Kecid balları

Kollec ixtisaslar və kecid balları 2024 – ƏN YENİ

2023-2024

1-ci qrup keçid balları 2024Keçid
2-ci qrup keçid balları 2024Keçid
3-cu qrup keçid balları 2024Keçid
4-cu qrup keçid balları 2024Keçid
5-ci qrup keçid balları 2024Keçid
11 illik Kolleclərə keçid balları 2024Keçid

Təhsili ödənişli əsaslarla olan ixtisasların qarşısında $ işarəsi göstərilmişdir.

11 illik kollecler.

[reklamvideo]

Azərbaycan Dövlət iqtisad Universitetinin nəzdində Azərbaycan Maliyyə-iqtisad Kolleci


▶ Mühasibat uçotu Ə 141.3
▶ Maliyyə işi Ə 140.7
▶ Vergi və vergitutma Ə 131.0
▶ Bank işi Ə 135.9
▶ Statistika Ə 126.0
$▶ Mühasibat uçotu Ə 114.9
$▶ Mühasibat uçotu Q 122.6
$▶ Maliyyə işi Ə 112.9
$▶ Maliyyə işi Q 113.4
$▶ Vergi və vergitutma Ə 108.4
$ ▶ Vergi və vergitutma Q 105.4
$▶ Bank işi Ə 111.3
$ ▶ Bank işi Q 110.0
$ ▶ Statistika Ə 106.5
$ ▶ Statistika Q 101.6🆘 🆘 🆘  SUPER TƏKLİF ! 🆘 🆘 🆘
Türkiyədə təhsil!

💥  İllik təhsil haqqı: 450 azn-dan (2 dəfəyə odəmək imkanı)
💥  Xidmət haqqı: 500 azn-dan
✅  Əsgərlikdən 4 İLLİK möhlət hüququ
✅  Yüksək təhsil keyfiyyəti
✅  100% Qəbul
✅  100% Diplomun tanınması
✅  Türkiyədə oxuyarkən part-time işləmək imkanı
✅  Tibb təhsili

DİQQƏT: 30% endirim.

100% Güvən və Qaranti
Zəng: 📲
+994 70 333 0 777
WhatsApp


Bakı Dövlət iqtisadiyyat və Humanitar Kolleci


▶ Ailə və ev təhsili Ə 111.3
▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 131.0
▶ Mühasibat uçotu Ə 128.0
▶ Maliyyə işi Ə 128.0
▶ Bank işi Ə 123.7
$▶ Ailə və ev təhsili Ə 100.5
$ ▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 110.9
$ ▶ Mühasibat uçotu Ə 110.9
$ ▶ Maliyyə işi Ə 109.4
$▶ Bank işi Ə 108.1


Bakı Qida Sənayesi Kolleci


▶ Əmtəəşünaslıq və istehlak mallarının ekspertizası Ə 116.8
▶ Qida sənayesi, iaşə və ticarət sistemində sanitar gigiyena təhlükəsizliyi Ə 113.3
▶ Mehmanxana- turist və sanatoriya- kurort komplekslərində iaşə və servis Ə 112.3
$ ▶ Əmtəəşünaslıq və istehlak mallarının ekspertizası Ə 102.5
$ ▶ Əmtəəşünaslıq və istehlak mallarının ekspertizası Q 94.7
$ ▶ İaşə məhsullarının texnologiyası Q 91.7
$ ▶ Qida sənayesi, iaşə və ticarət sistemində sanitar gigiyena təhlükəsizliyi Ə 100.6
$ ▶ Mehmanxana- turist və sanatoriya- kurort komplekslərində iaşə və servis Ə 100.5
$ ▶ Mehmanxana- turist və sanatoriya- kurort komplekslərində iaşə və servis Q 92.7

Bakı Dövlət Sosial-iqtisad Kolleci


▶ Arxiv işi və kargüzarlıq Ə 114.2
▶ Mühasibat uçotu Ə 125.1
▶ Maliyyə işi Ə 126.2
▶ Vergi və vergitutma Ə 122.2
▶ Bank işi Ə 123.1
▶ Avtomatlaşmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı Ə 119.7
▶ Sosial iş Ə 125.6
$ ▶ Arxiv işi və kargüzarlıq Ə 99.1
$ ▶ Mühasibat uçotu Ə 107.9
$▶ Mühasibat uçotu Q 105.5
$ ▶ Maliyyə işi Ə 107.0
$▶ Maliyyə işi Q 102.5
$▶ Vergi və vergitutma Ə 105.5
$ ▶ Bank işi Ə 105.4
$ ▶ Bank işi Q 100.1
$ ▶ Avtomatlaşmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı Ə 103.0
$ ▶ Sosial iş Ə 104.0


Bakı idarəetmə və Texnologiya Kolleci


▶ Arxiv işi və kargüzarlıq Ə 106.0
▶ Mühasibat uçotu Ə 126.0
▶ Kompüter şəbəkələri Ə 139.8
▶ Kompüter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının təmiri və servis xidməti Ə 120.7
▶ Avtomatlaşmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı Ə 120.2
▶ İnformasiyanın işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri Ə 123.8
▶ İnformasiya texnologiyası sistemləri Ə 131.0
▶ İnformasiya təhlükəsizliyi təminatının təşkili Ə 130.6
▶ Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası Ə 111.0
▶ Turist, mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə edilməsi Ə 117.1
$ ▶ Arxiv işi və kargüzarlıq Ə 99.5
$ ▶ Mühasibat uçotu Ə 107.0
$ ▶ Kompüter şəbəkələri Ə 109.9
$ ▶ Kompüter şəbəkələri Q 99.6
$▶ Kompüter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının təmiri və servis xidməti Ə 107.0
$ ▶ Kompüter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının təmiri və servis xidməti Q 97.3
$ ▶ Avtomatlaşmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı Ə 105.4
$ ▶ Avtomatlaşmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı Q 97.2
$ ▶ İnformasiyanın işlənməsinin və idarə-etmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri Ə 105.5
$ ▶ İnformasiyanın işlənməsinin və idarə-etmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri Q 94.8
$ ▶ İnformasiya texnologiyası sistemləri Ə 108.4
$ ▶ İnformasiya texnologiyası sistemləri Q 102.0
$ ▶ İnformasiya təhlükəsizliyi təminatının təşkili Ə 109.9
$▶ Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası Ə 99.1
$ ▶ Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası Q 92.7
$ ▶ Turist, mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə edilməsi Ə 101.5
$ ▶ Turist, mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə edilməsi Q 91.7

