Kecid balları

11 illik Kollec İxtisaslar və Balları – 2024

Təhsili ödənişli əsaslarla olan ixtisasların qarşısında $ işarəsi göstərilmişdir.

Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar ⊛ göstərilmişdir.


Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində Azərbaycan Maliyyə-İqtisad Kolleci


▶ Bank işi Ə 145.7
▶ Maliyyə işi Ə 156.0
▶ Mühasibat uçotu Ə 150.3
▶ Vergi işi Ə 140.3
▶ Sosial iş Ə 137.9
$▶ Bank işi Ə 115.5
$▶ Bank işi Q 119.8
$▶ Maliyyə işi Ə 119.7
$▶ Maliyyə işi Q 123.0
$▶ Mühasibat uçotu Ə 115.3
$▶ Mühasibat uçotu Q 120.7
$▶ Vergi işi Ə 110.3
$▶ Vergi işi Q 111.3
$▶ Sosial iş Ə 104.6
$▶ Sosial iş Q 102.1

turkiyede tehsil


Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində iqtisadiyyat və Humanitar Kolleci


▶ Ailə və ev təhsili Ə 114.4
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 138.7
▶ Kitabxana işi Ə 119.1
▶ Bank işi Ə 134.4
▶ Maliyyə işi Ə 139.4
▶ Mühasibat uçotu Ə 134.8
$▶ Ailə və ev təhsili Ə 102.5
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 119.0
$▶ Kitabxana işi Ə 99.1
$▶ Bank işi Ə 110.9
$▶ Maliyyə işi Ə 112.0
$▶ Mühasibat uçotu Ə 111.9


Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində Qida Sənayesi Kolleci


▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 131.9
▶ İstehlak mallarının ekspertizası Ə 122.0
▶ Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə analitik nəzarət Ə 109.0
▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Ə 124.1
▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə edilməsi Ə 113.3
▶ Turizm işinin təşkili Ə 123.6
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 107.5
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Q 98.6
$▶ İstehlak mallarının ekspertizası Ə 103.1
$▶ İstehlak mallarının ekspertizası Q 93.2
$▶ Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə analitik nəzarət Ə 89.4
$▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Ə 104.8
$▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Q 96.1
$▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə edilməsi Ə 96.1
$▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə edilməsi Q 90.7
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 102.4
$▶ Turizm işinin təşkili Q 93.2


Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində Sosial-İqtisadi Kollec


▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 118.2
▶ Bank işi Ə 133.9
▶ Maliyyə işi Ə 137.4
▶ Mühasibat uçotu Ə 135.4
▶ Vergi işi Ə 132.9
▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 148.5
▶ Sosial iş Ə 133.7
$▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 100.0
$▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Q 92.6
$▶ Bank işi Ə 108.4
$▶ Bank işi Q 105.1
$▶ Maliyyə işi Ə 110.3
$▶ Maliyyə işi Q 109.4
$▶ Mühasibat uçotu Ə 109.4
$▶ Mühasibat uçotu Q 110.0
$▶ Vergi işi Ə 106.5
$▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 112.4
$▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Q 100.1
$▶ Sosial iş Ə 104.5
$▶ Sosial iş Q 99.5


Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin nəzdində Sənaye və Texnologiya Kolleci


▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 114.2
▶ Bələdiyyə işi Ə 123.7
▶ Mühasibat uçotu ə 135.1
▶ Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin istismarı Ə 133.9
▶ İstehlak mallarının ekspertizası Ə 114.9
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 146.7
▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 148.2
▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 134.7
▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı Ə 141.8
▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri və servisi Ə 131.0
▶ Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası Ə 112.9
▶ Telekommunikasiya və kompüter sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi Ə 152.2
▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı texnologiyası Ə 105.0
▶ Turizm işinin təşkili Ə 128.1
⊛▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 91.3
$▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 98.6
$▶ Bələdiyyə işi Ə 97.6
$▶ Mühasibat uçotu Ə 108.4
$▶ Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin istismarı Ə 102.4
$▶ Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin istismarı Q 90.7
$▶ İstehlak mallarının ekspertizası Ə 94.2
$▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri ə 106.6
$▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 115.3
$▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Q 104.4
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 101.1
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Q 92.6
$▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı Ə 106.0
$▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı Q 98.6
$▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri və servisi Ə 96.6
$▶ Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası Ə 89.8
$▶ Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası Q 85.4
$▶ Telekommunikasiya və kompüter sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi Ə 113.3
$▶ Telekommunikasiya və kompüter sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi Q 93.2
$▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı texnologiyası Ə 82.9
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 101.1
$▶ Turizm işinin təşkili Q 91.7
$⊛▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 68.1


Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci


▶ Ailə və ev təhsili Ə 114.3
▶ İnklüziv təhsil Ə 113.3
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 134.3
▶ Sosial iş Ə 127.6
⊛▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 81.9
$▶ Ailə və ev təhsili Ə 101.1
$▶ İnklüziv təhsil Ə 94.3
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 109.4
$▶ Sosial iş Ə 103.6
$▶ Sosial iş Q 102.5
$⊛▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 72.6


Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kolleci


▶ Mühasibat uçotu Ə 135.4
▶ Çoxkanallı telekommunikasiya sistemlərinin istismarı Ə 121.3
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 156.0
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 120.3
▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 129.1
▶ Poçt rabitəsi Ə 116.3
▶ Radio, televiziya vasitə və qurğuları Ə 109.4
$▶ Mühasibat uçotu Ə 107.5
$▶ Mühasibat uçotu Q105.0
$▶ Çoxkanallı telekommunikasiya sistemlərinin istismarı Ə 94.7
$▶ Çoxkanalh telekommunikasiya sistemlərinin istismarı Q 84.5
$▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 106.5
$▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Q 99.7
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 97.2
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Q 84.2
$▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 97.6
$▶ Nəqliyyatın logistikası Q 81.5
$▶ Poçt rabitəsi Ə 99.9
$▶ Poçt rabitəsi Q 99.2
$▶ Radio, televiziya vasitə və qurğuları Ə 90.8
$▶ Radio, televiziya vasitə və qurğuları Q 87.8

turkiyede tehsil


1 nömrəli Bakı Tibb Kolleci


▶ Müalicə masajı (gözdən əlillər üçün) Ə 116.2
▶ Əczaçılıq Ə 146.7
▶ Mamalıq işi Ə 167.3
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 154.7
$▶ Əczaçılıq Ə 118.3
$▶ Mamalıq işi Ə 127.6
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 121.3


2 nömrəli Bakı Baza Tibb Kolleci


▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 146.7
▶ Ortopedik stomatologiya Ə 148.7
▶ Tibbi profilaktika Ə 147.6
$▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 116.0
$▶ Ortopedik stomatologiya Ə 125.1
$▶ Tibbi profilaktika Ə 115.9
▶ Əczaçılıq Ə 145.2
▶ Mamalıq işi Ə 165.8
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 150.6
$▶ Əczaçılıq Ə 116.7
$▶ Mamalıq işi Ə 126.9
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 120.2


Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının orta ixtisas təhsili pilləsi


⊛▶ Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə) Ə 65.8
$⊛▶ Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə) Ə 30.0
$⊛▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, tar,qarmon, nağara) Ə 40.0


Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin nərdində Humanitar Kollec


▶ İnklüziv təhsil Ə 113.0
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 129.4
▶ Kitabxana işi Ə 117.0
▶ Muzey işi və abidələrin qorunması Ə 112.9
▶ Sosial iş Ə 123.0
▶ Turizm bələdçiliyi Ə 123.6
⊛▶ Aşıq sənəti Ə 59.3
⊛▶ Bədii yaradıcılıq işi Ə 64.8
⊛▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (xalça, qobelen, zərgərlik) Ə 89.3
⊛▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, gitara, tar, kamança) Ə 62.3
▶ Kinooperator sənəti Ə 93.6
⊛▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 52.0
$▶ İnklüziv təhsil Ə 98.2
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 109.4
$▶ Kitabxana işi Ə 99.5
$▶ Muzey işi və abidələrin qorunması Ə 93.3
$▶ Sosial iş Ə 102.0
$▶ Turizm bələdçiliyi Ə 101.4
$⊛▶ Aşıq sənəti ə 49.5
$⊛▶ Bədii yaradıcılıq işi ə 46.6
$⊛▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (xalça, qobelen, zərgərlik) Ə 75.0
$⊛▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin,gitara, tar, kamança) Ə 40.0
$▶ Kinooperator sənəti Ə 87.8
$⊛▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 40.0

turkiyede tehsil


Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası nəzdində İncəsənət Kolleci


⊛▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (sahələr üzrə) Ə 115.8
⊛▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 121.6
⊛▶ Heykəltəraşlıq Ə 73.1
⊛▶ Qrafika üzrə texnik Ə 102.5
⊛▶ Rəngkarlıq (sahələr üzrə) Ə 111.5
⊛▶ Teatr dekor sənəti Ə 100.2
$⊛▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (sahələr üzrə) Ə 78.6
$⊛▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 83.9
$⊛▶ Heykəltəraşlıq Ə 53.4
$⊛▶ Qrafika üzrə texnik Ə 81.4
$⊛▶ Rəngkarlıq (sahələr üzrə) Ə 77.5
$⊛▶ Teatr dekor sənəti Ə 76.9


Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində Musiqi Kolleci


⊛▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, viola, violonçel, fleyta, qoboy, klarnet, faqot, valtoma, truba, trombon, tuba, tenor, zərb alətləri, tar, kamança, qanun, balaban, qarmon, nağara) Q 71.2
⊛▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndəlik) Ə 48.5
$⊛▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndalikl Ə 43.2


Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində Bakı Texniki Kolleci


▶ Mühasibat uçotu Ə 135.5
▶ Qaldırıcı- nəqliyyat, tikinti maşın və avadanlıqlarının texniki istismarı Ə 109.5
▶ Qaynaq istehsalının metallurgiyası texnologiyası və avadanlığı Ə 97.2
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki Ə 123.2
▶ Nəqliyyatda avtomatika, telemexanika (nəqliyyat növləri üzrə) Ə 115.8
▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 125.6
▶ Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və texniki istismarı Ə 114.0
$▶ Mühasibat uçotu Ə 106.5
$▶ Mühasibat uçotu Q 102.5
$▶ Qaldırıcı- nəqliyyat, tikinti maşın və avadanlıqlarının texniki istismarı Ə 85.4
$▶ Qaldırıcı- nəqliyyat, tikinti maşın və avadanlıqlarının texniki istismarı Q 78.9
$▶ Qaynaq istehsalının metallurgiyası texnologiyası və avadanlığı Ə 78.5
$▶ Qaynaq istehsalının metallurgiyası texnologiyası və avadanlığı Q 76.0
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 90.3
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Q 82.5
$▶ Nəqliyyatda avtomatika, telemexanika (nəqliyyat növləri üzrə) Ə 87.9
$▶ Nəqliyyatda avtomatika, telemexanika (nəqliyyat növləri üzrə) Q 78.5
$▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 100.0
$▶ Nəqliyyatın logistikası Q 84.2
$▶ Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və texniki istismarı Ə 95.7
$▶ Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və texniki istismarı Q 81.5


Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin nəzdində Bakı Neft-Energetika Kolleci


▶ Elektrik stansiyası və yarımstansiyası avadanlıqlarının quraşdırılması Ə 122.2
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 120.7
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə 110.0
▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası avadanlıqları Ə 111.8
▶ Neft emalı və neft kimyası Ə 130.1
▶ Neft və qaz yataqlarında geoloji və geofiziki işlər Ə 133.5
▶ Neft və qaz yataqlarının istismarı

▶ Neft-qaz işi Ə 137.9 135.6
▶ Sənaye və mülki binalarda elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması və istismarı Ə 112.3
$▶ Elektrik stansiyası və yarımstansiyası avadanlıqlarının quraşdırılması Ə 91.3
$▶ Elektrik stansiyası və yarımstansiyası avadanlıqlarının quraşdırılması Q 79.6
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) ə 99.2
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Q 82.9
$▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası

$▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə Q 91.3 87.8
$▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası avadanlıqları Ə 86.3
$▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası avadanlıqları Q 77.1
$▶ Neft emalı və neft kimyası Ə 105.4
$▶ Neft emalı və neft kimyası Q 94.3
$▶ Neft və qaz yataqlarında geoloji və geofiziki işlər Ə 101.1
$▶ Neft və qaz yataqlarında geoloji və geofiziki işlər Q 84.9
$▶ Neft və qaz yataqlarının istismarı Ə 103.6
$▶ Neft və qaz yataqlarının istismarı Q 84.9
$▶ Neft-qaz işi Ə 105.4
$▶ Neft-qaz işi Q 82.5
$▶ Sənaye və mülki binalarda elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması və istismarı Ə 82.9
$▶ Sənaye və mülki binalarda elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması və istismarı Q 75.5

turkiyede tehsil


Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəzdində İnşaat Kolleci


▶ Avtomobil yollarının və aerodromların tikintisi və istismarı Ə 125.6
▶ Bina və qurğuların tikintisi və istismarı Ə 116.9
▶ Geodeziya və kartoqrafıya Ə 123.6
▶ İnşaat məmulatlarının və konstruksiyalarının istehsalı Ə 107.3
▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası avadanlıqları Ə 116.2
▶ Qaz təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 113.8
▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 110.0
⊛▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 92.7
$▶ Avtomobil yollarının və aerodromların tikintisi və istismarı Ə 97.7
$▶ Avtomobil yollarının və aerodromların tikintisi və istismarı Q 85.8
$▶ Bina və qurğuların tikintisi və istismarı Ə 97.7
$▶ Bina və qurğuların tikintisi və istismarı Q 87.3
$▶ Geodeziya və kartoqrafıya Ə 99.6
$▶ İnşaat məmulatlarının və konstruksiyalarının istehsalı Ə 78.9
$▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası avadanlıqları Ə 82.0
$▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası avadanlıqları Q 81.9
$▶ Qaz təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 90.4
$▶ Qaz təsərrüfatı qurğularının istismarı Q 81.9
$▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 89.5
$⊛▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 69.7


Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının nəzdində Azərbaycan Dənizçilik Kolleci


