq (xalq çalğı alətləri orkestrinin dirijorluğu, xor dirijorluğu) Ə 9/81.5 (9/81.5)
**▶ İnstrumental ifaçılıq (tar, kamança, qanun, saz, balaban, zurna, tütək, ney, klamet, qarmon, nağara) Ə 6/60.0 (8/113.9)
Subbakalavrlar üzrə 10/71.9 ( – )
**▶ İnstrumental ifaçılıq (tar, kamança, qanun, saz, balaban, zurna, tütək, ney, klarnet, qarmon, nağara)Q 10/69.7 (10/69.7)
**▶ Musiqişünaslıq Ə 6/60.0 (7/70.1)
Subbakalavrlar üzrə 9/86.3 ( – )
**▶ Musiqişünaslıq Q 8/70.6 (8/70.6)
**▶ Populyar musiqi və caz ifaçılığı (vokal, tar, kamança, qanun, balaban, zurna, tütək, ney, klarnet, qarmon, fortepiano, akkordeon, saksofon, fleyta, qoboy, truba, gitara, zərb alətləri) Ə 6/60.0 (8/105.4)
Subbakalavrlar üzrə 8/56.0 ( – )
**▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 6/96.2 (8/61.8)
**▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) Q 8/94.3 (8/94.3)
**▶ Vokal sənəti (milli vokal) Ə 6/60.0 (7/78.9)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 ( – )


Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və incəsənət Universiteti

▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, viola, gitara, klarnet, saksofon, zərb alətləri, tar, kamança, saz, qanun, nağara, balaban, qarmon, fleyta, vokal) Ə 112.4 (124.1)
▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 136.5 (152.1)
**▶ Aktyor sənəti Ə 6/60.0
Subbakalavrlar üzrə (7/75.0) 7/77.9 ( – )
**▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (bədii xalça, bədii toxuculuq) Ə 8/87.3 (9/86.3)
*▶ Dizayn (geyim dizaynı, interyer dizaynı, sənaye dizaynı, qrafik dizayn) Ə 109.4 ( – )
**▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, viola, gitara, klarnet, saksofon, zərb alətləri, tar, kamança, saz, qanun, nağara, balaban) Ə 8/80.8 (8/112.3)
**▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, viola, gitara, klarnet, saksofon, zərb alətləri, tar, kamança, saz, qanun, nağara, balaban) Ə 6/71.1 (8/150.3)
**▶ Musiqişünaslıq Ə 6/60.0 ( – )
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 ( – )
**▶ Operator sənəti Ə 6/60.0 (6/62.8)
**▶ Populyar musiqi və caz ifaçılığı (vokal) Ə 6/60.0 (8/94.6)
**▶ Qrafika Ə 7/116.9 (8/76.1)
**▶ Rejissorluq Ə 6/60.0 (6/86.3)
**▶ Rəngkarlıq Ə 6/65.5 (8/169.2)
**▶ Vokal sənəti (xanəndə) Ə 6/60.0 (8/65.2)
Subbakalavrlar üzrə 10/71.9 ( – )


Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası

▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 134.9 (152.1)
**▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (bədii xalça, bədii toxuculuq, bədii keramika və şüşə, bədii metal) Ə 8/105.0 (9/92.2)
*▶ Dizayn (sənaye dizaynı, qrafik dizayn, geyim dizaynı, interyer üzrə dizayner) Ə 109.4 (177.9)
**▶ Heykəltəraşlıq Ə 7/61.2 (7/61.2)
**▶ Qrafika Ə 7/113.8 (8/64.7)
**▶ Rəngkarlıq Ə 6/147.7 (7/205.7)

turkiyede tehsil

Bakı Xoreoqrajiya Akademiyası

**▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, tar, nağara, qarmon, kamança) Ə 6/60.0 (9/85.4)
Subbakalavrlar üzrə 9/71.2 ( – )
**▶ Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə) Ə 6/30.0 (7/85.9)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 ( – )


Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və idman Akademiyası

▶ Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki Ə 135.9 (154.6)
hazırlıq müəllimliyi
▶ Məşqçilik Ə 118.7 (142.4)
▶ Məşqçilik Q 115.3 (143.6)

Naxçıvan Dövlət Universiteti

▶ Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi Ə 126.7 (155.9)
▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, tar, kamança, qarmon, vokal, xormeyster) Ə 103.5 (132.9)
▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 115.9 (153.9)
▶ Məşqçilik Ə 116.3 (142.7)
▶ Məşqçilik Q 113.8 (146.4)
**▶ Aktyor sənəti Ə 6/61.3 (7/76.2)
**▶ Bəstəkarlıq Ə 6/60.0 (6/66.2)
**▶ Dirijorluq (xor dirijorluğu) Ə 6/60.0 (6/69.1)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 (7/78.2)
**▶ İnstrumental ifaçılıq (tar, kamança, qarmon, balaban, qanun, nağara, saz) Ə 7/87.8 (8/118.6)
**▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano) Ə 6/60.0 (9/86.8)
Subbakalavrlar üzrə 10/89.1 ( – )
**▶ İnstrumental ifaçılıq (violin, viola, violonçel, kontrabas) Ə 6/60.0 (9/63.8)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 ( – )
**▶ İnstrumental ifaçılıq (fleyta, klarnet, truba, saksofon, trombon, qoboy, valtorna, faqot) Ə 6/60.0 ( – )
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 ( – )
**▶ Musiqişünaslıq Ə 6/60.0 (7/129.5)
Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 ( – )
**▶ Musiqişünaslıq Q 6/60.0 (6/98.0)
**▶ Rəngkarlıq Ə 8/70.7 (8/70.7)
**▶ Vokal sənəti (akademik vokal) Ə 6/60.0 (7/81.9)
Subbakalavrlar üzrə 6/71.9 ( – )


Naxçıvan Müəllimlər institutu

▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, tar, kamança, qanun, saz, xanəndə) Ə 89.3 ( – )
▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 111.8 ( – )

turkiyede tehsil

Gəncə Dövlət Universiteti

▶ Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi Ə 137.4 (155.5)
▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, viola, violonçel, kontrabas, arfa, fleyta, qoboy, faqot, truba, tuba, valtorna, klarnet, tar, kamança, saz, qarmon, ud, qanun, tütək, zurna, balaban, nağara, qoşa nağara, qaval, vokal) Ə 126.4 (126.4)
▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 126.7 (152.5)
▶ Məşqçilik Ə 130.0 (145.2)
▶ Məşqçilik Q 131.6 (143.2)


Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri)

▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 125.1 (181.6)


Sumqayıt Dövlət Universiteti

▶ Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi Ə 136.8 (154.9)


Lənkəran Dövlət Universiteti

▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, qarmon, tar, saz, kamança, qanun, violin, klarnet, balaban, nağara, gitara, vokal, musiqi nəzəriyyəsi, xor dirijorluğu) Ə 95.7 (136.7)
▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 123.9 (156.5)

turkiyede tehsil

Qərbi Kaspi Universiteti

▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 144.7 (182.0)


Xəzər Universiteti

▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 122.7 (157.4)
▶ Dizayn (sahələr üzrə, tədris ingilis Ə 161.8 (177.8)
dilində)


”Odlar Yurdu ” Universiteti

▶ Dizayn (interyer dizaynı, qrafik dizayn, geyim dizaynı) Ə 147.1 (210.9)

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Back to top button
eskişehir escort bayan - mersin eskort - seo uzmanı - korsan taksi -

ip stresser

- deneme bonusu veren siteler -
mobil ödeme bozdurma
-
kepenk tamiri