turkiyede tehsil

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci


▶ Texnologiya müəllimliyi Ə 124.7
▶ Ailə və ev təhsili Ə 111.9
▶ Məktəbəqədər təhsildə korreksiyaedici Ə 121.7
təlim
▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 128.0
▶ Sosial iş Ə 121.2
▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 122.7
(ümumi orta təhsil bazası üçün)
$ ▶ Texnologiya müəllimliyi Ə 106.0
$ ▶ Peşə təlimi Q 96.5
$ ▶ Ailə və ev təhsili Ə 100.6
$ ▶ Ailə və ev təhsili Q 97.0
$ ▶ Məktəbəqədər təhsildə korreksiyaedici təlim Ə 102.2
$ ▶ Məktəbəqədər təhsildə korreksiyaedici Q 105.1
təlim
$ ▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ə 107.9
$ ▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Q 130.0
$ ▶ Sosial iş ə 104.4
$ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi ə 110.9
(ümumi orta təhsil bazası üçün)
$ ▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi ə 112.8


Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kolleci


▶ Mühasibat uçotu ə 123.1
▶ Poçt rabitəsi ə 113.3
▶ Radiorabitə, radio verilişləri və televiziya ə 112.2
▶ Rabitə qovşaqları və kommunikasiya sistemləri ə 115.4
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri ə 119.2
$▶ Mühasibat uçotu ə 107.0
$ ▶ Mühasibat uçotu Q 102.0
$ ▶ Poçt rabitəsi ə 102.4
$ ▶ Poçt rabitəsi Q 98.5
$▶ Radiorabitə, radio verilişləri və televiziya ə 102.1
$ ▶ Radiorabitə, radio verilişləri və televiziya Q 94.2
$ ▶ Rabitə qovşaqları və kommunikasiya sistemləri ə 102.5
$ ▶ Rabitə qovşaqları və kommunikasiya sistemləri Q 99.1
$ ▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri ə 105.0
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin təmiri və servisi Q 93.2


1 nömrəli Bakı Tibb Kolleci


▶ İdman və müalicə masajı (gözdən əlillər üçün) ə 57.5
▶ Müalicə işi ə 172.7
▶ Mamalıq işi ə 157.2
▶ əczaçılıq ə 142.4
▶ Tibb bacısı işi ə 146.6
$ ▶ Müalicə işi ə 133.7
$ ▶ Mamalıq işi ə 120.7
$ ▶ əczaçılıq ə 115.0
$ ▶ Tibb bacısı işi ə 117.8

turkiyede tehsil

2 nömrəli Bakı Baza Tibb Kolleci


▶ Tibbi profilaktika ə 133.4
▶ Ortopedik stomatologiya ə 137.9
▶ Laboratoriya diaqnostikası ə 134.9
$▶ Tibbi profilaktika ə 112.7
$ ▶ Ortopedik stomatologiya ə 116.9
$▶ Laboratoriya diaqnostikası ə 112.3
▶ Müalicə işi Mamalıq işi ə 174.8
▶ ə 155.1
▶ əczaçılıq ə 139.8
▶ Tibb bacısı işi ə 144.3
$ ▶ Müalicə işi ə 131.9
$ ▶ Mamalıq işi ə 120.2
$ ▶ əczaçılıq ə 113.3
$ ▶ Tibb bacısı işi ə 116.2


Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının orta ixtisas təhsili pilləsi


$ ▶ Musiqi müəllimliyi (tar, kamança, ə 104.0
qarmon, nağara, vokal, fortepiano)
$* ▶ Rəqs müəllimliyi ə 30.0
$* ▶ Xoreoqrafiya sənəti ə 30.0
$ ▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığı ə 85.8
(tar, kamança, qarmon, nağara)
$ ▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığı Q 76.0
(tar, kamança, qarmon, nağara)


Bakı Humanitar Kolleci


▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ə 124.5
▶ Kitabxana- informasiya təminatı ə 111.9
▶ Muzey işi və abidələrin mühafizəsi ə 109.4
▶ Turizm və onun təşkili ə 117.2
▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi (ümumi orta təhsil bazası üçün) ə 117.8
▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin) ə 97.1
*▶ Xanəndəlik ə 40.0
▶ Dekorativ tətbiqi incəsənət və xalq sənəti ə 118.3
▶ Bədii yaradıcılıq işi ə 109.8
$ ▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ə 111.3
$ ▶ Kitabxana- informasiya təminatı ə 102.5
$ ▶ Kitabxana- informasiya təminatı Q 104.4
$ ▶ Muzey işi və abidələrin mühafizəsi ə 98.5
$ ▶ Muzey işi və abidələrin mühafizəsi Q 93.7
$ ▶ Turizm və onun təşkili ə 104.7
$ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi (ümumi orta təhsil bazası üçün) İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin) ə 109.3
$ ▶ ə 86.3
$* ▶ Xanəndəlik ə 40.0
$ ▶ Dekorativ tətbiqi incəsənət və xalq sənəti ə 109.2
$ ▶ Bədii yaradıcılıq işi ə 107.3

turkiyede tehsil

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası nəzdində incəsənət Kolleci