▶ Elektrik təchizatı (su nəqliyyatında) Ə 129.4
▶ Gəmi energetik qurğularının istismarı Ə 131.6
▶ Gəmi sürücülüyü Ə 142.8
$▶ Elektrik təchizatı (su nəqliyyatında) Ə 122.7
$▶ Gəmi energetik qurğularının istismarı Ə 120.7
$▶ Gəmi sürücülüyü Ə 124.7


Naxçıvan Tibb Kolleci


▶ Əczaçılıq Ə 131.0
▶ Hərbi feldşer işi Ə 65.3
▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 134.9
▶ Mamalıq işi Ə 133.3
▶ Müalicə masajı Ə 130.0
▶ Ortopedik stomatologiya Ə 136.4
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 140.4
$▶ Əczaçılıq Ə 110.8
$▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 108.9
$▶ Mamalıq işi Ə 110.9
$▶ Müalicə masajı Ə 107.4
$▶ Ortopedik stomatologiya Ə 111.3
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 117.7


Naxçıvan Musiqi Kolleci


$⊛▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, viola, violonçel, kontrabas, fleyta, qoboy, klarnet, faqot, valtoma, truba, trombon, tuba, tenor, bariton, alt (nəfəsli), tar, kamança, qanun, saz, balaban, qarmon, nağara) Q 40.0

turkiyede tehsil


Gəncə Tibb Kolleci


▶ Əczaçılıq Ə 159.8
▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 139.8
▶ Mamalıq işi Ə 160.9
▶ Ortopedik stomatologiya Ə 137.8
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 141.3
▶ Tibbi profilaktika Ə 137.0
$▶ Əczaçılıq Ə 130.0
$▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 112.3
$▶ Mamalıq işi Ə 117.4
$▶ Ortopedik stomatologiya Ə 114.2
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 114.3
$▶ Tibbi profilaktika Ə 111.3


Gəncə Dövlət Universitetinin nəzdində Regional Kollec


▶ Ailə və ev təhsili Ə 111.8
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 131.9
▶ Mühasibat uçotu Ə 155.5
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 112.3
▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 113.8
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 122.7
▶ Nəqliyyatda avtomatika, telemexanika (nəqliyyat növləri üzrə) Ə 101.1
▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 110.4
▶ Telekommunikasiya vasitələri və qurğuları Ə 108.9
▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı texnologiyası Ə 80.9
▶ Vaqon və refrijerator təsərrüfatı Ə 88.4
▶ Baytarlıq ə 105.8
⊛▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 88.3
⊛▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 78.5
⊛▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin,truba, klarnet, trombon, tar, kamança, qarmon, balaban, nağara, qanun) Ə 44.1
⊛▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndə) Ə 40.0
$▶ Ailə və ev təhsili Ə 99.6
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 105.5
$▶ Mühasibat uçotu Ə 108.4
$▶ Mühasibat uçotu Q 109.4
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 89.3
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Q 88.3
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 99.2
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 89.7
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Q 87.4
$▶ Nəqliyyatda avtomatika, telemexanika (nəqliyyat növləri üzrə) Ə 82.9
$▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 88.8
$▶ Telekommunikasiya vasitələri və qurğuları Ə 95.3
$▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı texnologiyası Ə 87.8
$▶ Vaqon və refrijerator təsərrüfatı Ə 85.4
$▶ Vaqon və refrijerator təsərrüfatı Q 82.4
$▶ Baytarlıq Ə 97.2
$⊛▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 72.6
$⊛▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 67.2
$⊛▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, truba, klarnet, trombon, tar, kamança, qarmon, balaban, nağara, qanun) Ə 40.0
$⊛▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, truba, klarnet, trombon, tar, kamança, qarmon, balaban, nağara, qanun) Q 40.0
$⊛▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndə) Ə 40.0


Qazax Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci


▶ Bank işi Ə 110.9
▶ Maliyyə işi Ə 119.8
▶ Mühasibat uçotu Ə 130.5
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 105.4
▶ Poçt rabitəsi Ə 101.5
▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 94.2
▶ Sosial iş Ə 102.5
$▶ Bank işi Ə 93.2
$▶ Maliyyə işi Ə 88.8
$▶ Mühasibat uçotu Ə 89.7
$▶ Mühasibat uçotu Q 96.1
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 80.9
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Q 79.0
$▶ Poçt rabitəsi Ə 84.5
$▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 77.9
$▶ Sosial iş Ə 86.9

turkiyede tehsil


Tovuz Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci


▶ Mühasibat uçotu Ə 99.2
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 74.1
▶ Baytarlıq Ə 82.5
▶ Sosial iş Ə 98.2
▶ Turizm işinin təşkili Ə 83.4
$▶ Mühasibat uçotu Ə 91.2
$▶ Mühasibat uçotu Q 93.7
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 75.6
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Q 75.5
$▶ Baytarlıq Ə 79.5
$▶ Baytarlıq Q 87.8
$▶ Meşə və park Ə 73.0
$▶ Meşə və park Q 73.1
$▶ Sosial iş Ə 81.5
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 81.4


Ə.Əliyev adına Sumqayıt Tibb Kolleci


▶ Əczaçılıq Ə 123.8
▶ Mamalıq işi Ə 131.6
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 132.1
$▶ Əczaçılıq Ə 109.4
$▶ Mamalıq işi Ə 110.8
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 110.8


Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəzdində Sumqayıt Dövlət Texniki Kolleci


▶ Maliyyə işi Ə 130.3
▶ Mühasibat uçotu Ə 124.6
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 115.4
▶ Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə analitik nəzarət Ə 108.4
▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 112.3
$▶ Maliyyə işi Ə 108.4
$▶ Maliyyə işi Q 105.5
$▶ Mühasibat uçotu Ə 106.5
$▶ Mühasibat uçotu Q 101.6
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 96.6
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Q 88.3
$▶ Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə analitik nəzarət Ə 100.1
$▶ Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə analitik nəzarət Q 95.1
$▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 92.6
$▶ Nəqliyyatın logistikası Q 87.8

turkiyede tehsil


Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində Sumqayıt Musiqi Kolleci


⊛▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, violonçel, ksilofon, fleyta, qoboy, klarnet, valtoma, truba, trombon, tuba, tar, kamança, qanun, saz, balaban, qarmon, nağara) Ə 47.5
⊛▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndəlik) Ə 40.0
$⊛▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, violonçel, ksilofon, fleyta, qoboy, klarnet, valtoma, truba, trombon, tuba, tar, kamança, qanun, saz, balaban, qarmon, nağara) Ə 40.0
Quba Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci
▶ Aqronomluq Ə 91.6
▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı Ə 107.5
$▶ Aqronomluq Ə 85.5
$▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı Ə 93.3
$▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı Q 86.9

Quba Tibb Kolleci


▶ Mamalıq işi Ə 144.5
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 130.7
$▶ Mamalıq işi Ə 119.8
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 114.2


Şamaxı Dövlət Regional Kolleci


▶ Ailə və ev təhsili Ə 93.2
▶ İnklüziv təhsil Ə 89.8
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 104.2
▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 92.7
▶ Kitabxana işi Ə 93.3
▶ Bank işi ə 100.1
▶ Maliyyə işi Ə 102.5
▶ Mühasibat uçotu Ə 103.5
▶ Vergi işi Ə 97.2
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 82.0
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 90.2
▶ Poçt rabitəsi 92.7
▶ Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalatının texnologiyası Ə 83.8
▶ Baytarlıq Ə 84.4
⊛▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 68.7
$▶ Ailə və ev təhsili
$▶ İnklüziv təhsil Ə 84.9
$▶ İnklüziv təhsil Ə 81.2
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 94.7
$▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 82.4
$▶ Kitabxana işi Ə 84.4
$▶ Kitabxana işi Q 95.1
$▶ Bank işi Ə 86.8
$▶ Maliyyə işi Ə 87.5
$▶ Mühasibat uçotu Ə 87.3
$▶ Mühasibat uçotu Q 90.3
$▶ Vergi işi Ə 83.8
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 77.9
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Q 81.5
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 75.6
$▶ Poçt rabitəsi Ə 81.9
$▶ Poçt rabitəsi Q 84.4
$▶ Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalatının texnologiyası Ə 76.0
$▶ Baytarlıq Ə 78.0
$⊛▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 59.2


Mingəçevir Tibb Kolleci


▶ Əczaçılıq Ə 131.6
▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 124.7
▶ Mamalıq işi Ə 130.0
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 126.1
$▶ Əczaçılıq Ə 108.4
$▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 107.1
$▶ Mamalıq işi Ə 110.8
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 108.0

turkiyede tehsil


Mingəçevir Turizm Kolleci


▶ Muzey işi və abidələrin qorunması Ə 96.6
▶ Mühasibat uçotu Ə 114.3
▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 97.7
▶ İaşə müəssisələrinin servisi Ə 78.6
▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə edilməsi Ə 89.8
▶ Rekreasiya, idman və sağlamlıq turizmi Ə 88.8
▶ Turizm bələdçiliyi Ə 94.7
▶ Turizm işinin təşkili Ə 99.6
$▶ Muzey işi və abidələrin qorunması Ə 89.4
$▶ Mühasibat uçotu Ə 101.6
$▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 81.6
$▶ İaşə müəssisələrinin servisi Ə 75.0
$▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə edilməsi Ə 79.0
$▶ Rekreasiya, idman və sağlamlıq turizmi Ə 76.0
$▶ Turizm bələdçiliyi Ə 82.5
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 86.4


Şəki Tibb Kolleci


▶ Mamalıq işi Ə 138.9
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 126.5
$▶ Mamalıq işi Ə 108.4
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 106.2