*▶ Dekorativ tətbiqi incəsənət və xalq sənəti ə 98.2
*▶ Teatr dekor sənəti ə 86.0
*▶ Rəngkarlıq ə 82.8
*▶ Rəssamlıq ə 96.6
*▶ Qrafika ə 79.9
*▶ Heykəltəraşlıq ə 66.0
*▶ Dizayn ə 107.3
$* ▶ Dekorativ tətbiqi incəsənət və xalq sənəti ə 72.0
$* ▶ Teatr dekor sənəti ə 66.2
$* ▶ Rəngkarlıq ə 68.7
$* ▶ Rəssamlıq ə 92.7
$* ▶ Qrafika ə 71.2
$* ▶ Heykəltəraşlıq ə 54.0
$* ▶ Dizayn ə 81.4


Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində Musiqi Kolleci


* ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Q 40.0
viola, violonçel, fleyta, klamet, qoboy,
valtorna, faqot, truba, tenor, trombon,
tuba, zərb alətləri)
* ▶ Xanəndəlik ə 46.1
* ▶ Vokal sənəti ə 51.4
▶ Musiqi nəzəriyyəsi Q 102.4
* ▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, kamança, Q 60.3
qanun, balaban, qarmon, nağara)
$* ▶ Xanəndəlik ə 40.0
$* ▶ Vokal sənəti ə 40.0


Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində Bakı Texniki Kolleci


▶ Mühasibat uçotu ə 131.3
▶ Avtomobil və traktorqayırma ə 102.2
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı ə 120.7
(nəqliyyat növləri üzrə)
▶ Qaldırıcı- nəqliyyat, tikinti maşın və ə 102.0
avadanlıqlarının texniki istismarı
▶ Nəqliyyatda daşımaların təşkili ə 118.3
▶ Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması ə 112.3
və texniki istismarı
$ ▶ Mühasibat uçotu ə 105.0
$ ▶ Avtomobil və traktorqayırma ə 86.4
$ ▶ Avtomobil və traktorqayırma Q 87.3
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı ə 104.1
(nəqliyyat növləri üzrə)
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Q 91.3
(nəqliyyat növləri üzrə)
$ ▶ Qaldırıcı- nəqliyyat, tikinti maşın və ə 85.4
avadanlıqlarının texniki istismarı
$ ▶ Nəqliyyatda daşımaların təşkili ə 104.9
$ ▶ Nəqliyyatda daşımaların təşkili Q 92.1
$ ▶ Yol hərəkətinin təşkili Ə 111.5
$ ▶ Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması Ə 96.6
və texniki istismarı
$ ▶ Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması Q 88.3
və texniki istismarı
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin təmiri və servisi Q 87.8

turkiyede tehsil

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin nəzdində Bakı Neft-Energetika Kolleci


$ ▶ Mühasibat uçotu Q 102.4
$ ▶ Neft və qaz yataqlarının geologiyası və Q 105.5
kəşfiyyatı
$ ▶ Neft və qaz yataqlarının istismarı Q 101.7
$ ▶ Neft və qaz emalı Q 101.6
$ ▶ Elektrik stansiyalarının və yarımstansiyala- Q 100.5
rın elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması
$ ▶ Elektrik təchizatı Q 99.1
$ ▶ Elektrik maşınları və avadanlıqları Q 94.2
$ ▶ İstilik energetik qurğuları Q 93.7
$ ▶ Ətraf mühitin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə Q 96.1


Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəzdində İnşaat Kolleci


▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası Ə 114.0
avadanlıqları
▶ Bina və qurğuların tikintisi və istismarı Ə 114.8
▶ Geodeziya və xəritəçilik Ə 117.2
▶ Qaz təchizatı sistemi və avadanlıqlarının Ə 120.8
quraşdırılması və istismarı
▶ Su təchizatı və suayırma Ə 111.5
▶ Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi, istismarı və təmiri Ə 115.3
▶ Dizayn Ə 138.3
$▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası Ə 101.1
avadanlıqları
$▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası Q 90.3
avadanlıqları
$▶ Bina və qurğuların tikintisi və istismarı Ə 101.5
$▶ Bina və qurğuların tikintisi və istismarı Q 92.8
$▶ Geodeziya və xəritəçilik Ə 100.1
$▶ Qaz təchizatı sistemi və avadanlıqlarının Ə 101.1
quraşdırılması və istismarı
$▶ Qaz təchizatı sistemi və avadanlıqlarının Q 91.3
quraşdırılması və istismarı
$▶ Su təchizatı və suayırma Ə 99.9
$▶ Avtomobil yolları və aerodromların Ə 101.6
tikintisi, istismarı və təmiri
$▶ Avtomobil yolları və aerodromların Q 90.0
tikintisi, istismarı və təmiri
$▶ Dizayn Ə 127.0

turkiyede tehsil

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının nəzdində Azərbaycan Dənizçilik Kolleci


▶ Gəmi energetik qurğularının istismarı Ə 121.1
▶ Gəmi enerji avadanlıqlarının və Ə 116.3
avtomatik vasitələrinin istismarı
▶ Gəmi sürücülüyü Ə 125.2
$ ▶ Gəmi energetik qurğularının istismarı Ə 111.9
$▶ Gəmi enerji avadanlıqlarının və Ə 110.3
avtomatik vasitələrinin istismarı
$ ▶ Gəmi sürücülüyü Ə 113.9


Naxçıvan Tibb Kolleci


▶ Müalicə işi Ə 125.8
▶ Hərbi feldşer işi Ə 69.7
▶ Mamalıq işi Ə 121.2
▶ Ortopedik stomatologiya Ə 107.0
▶ Əczaçılıq Ə 109.4
▶ Tibb bacısı işi Ə 111.3
▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 107.4
▶ İdman və müalicə masajı Ə 104.4
$ ▶ Müalicə işi Ə 104.1
$▶ Mamalıq işi Ə 97.2
$ ▶ Ortopedik stomatologiya Ə 102.2
$ ▶ Əczaçılıq Ə 96.6
$ ▶ Tibb bacısı işi Ə 97.2
$ ▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 95.2
$ ▶ İdman və müalicə masajı Ə 93.3