Şəki Dövlət Regional Kolleci


▶ Ailə və ev təhsili Ə 101.6
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 108.5
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 98.2
▶ Turizm işinin təşkili Ə 108.4
⊛▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, klarnet, violin, qarmon, tar, kamança) Ə 40.0
⊛▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 40.0
$▶ Ailə və ev təhsili Ə 95.6
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 99.1
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 84.3
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 94.7
$⊛▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, klarnet, violin, qarmon, tar, kamança) Ə 40.0
$⊛▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, klarnet, violin, qarmon, tar, kamança) Q 40.0


Şuşa Humanitar Kolleci


▶ Ailə və ev təhsili Ə 106.4
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 122.6
▶ Kitabxana işi Ə 105.0
▶ Sosial iş Ə 112.4
⊛▶ Aşıq sənəti Ə 120.7
⊛▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, klarnet, tar, kamança, qanun, saz, qarmon, nağara) Ə 54.4
⊛▶ Vokal sənəti (xanəndə) Ə 40.0
$▶ Ailə və ev təhsili Ə 92.3
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 104.1
$▶ Kitabxana işi Ə 93.7
$▶ Kitabxana işi Q 110.5
$▶ Sosial iş $⊛▶ Aşıq sənəti Ə 93.6 50.4
$⊛▶ Aşıq sənəti Q 40.0
$⊛▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, klarnet, tar, kamança, qanun, saz, qarmon, nağara) Ə 48.1
$⊛▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, klarnet, tar, kamança, qanun, saz, qarmon, nağara) Q 40.0
$⊛▶ Vokal sənəti (xanəndə) Ə 40.0

turkiyede tehsil


Ağdam Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci


▶ Ailə və ev təhsili Ə 92.7
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 111.9
▶ Maliyyə işi Ə 103.1
▶ Mühasibat uçotu Ə 99.1
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 83.0
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 88.5
⊛▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 66.8
$▶ Ailə və ev təhsili Ə 84.8
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 92.8
$▶ Maliyyə işi Ə 91.7
$▶ Maliyyə işi Q 90.3
$▶ Mühasibat uçotu Ə 87.8
$▶ Mühasibat uçotu Q 88.4
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 77.0
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Q 77.6
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 78.6
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Q 78.0
$⊛▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 56.9


Ağdam Musiqi Kolleci


⊛▶ Aşıq sənəti Ə 57.9
⊛▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, tar, kamança, qarmon, nağara) Ə 40.0
⊛▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 40.0
$⊛▶ Aşıq sənəti Ə 40.0
$⊛▶ Aşıq sənəti Q 40.0
$⊛▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, tar, kamança, qarmon, nağara) Ə 40.0
$⊛▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, tar, kamança, qarmon, nağara) Q 40.0
$⊛▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 40.0


Ağdaş Dövlət Humanitar Kolleci


▶ Ailə və ev təhsili Ə 93.3
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 104.1
▶ Mühasibat uçotu Ə 100.2
⊛▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 74.1
$▶ Ailə və ev təhsili Ə 84.5
$▶ Məktəbəqədər təhsil ə 96.8
$▶ Mühasibat uçotu Ə 87.4
$▶ Mühasibat uçotu Q 89.7
$⊛▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 61.8


Ağcabədi Pedaqoji Kolleci


▶ Ailə və ev təhsili Ə 89.8
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 107.0
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 116.8
⊛▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 64.8
$▶ Ailə və ev təhsili Ə 86.8
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 99.2
$▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 97.1
$⊛▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 57.4

turkiyede tehsil


Şirvan Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci


▶ Ailə və ev təhsili Ə 91.7
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 105.5
▶ Kitabxana işi Ə 89.4
▶ Bank işi Ə 93.4
▶ Maliyyə işi Ə 98.6
▶ Mühasibat uçotu Ə 105.4
▶ Vergi işi Ə 84.8
▶ Energetika və elektroenergetika Ə 70.1
▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 94.2
▶ Neft-qaz işi Ə 84.4
▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı texnologiyası Ə 64.3
⊛▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 64.8
$▶ Ailə və ev təhsili Ə 83.8
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 97.2
$▶ Kitabxana işi Ə 81.5
$▶ Bank işi Ə 82.5
$▶ Maliyyə işi Ə 86.7
$▶ Maliyyə işi Q 89.8
$▶ Mühasibat uçotu Ə 82.4
$▶ Mühasibat uçotu Q 86.7
$▶ Vergi işi Ə 77.6
$▶ Energetika və elektroenergetika Ə 71.2
$▶ Energetika və elektroenergetika Q 76.0
$▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 82.0
$▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Q 82.4
$▶ Neft-qaz işi Ə 71.1
$▶ Neft-qaz işi Q 77.9
$▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı texnologiyası Ə 72.0
$⊛▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 57.4