Naxçıvan Dövlət Texniki Kolleci


▶ Yol hərəkətinin təşkili Q 97.1
$ ▶ Yol hərəkətinin təşkili Q 95.7


Naxçıvan Musiqi Kolleci


$ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin,viola, violonçel, kontrabas, fleyta, klarnet, qoboy, valtoma, faqot, truba, trombon, tuba, bariton, alt (nəfəsli), tenor) Q 106.9
$ ▶ Musiqi nəzəriyyəsi Q 89.7
$ ▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, kamança,qarmon, nağara, qanun, balaban, saz) Q 90.3


Gəncə Tibb Kolleci


▶ Müalicə işi Ə 151.1
▶ Mamalıq işi Ə 135.3
▶ Tibbi profilaktika Ə 118.9
▶ Ortopedik stomatologiya Ə 123.3
▶ Əczaçılıq Ə 136.8
▶ Tibb bacısı işi Ə 126.6
▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 122.2
$ ▶ Müalicə işi Ə 116.8
$ ▶ Mamalıq işi Ə 108.5
$ ▶ Tibbi profilaktika Ə 105.4
$ ▶ Ortopedik stomatologiya Ə 106.0
$ ▶ Əczaçılıq Ə 111.4
$ ▶ Tibb bacısı işi Ə 107.9
$ ▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 105.8

turkiyede tehsil

Gəncə Dövlət Regional Kolleci


▶ Texnologiya müəllimliyi Ə 117.2
▶ Ailə və ev təhsili Ə 102.5
▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 120.1
▶ Mühasibat uçotu Ə 122.1
▶ Elektrik təchizatı Ə 109.4
▶ Maşınqayırma texnologiyası Ə 105.0
▶ Vaqon və refrijerator təsərrüfatı Ə 99.6
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 115.9
▶ Nəqliyyatda daşımaların təşkili Ə 108.3
▶ Rabitə qovşaqları və kommunikasiya Ə 106.0
sistemləri
▶ Kompüter şəbəkələrinin və hesablama Ə 108.9
texnikasının təmiri və servis xidməti
▶ Baytarlıq Ə 105.4
▶ Musiqi müəllimliyi Ə 89.6
(fortepiano, tar, kamança, qarmon)
▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 112.9
▶ Bədən tərbiyəsi və idman Ə 114.9
$ ▶ Texnologiya müəllimliyi Ə 97.6
$ ▶ Ailə və ev təhsili Ə 93.3
$ ▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 99.6
$ ▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Q 103.0
$ ▶ Mühasibat uçotu Ə 102.0
$ ▶ Mühasibat uçotu Q 97.1
$ ▶ Elektrik təchizatı Ə 90.7
$ ▶ Elektrik təchizatı Q 87.4
$ ▶ Maşınqayırma texnologiyası Ə 88.8
$ ▶ Vaqon və refrijerator təsərrüfatı Ə 83.8
$ ▶ Vaqon və refrijerator təsərrüfatı Q 81.8
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 92.8
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Q 88.3
$ ▶ Nəqliyyatda daşımaların təşkili Ə 94.7
$ ▶ Rabitə qovşaqları və kommunikasiya sistemləri Ə 97.1
$ ▶ Kompüter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının təmiri və servis xidməti Ə 97.2
$ ▶ Baytarlıq Ə 93.2
$ ▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 99.1
$ ▶ Bədən tərbiyəsi və idman Ə 99.7
$ ▶ Bədən tərbiyəsi və idman Q 104.0


Gəncə Musiqi Kolleci


▶ Musiqi müəllimliyi Ə 103.5
(fortepiano, tar, kamança, qarmon)
$ ▶ Musiqi müəllimliyi Ə 83.3
(fortepiano, tar, kamança, qarmon)
$ ▶ Musiqi müəllimliyi Q 81.9
(fortepiano, tar, kamança, qarmon)
$ ▶ instrumental ifaçılıq Q 81.9
(fortepiano, violin, truba, klamet)
$* ▶ Xanəndəlik Ə 56.3
$* ▶ Vokal sənəti Ə 67.2
$ ▶ Xor dirijorluğu Ə 71.6
$ ▶ Musiqi nəzəriyyəsi Q 90.1
$ ▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, Q 72.1
kamança, qarmon, balaban, nağara)


Qazax Dövlət Sosial-iqtisadi Kolleci


▶ Mühasibat uçotu Ə 109.0
▶ Maliyyə işi Ə 105.6
▶ Bank işi Ə 103.2
▶ Elektrik təchizatı Ə 91.4
▶ Sosial iş Ə 100.5
$ ▶ Mühasibat uçotu Ə 91.8
$ ▶ Mühasibat uçotu Q 88.3
$ ▶ Maliyyə işi Ə 88.4
$ ▶ Bank işi Ə 87.3
$ ▶ Elektrik təchizatı Ə 83.5
$ ▶ Elektrik təchizatı Q 80.0
$ ▶ Sosial iş Ə 90.2

Tovuz Dövlət Sosial-iqtisadi Kolleci


▶ Bədən tərbiyəsi və idman Ə 96.7
$ ▶ Mühasibat uçotu Q 86.8
$ ▶ Elektrik təchizatı Q 82.7
$ ▶ Bədən tərbiyəsi və idman Ə 92.2


Ə.Əliyev adına Sumqayıt Tibb Kolleci


▶ Müalicə işi Ə 161.1
▶ Mamalıq işi Ə 131.9
▶ Əczaçılıq Ə 127.0
▶ Tibb bacısı işi Ə 130.8
$ ▶ Müalicə işi Ə 119.2
$ ▶ Mamalıq işi Ə 110.9
$ ▶ Əczaçılıq Ə 109.4
$ ▶ Tibb bacısı işi Ə 110.3


Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəzdində Sumqayıt Dövlət Texniki Kolleci


▶ Mühasibat uçotu Ə 116.7
▶ Maliyyə işi Ə 118.1
▶ Elektrik təchizatı Ə 108.5
▶ Nəqliyyatda daşımaların təşkili Ə 110.8
▶ Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə Ə 105.4
analitik nəzarət
$ ▶ Mühasibat uçotu Ə 107.9
$ ▶ Mühasibat uçotu Q 99.1
$ ▶ Maliyyə işi Ə 106.4
$ ▶ Maliyyə işi Q 99.1
$ ▶ Elektrik təchizatı Ə 97.1
$ ▶ Elektrik təchizatı Q 89.7
$ ▶ Nəqliyyatda daşımaların təşkili Ə 99.7
$ ▶ Nəqliyyatda daşımaların təşkili Q 89.5
$ ▶ Kompüter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının təmiri və servis xidməti Q 92.0
$▶ Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə analitik nəzarət Ə 98.5
$ ▶ Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə analitik nəzarət Q 90.3
$▶ Ətraf mühitin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə Q 89.7


Sumqayıt Musiqi Kolleci


▶ instrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, violonçel, ksilofon, klamet, truba, fleyta, qoboy, valtoma, trombon, tuba) Ə 94.3
* ▶ Xanəndəlik Ə 40.0
* ▶ Vokal sənəti Ə 103.9
▶ Musiqi nəzəriyyəsi Ə 100.1
▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, kamança, Ə 78.5
qanun, qarmon, nağara, saz, balaban)
$ ▶ instrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 89.3
violonçel, ksilofon, klarnet, truba, fleyta,
qoboy, valtoma, trombon, tuba)
$ ▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, kamança, Ə 90.4
qanun, qarmon, nağara, saz, balaban)


Quba Dövlət Sosial-iqtisadi Kolleci


▶ Yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi Ə 110.5
$ ▶ Aqronomluq Q 93.2
$ ▶ Yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi Ə 97.9
$ ▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili Q 87.4


Quba Tibb Kolleci


▶ Mamalıq işi Ə 146.4
▶ Tibb bacısı işi Ə 128.9
$ ▶ Mamalıq işi Ə 117.7
$ ▶ Tibb bacısı işi Ə 112.3

turkiyede tehsil

Şamaxı Dövlət Regional Kolleci


▶ Texnologiya müəllimliyi Ə 105.5
▶ Ailə və ev təhsili Ə 87.8
▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 99.5
▶ Kitabxana- informasiya təminatı Ə 92.6
▶ Arxiv işi və kargüzarlıq Ə 90.0
▶ Mühasibat uçotu Ə 102.1
▶ Maliyyə işi Ə 101.7
▶ Vergi və vergitutma Ə 96.9
▶ Bank işi Ə 98.2
▶ Nəqliyyatda daşımaların təşkili Ə 91.7
▶ Poçt rabitəsi Ə 94.8
▶ Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalatının Ə 76.0
texnologiyası
▶ Baytarlıq Ə 87.8
▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 106.9
(ümumi orta təhsil bazası üçün)
▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, Ə 80.2
klarnet, tar, kamança, qarmon, nağara,
saz, vokal)
▶ İnstrumental ifaçılıq Ə 63.8
(fortepiano, violin, klamet)
* ▶ Xanəndəlik Ə 40.0
▶ Musiqi nəzəriyyəsi Ə 63.8
▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığı Ə 66.8
(tar, kamança, qarmon, nağara, saz)
$ ▶ Texnologiya müəllimliyi Ə 89.5
$ ▶ Ailə və ev təhsili Ə 81.0
$ ▶ Ailə və ev təhsili Q 85.8
$ ▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 88.4
$ ▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Q 94.2
$ ▶ Kitabxana- informasiya təminatı Ə 85.4
$ ▶ Kitabxana- informasiya təminatı Q 85.4
$ ▶ Arxiv işi və kargüzarlıq Ə 80.9
$ ▶ Mühasibat uçotu Ə 92.8
$ ▶ Mühasibat uçotu Q 89.3
$ ▶ Maliyyə işi Ə 87.8
$ ▶ Vergi və vergitutma Ə 84.8
$ ▶ Bank işi Ə 85.8
$ ▶ Elektrik təchizatı Q 78.5
$ ▶ Nəqliyyatda daşımaların təşkili Ə 80.9
$ ▶ Poçt rabitəsi Ə 84.2
$ ▶ Poçt rabitəsi Q 83.8
$ ▶ Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalatının Ə 74.1
texnologiyası
$ ▶ Baytarlıq Ə 77.9
$ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 94.7
(ümumi orta təhsil bazası üçün)
$ ▶ Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, klar- Ə 70.6
net, tar, kamança, qarmon, nağara, saz, vokal)
$ ▶ instrumental ifaçılıq Ə 66.2
(fortepiano, violin, klamet)
$* ▶ Xanəndəlik Ə 40.0
$ ▶ Musiqi nəzəriyyəsi Ə 68.7
$ ▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığı Ə 66.2
(tar, kamança, qarmon, nağara, saz)


Mingəçevir Tibb Kolleci


▶ Müalicə işi Ə 134.4
▶ Mamalıq işi Ə 115.4
▶ Əczaçılıq Ә 115.5
▶ Tibb bacısı işi ә 114.8
▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 113.8
$ ▶ Müalicə işi Ə 109.1
$ ▶ Mamalıq işi Ә 104.7
$ ▶ Əczaçılıq Ә 106.0
$ ▶ Tibb bacısı işi Ə 102.1
$ ▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 10146