Bərdə Dövlət idarəetmə və Texnologiya Kolleci


▶ Mühasibat uçotu Ə 116.3
▶ Elektrik təchizatı Ə 85.4
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 94.6
▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 85.9
▶ Poçt rabitəsi Ə 92.6
▶ Aqronomluq Ə 85.9
▶ Baytarlıq Ə 85.9
$▶ Mühasibat uçotu Ə 91.3
$▶ Mühasibat uçotu Q 90.7
$▶ Elektrik təchizatı Ə 79.5
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 80.0
$▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 78.0
$▶ Nəqliyyatın logistikası Q 81.4
$▶ Poçt rabitəsi Ə 87.5
$▶ Poçt rabitəsi Q 86.7
$▶ Aqronomluq 80.0
$▶ Baytarlıq Ə 80.9


Sabirabad Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci


▶ Mühasibat uçotu Ə 95.6
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 86.8
▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 64.3
▶ Sosial iş Ə 78.0
$▶ Mühasibat uçotu Ə 80.9
$▶ Mühasibat uçotu Q 87.3
$▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 75.5
$▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Q 86.8
$▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 73.0
$▶ Sosial iş Ə 74.7

turkiyede tehsil


Göyçay Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kolleci


▶ Maliyyə işi Ə 102.1
▶ Mühasibat uçotu Ə 97.6
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 98.2
▶ Konservləşdirmə və qida konsentratları texnologiyası Ə 79.0
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 93.7
▶ Aqronomluq Ə 81.5
▶ Bağçılıq və tərəvəzçilik Ə 73.7
▶ Baytarlıq Ə 82.0
▶ İstixana təsərrüfatı Ə 69.7
$▶ Maliyyə işi əƏ87.8
$▶ Mühasibat uçotu Ə 85.9
$▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 86.9
$▶ Konservləşdirmə və qida konsentratları texnologiyası Ə 77.0
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 76.1
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Q 80.0
$▶ Aqronomluq Ə 76.0
$▶ Bağçılıq və tərəvəzçilik Ə 73.1
$▶ Bağçılıq və tərəvəzçilik Q 75.6
$▶ Baytarlıq Ə 76.0
$▶ İstixana təsərrüfatı Ə 72.6
$▶ İstixana təsərrüfatı Q 75.0


Lənkəran Tibb Kolleci


▶ Əczaçılıq Ə 123.5
▶ Mamalıq işi Ə 140.7
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 123.1
$▶ Əczaçılıq Ə 106.4
$▶ Mamalıq işi Ə 104.9
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 103.0


Lənkəran Dövlət Universitetinin nəzdində Sosial və Aqrar-Texnoloji Kollec


▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 109.0
▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 101.1
▶ Muzey işi və abidələrin qorunması Ə 90.7
▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 103.5
▶ Mühasibat uçotu Ə 113.8
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə 88.8
▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 99.6
▶ Aqronomluq Ə 87.7
▶ Meşə və park Ə 79.9
⊛▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin,klarnet, tar, kamança, balaban, qarmon, nağara) Ə 40.0
⊛▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 40.0
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 96.5
$▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 87.8
$▶ Muzey işi və abidələrin qorunması Ə 78.9
$▶ Maliyyə işi Q 87.4
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 88.3
$▶ Mühasibat uçotu Ə 99.6
$▶ Mühasibat uçotu Q 88.4
$▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası ə 77.9
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 80.9
$▶ Aqronomluq Ə 78.0
$▶ Meşə və park Ə 75.1
$⊛▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, klarnet, tar, kamança, balaban, qarmon, nağara) Ə 40.0
$⊛▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 40.0

turkiyede tehsil


Astara Pedaqoji Kolleci


▶ Ailə və ev təhsili Ə 85.4
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 95.6
▶ Aqronomluq Ə 76.6
▶ Baytarlıq Ə 77.0
$▶ Ailə və ev təhsili Ə 76.0
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 86.8
$▶ Aqronomluq Ə 73.5
$▶ Aqronomluq Q 79.0
$▶ Baytarlıq Ə 72.6


İsmayıllı Dövlət Humanitar və Texnologiya Kolleci


▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 105.1
▶ Mühasibat uçotu Ə 119.8
▶ Çörək və unlu qənnadı məmulatlarının texnologiyası Ə 84.8
▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 100.1
▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Ə 95.6
▶ Süd və süd məhsullarının texnologiyası Ə 79.0
▶ Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalatının texnologiyası Ə 78.6
▶ Aqronomluq Ə 79.0
▶ Baytarlıq Ə 96.6
▶ Meşə və park Ə 86.8
▶ Zootexniklik Ə 76.0
▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə edilməsi Ə 86.9
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 123.0
▶ Turizm işinin təşkili Ə 96.2
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 93.8
$▶ Mühasibat uçotu Ə 88.8
$▶ Mühasibat uçotu Q 85.8
$▶ Çörək və unlu qənnadı məmulatlarının texnologiyası Ə 78.5
$▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 82.5
$▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Ə 78.5
$▶ Süd və süd məhsullarının texnologiyası Ə 75.5
$▶ Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalatının texnologiyası Ə 72.6
$▶ Aqronomluq Ə 76.0
$▶ Baytarlıq Ə 76.6
$▶ Meşə və park Ə 76.1
$▶ Meşə və park Q 76.6
$▶ Zootexniklik Ə 73.6
$▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə edilməsi Ə 76.0
$▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə edilməsi Q 78.5
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 104.4
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 79.0
$▶ Turizm işinin təşkili Q 83.8