Mingəçevir Turizm Kolleci


▶ Muzey işi və abidələrin mühafizəsi Ә 96.6
▶ Mühasibat uçotu Ə 111ş0
▶ Turizmin iqtisadiyyatı ә 100.1
▶ Nəqliyyatda daşımaların təşkili Ә 104.9
▶ Turist, mehmanxana təsərrüfatının Ə 95.3
təşkili və idarə edilməsi
▶ Turizm və onun təşkili Ә 97.6
▶ Bələdçilik işi Ә 95.3
▶ Mehmanxana- turist və sanatoriya- kurort Ə 91.3
komplekslərində iaşə və servis
$ ▶ Muzey işi və abidələrin mühafizəsi Ə 86.8
$ ▶ Mühasibat uçotu Ә 95.6
$ ▶ Turizmin iqtisadiyyatı ә 88.8
$ ▶ Nəqliyyatda daşımaların təşkili ә 88.3
$ ▶ Turist, mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə edilməsi ә 78.6
$ ▶ Turizm və onun təşkili Ə 84.4
$ ▶ Bələdçilik işi Ә 79.5
$ ▶ Mehmanxana- turist və sanatoriya- kurort komplekslərində iaşə və servis Ә 75.6

turkiyede tehsil

Şəki Tibb Kolleci


▶ Müalicə işi Ə 133.9
▶ Mamalıq işi Ә 121.5
▶ Tibb bacısı işi Ə 116.1
$ ▶ Müalicə işi Ә 110.0
$ ▶ Mamalıq işi Ә 104.1
$ ▶ Tibb bacısı işi Ә 102.5


Şəki Dövlət Texniki Kolleci


▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı (nəqliyyat növləri üzrə) Ə 98.0
▶ Turist, mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə edilməsi Ə 95.3
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı (nəqliyyat növləri üzrə) Ə 89.4
$ ▶ Turist, mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə edilməsi Ə 83.9


Şəki Dövlət Regional Kolleci


▶ Texnologiya müəllimliyi Ə 103.5
▶ Ailə və evtəhsili Ə 94.8
▶ Məktəbəqədəf təlim və tərbiyə Ə 103.8
▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 103.9
▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, klamet) Ə 113.1
▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, klamet) Q 81.9
* ▶ Xanəndəlik Ə 40.0
▶ Musiqi nəzəriyyəsi Ə 104.4
▶ Xalq çalğr alətləri ifaçılığı (tar, kamança, qarmon) Ə 88.7
$ ▶. Texnologiya müəllimliyi Ə 94.0
$ ▶ Ailə vəeevtəhsili Ə 88.3
$ ▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 95.0
$ ▶. Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 97.2
$ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, klamet) Ə 86.7
$ ▶ Musiqi nəzəriyyəsi Ə 91.3
$ ▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, kamança, qarmon) Ə 89.5


Şuşa Humanitar Kolleci


▶ Ailə və ev təhsili Ə 105.4
▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 115.6
▶ Kitabxana- informasiya təminatı Ə 102.5
▶ İnstrumental ifaçılıq Ə 102.5
(fortepiano, violin, klamet)
*▶ Xanəndəlik Ə 40.0
▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığı Ə 74.5
(tar, kamança, qarmon, nağara, qanun, saz)
▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığı O 86.9
(tar, kamança, qarmon, nağara, qanun, saz)
$ ▶ Ailə və ev təhsili Ə 96.6
$ ▶ Ailə və ev təhsili O 93.2
$ ▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 105.8
$ ▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə O 101.5
$ ▶ Kitabxana- informasiya təminatı Ə 96.2
$ ▶ İnstrumental ifaçılıq Ə 93.3
(fortepiano, violin, klamet)
$ ▶ İnstrumental ifaçılıq O 82.3
(fortepiano, violin, klamet)
$* ▶ Xanəndəlik Ə 40.0
$ ▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığı Ə 72.0
(tar, kamança, qarmon, nağara, qanun, saz)
$ ▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığı O 68.6
(tar, kamança, qarmon, nağara, qanun, saz)

turkiyede tehsil

Ağdam Dövlət Sosial-iqtisadi Kolleci


▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 98.6
▶ Maliyyə işi Ə 100.1
▶ Elektrik təchizatı Ə 70.1
▶ Nəqliyyatda daşımaların təşkili Ə 84.0
▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 95.2
(ümumi orta təhsil bazası üçün)
$ ▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 84.4
$ ▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə O 86.4
$ ▶ Maliyyə işi Ə 83.9
$ ▶ Maliyyə işi O 82.5
$ ▶ Elektrik təchizatı Ə 67.8
$ ▶ Nəqliyyatda daşımaların təşkili Ə 78.5
$ ▶ Nəqliyyatda daşımaların təşkili O 75.0
$ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 88.8
(ümumi orta təhsil bazası üçün)
$ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi O 98.1
(ümumi orta təhsil bazası üçün)


Ağdam Musiqi Kolleci


▶ İnstrumental ifaçılıq Ə 80.9
(fortepiano, violin)
*▶ Xanəndəlik Ə 40.2
▶ Xor dirijorluğu Ə 66.7
▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığı Ə 73.1
(tar, kamança, qarmon, nağara)
▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığı O 73.1
(tar, kamança, qarmon, nağara)
$ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin) Ə 71.0
$ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin) O 78.5
$* ▶ Xanəndəlik Ə 40.0
$ ▶ Xor dirijorluğu Ə 66.1
$ ▶ Musiqi nəzəriyyəsi Ə 104.4
$ ▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığı Ə 70.2
(tar, kamança, qarmon, nağara)


Ağdaş Dövlət Humanitar Kolleci


▶ Texnologiya müəllimliyi Ə 100.2
▶ Ailə və ev təhsili Ə 86.9
▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 98.6
▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 103.1
(ümumi orta təhsil bazası üçün)
$ ▶ Texnologiya müəllimliyi Ə 88.3
$ ▶ Ailə və ev təhsili Ə 78.5
$ ▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 87.3
$ ▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə O 91.1
$ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 93.7
(ümumi orta təhsil bazası üçün)