Saatlı Tibb Kolleci


▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 112.4
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 103.5

turkiyede tehsil


Cəlilabad Tibb Kolleci


▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 122.8
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 103.1


Masallı Dövlət Regional Kolleci


▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 99.1
▶ Mühasibat uçotu Ə 95.6
▶ Baytarlıq Ə 88.3
▶ Meşə və park Ə 76.0
▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı Ə 85.4
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 91.8
$▶ Mühasibat uçotu Ə 86.4
$▶ Baytarlıq Ə 75.6
$▶ Meşə və park Ə 74.1
$▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı Ə 76.5


Bakı Biznes və Kooperasiya Kolleci


$▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 84.9
$▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Q 86.4
$▶ Bank işi Ə 91.8
$▶ Bank işi Q 89.8
$▶ Bələdiyyə işi Ə 81.9
$▶ Bələdiyyə işi Q 81.4
$▶ Kommersiya işi Ə 83.8
$▶ Kommersiya işi Q 83.9
$▶ Maliyyə işi Ə 89.8
$▶ Maliyyə işi Q 89.4
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 84.9
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Q 84.8
$▶ Mühasibat uçotu Ə 87.5
$▶ Mühasibat uçotu Q 89.0
$▶ Sığorta işi Ə 84.4
$▶ Sığorta işi Q 83.8
$▶ Vergi işi Ə 85.4
$▶ Vergi işi Q 84.9
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 83.5
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Q 81.9
$▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı Ə 82.5
$▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı Q 82.9
$▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Ə 80.9
$▶ Sosial iş Ə 80.9
$▶ Sosial iş Q 80.9
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 82.5
$▶ Turizm işinin təşkili Q 81.9


Odlar Yurdu Kolleci


$▶ Ailə və ev təhsili Ə 85.9
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 96.1
$▶ Bank işi Ə 89.4
$▶ Bank işi Q 91.3
$▶ Bələdiyyə işi Ə 81.9
$▶ Bələdiyyə işi Q 81.9
$▶ Maliyyə işi Ə 90.7
$▶ Maliyyə işi Q 89.7
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 84.9
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Q 87.8
$▶ Mühasibat uçotu Ə 89.4
$▶ Mühasibat uçotu Q 89.8
$▶ Vergi işi Ə 83.5
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və Ə 82.9
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Q 85.9
$▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri və servisi Ə 80.5
$▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri və servisi Q 83.4
$▶ Sosial iş Ə 81.4
$▶ Sosial iş Q 81.6
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 83.0
$▶ Turizm işinin təşkili Q 84.4
$⊛▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 40.3


Bakı Avrasiya Kolleci


$▶ Bank işi Ə 94.7
$▶ Bank işi Q 94.2
$▶ Maliyyə işi Ə 95.6
$▶ Maliyyə işi Q 97.6
$▶ Mühasibat uçotu Ə 95.2
$▶ Mühasibat uçotu Q 96.6
$▶ Sığorta işi Ə 88.3
$▶ Sığorta işi Q 89.7
$▶ Vergi işi Ə 89.7
$▶ Vergi işi Q 89.7


Qərbi Kaspi Universiteti (orta ixtisas təhsili pilləsi)


$▶ Bank işi Ə 86.4
$▶ Bələdiyyə işi Ə 79.5
$▶ Maliyyə işi Ə 91.7
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 80.9
$▶ Mühasibat uçotu Ə 89.7
$▶ Sığorta işi Ə 81.5
$▶ Vergi işi Ə 81.4
$▶ Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin istismarı Ə 78.5
$▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə 78.5
$▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 86.9
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 77.0
$▶ Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası Ə 78.6
$▶ Sınaq-diaqnostika üsulu və cihazları Ə 77.1
$▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili Ə 78.0
$▶ Meşə və park Ə 77.0
$▶ Sosial iş Ə 79.9
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 80.9
$⊛▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 40.0

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Back to top button
mersin eskort - seo uzmanı - korsan taksi - deneme bonusu veren siteler -
deneme bonusu veren siteler
- buy tiktok followers - youtube izlenme satın al - betrupi - Goley90 - hdfilm.tv.tr - istanbul escort - mecidiyeköy escort - bakırköy escort - postegro - buy tiktok followers - nightmarestresser.net - istanbul escort - sahabet giriş - onwin giriş - antalya airport transfer - Aviator oyna - porno izle - instagram followers - yabancı dizi izle