Ağcabədi Pedaqoji Kolleci


▶ Texnologiya müəllimliyi Ə 104.4
▶ Peşə təlimi Ə 80.9
▶ Ailə və ev təhsili Ə 81.5
▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 98.6
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 98.5
▶ Baytarlıq Ə 80.1
▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 98.2
(ümumi orta təhsil bazası üçün)
▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 106.4
$ ▶ Texnologiya müəllimliyi Ə 90.7
$ ▶ Peşə təlimi Ə 78.1
$ ▶ Ailə və ev təhsili Ə 79.0
$ ▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 91.3
$ ▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 88.7
$ ▶ Aqronomluq Q 79.0
$ ▶ Baytarlıq Ə 82.9
$ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 90.4
(ümumi orta təhsil bazası üçün)
$ ▶ Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 94.1

turkiyede tehsil

Şirvan Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci


▶ Texnologiya müəllimliyi Ə 107.1
▶ Peşə təlimi Ə 89.7
▶ Ailə və ev təhsili Ə 87.8
▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 101.5
▶ Mühasibat uçotu Ə 103.0
▶ Maliyyə işi Ə 98.6
▶ Kompüter şəbəkələri Ə 95.7
▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 104.0
(ümumi orta təhsil bazası üçün)
$ ▶ Texnologiya müəllimliyi Ə 95.7
$ ▶ Peşə təlimi Ə 80.0
$ ▶ Ailə və ev təhsili Ə 80.9
$ ▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 90.8
$ ▶ Mühasibat uçotu Ə 89.4
$ ▶ Mühasibat uçotu Q 87.3
$ ▶ Maliyyə işi Ə 87.3
$ ▶ Maliyyə işi Q 84.9
$ ▶ Kompüter şəbəkələri Ə 83.9
$ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 96.6
(ümumi orta təhsil bazası üçün)


Bərdə Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kolleci


▶ Mühasibat uçotu Ə 102.0
▶ Elektrik təchizatı Ə 69.0
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 81.3
▶ Nəqliyyatda daşımaların təşkili Ə 74.1
▶ Poçt rabitəsi Ə 87.8
▶ Baytarlıq Ə 82.2
▶ Aqrar təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi Ə 72.1
$ ▶ Mühasibat uçotu Ə 87.4
$ ▶ Elektrik təchizatı Ə 69.7
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 70.1
$ ▶ Nəqliyyatda daşımaların təşkili Ə 72.6
$ ▶ Nəqliyyatda daşımaların təşkili Q 73.1
$ ▶ Poçt rabitəsi Ə 81.4
$ ▶ Poçt rabitəsi Q 79.0
$ ▶ Baytarlıq Ə 76.0
$ ▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili Q 74.0
$ ▶ Aqrar təsərrüfatmm mexanikləşdirilməsi Ə 72.0


Sabirabad Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci


▶ Mühasibat uçotu Ə 93.7
▶ Baytarlıq Ə 84.5
$ ▶ Arxiv işi və kargüzarlıq Q 81.5
$ ▶ Mühasibat uçotu Ə 85.9
$ ▶ Mühasibat uçotu Q 84.4
$ ▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Q 80.8
$ ▶ Aqronomluq Q 75.6
$ ▶ Baytarlıq Ə 75.0
$ ▶ Aqrar təsərrüfatmm mexanikləşdirilməsi Q 72.1

turkiyede tehsil

Göyçay Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kolleci


▶ Mühasibat uçotu Ə 99.1
▶ Maliyyə işi Ə 98.2
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 92.2
(nəqliyyat növləri üzrə)
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 94.2
▶ Konservləşdirmə və qida konsentratları Ə 69.6
texnologiyası
▶ Aqronomluq Ə 75.7
▶ Baytarlıq Ə 84.9
$ ▶ Mühasibat uçotu Ə 86.7
$ ▶ Maliyyə işi Ə 85.4
$ ▶ Elektrik təchizatı Q 76.6
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı (nəqliyyat növləri üzrə) Ə 81.9
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı (nəqliyyat növləri üzrə) Q 80.9
$ ▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 83.8
$ ▶ Konservləşdirmə və qida konsentratları texnologiyası Ə 64.3
$ ▶ Aqronomluq Ə 69.7
$ ▶ Baytarlıq Ə 77.9
$ ▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatmm təşkili Q 73.7
$ ▶ Aqrar təsərrüfatmm mexanikləşdirilməsi Q 71.2


Lənkəran Tibb Kolleci


▶ Müalicə işi Ə 143.8
▶ Mamalıq işi Ə 130.1
▶ Tibb bacısı işi Ə 116.8
$ ▶ Müalicə işi Ə 110.5
$ ▶ Mamalıq işi Ə 106.0
$ ▶ Tibb bacısı işi Ə 102.0


Lənkəran Dövlət Humanitar Kolleci


▶ Texnologiya müəllimliyi Ə 112.3
▶ Arxiv işi və kargüzarlıq Ə 100.6
▶ Muzey işi və abidələrin mühafizəsi Ə 96.3
▶ Mühasibat uçotu Ə 111.9
▶ Ətraf mühitin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə Ə 92.3
▶ Aqronomluq Ə 84.8
▶ Meşə və meşə- park təsərrüfatı Ə 84.8
▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, klamet) Ə 76.6
* ▶ Xanəndəlik Ə 50.5
▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, kamança, qarmon, nağara, qanun, balaban) Ə 70.2
$ ▶ Texnologiya müəllimliyi Ə 98.6
$ ▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Q 96.2
$ ▶ Arxiv işi və kargüzarlıq Ə 90.7
$ ▶ Muzey işi və abidələrin mühafizəsi Ə 84.3
$ ▶ Mühasibat uçotu Ə 97.6
$ ▶ Mühasibat uçotu Q 94.2
$ ▶ Ətraf mühitin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə Ə 82.5
$ ▶ Aqronomluq Ə 76.6
$ ▶ Meşə və meşə- park təsərrüfatı Ə 73.1
$ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, klamet) Ə 59.9
$* ▶ Xanəndəlik Ə 40.0
$ ▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, kamança, qarmon, nağara, qanun, balaban) Ə 60.8

turkiyede tehsil

Astara Pedaqoji Kolleci


▶ Qida sənayesi, iaşə və ticarət sistemində sanitar gigiyena təhlükəsizliyi Ə 93.7
▶ Ətraf mühitin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə Ə 86.9
▶ Aqronomluq Ə 93.7
▶ Meşə və meşə- park təsərrüfatı Ə 79.0
▶ Turizm və onun təşkili Ə 101.2
▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi (ümumi orta təhsil bazası üçün) Ə 104.6
$ ▶ Qida sənayesi, iaşə və ticarət sistemində sanitar gigiyena təhlükəsizliyi Ə 83.8
$ ▶ Qida sənayesi, iaşə və ticarət sistemində sanitar gigiyena təhlükəsizliyi Q 78.5
$ ▶ Ətraf mühitin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə Ə 80.9
$ ▶ Ətraf mühitin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə Q 76.1
$ ▶ Aqronomluq Ə 76.0
$ ▶ Aqronomluq Q 72.6
$ ▶ Meşə və meşə- park təsərrüfatı Ə 73.1
$ ▶ Meşə və meşə- park təsərrüfatı Q 69.6
$ ▶ Turizm və onun təşkili ə 88.8
$ ▶ Turizm və onun təşkili Q 85.5
$ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi ə 95.2
(ümumi orta təhsil bazası üçün)


İsmayıllı Dövlət Humanitar və Texnologiya Kolleci


▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ə 100.5
▶ Mühasibat uçotu ə 100.1
▶ Kompüter şəbəkələrinin və hesablama ə 93.7
texnikasının təmiri və servis xidməti
▶ Çörək, makaron, unlu qənnadı ə 72.6
məmulatlarının texnologiyası
▶ Baytarlıq ə 78.9
▶ Meşə və meşə- park təsərrüfatı ə 75.0
▶ Tibb bacısı işi ə 109.4
▶ Turist, mehmanxana təsərrüfatının ə 83.8
təşkili və idarə edilməsi
▶ Turizm və onun təşkili ə 91.3
$ ▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ə 91.3
$ ▶ Mühasibat uçotu ə 84.8
$ ▶ Mühasibat uçotu Q 84.3
$ ▶ Kompüter şəbəkələrinin və hesablama ə 75.0
texnikasının təmiri və servis xidməti
$ ▶ Çörək, makaron, unlu qənnadı ə 66.2
məmulatlarının texnologiyası
$ ▶ Baytarlıq ə 73.7
$ ▶ Meşə və meşə- park təsərrüfatı ə 69.6
$ ▶ Meşə və meşə- park təsərrüfatı Q 69.7
$ ▶ Tibb bacısı işi ə 100.6
$ ▶ Turist, mehmanxana təsərrüfatının ə 73.0
təşkili və idarə edilməsi
$ ▶ Turist, mehmanxana təsərrüfatının Q 76.0
təşkili və idarə edilməsi
$ ▶ Turizm və onun təşkili ə 77.0
$ ▶ Turizm və onun təşkili Q 79.0


Saatlı Tibb Kolleci


▶ Tibb bacısı işi ə 110.9
$ ▶ Tibb bacısı işi ə 100.8


Cəlilabad Tibb Kolleci


▶ Tibb bacısı işi ə 117.3
$ ▶ Tibb bacısı işi ə 104.1


Masallı Dövlət Regional Kolleci


▶ Baytarlıq ə 89.9
▶ Meşə və meşə- park təsərrüfatı ə 74.1
$ ▶ Aqronomluq Q 73.1
$ ▶ Baytarlıq ə 77.6

turkiyede tehsil

Bakı Biznes və Kooperasiya Kolleci


$ ▶ Arxiv işi və kargüzarlıq ə 81.9
$ ▶ Arxiv işi və kargüzarlıq Q 83.9
$ ▶ Mühasibat uçotu ə 92.7
$ ▶ Mühasibat uçotu Q 93.2
$ ▶ Maliyyə işi ə 90.2
$ ▶ Maliyyə işi Q 90.8
$ ▶ Vergi və vergitutma ə 86.8
$ ▶ Vergi və vergitutma Q 86.8
$ ▶ Bank işi ə 89.7
$ ▶ Bank işi Q 88.5
$ ▶ Sığorta işi ə 85.8
$ ▶ Sığorta işi Q 84.4
$ ▶ Marketinq ə 85.4
$ ▶ Marketinq Q 83.8
$ ▶ Bələdiyyə təsərrüfatının təşkili ə 81.4
$ ▶ Bələdiyyə təsərrüfatının təşkili Q 81.4
$ ▶ Kommersiya ə 83.4
$ ▶ Kommersiya Q 81.9
$ ▶ Kompüter şəbəkələrinin və hesablama ə 84.4
texnikasının təmiri və servis xidməti
$ ▶ Kompüter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının təmiri və servis xidməti Q 82.5
$ ▶ İnformasiya texnologiyası sistemləri ə 85.9
$ ▶ İnformasiya texnologiyası sistemləri Q 82.6
$ ▶ İaşə məhsullarının texnologiyası ə 79.9
$ ▶ İaşə məhsullarının texnologiyası Q 79.0
$ ▶ Turizm və onun təşkili ə 83.7
$ ▶ Turizm və onun təşkili Q 81.9


Odlar Yurdu Kolleci


$ ▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ə 99.1
$ ▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Q 97.2
$ ▶ Mühasibat uçotu ə 93.7
$ ▶ Mühasibat uçotu Q 87.9
$ ▶ Maliyyə işi ə 91.8
$ ▶ Maliyyə işi Q 87.3
$ ▶ Bank işi ə 91.2
$ ▶ Bank işi Q 87.3
$ ▶ Marketinq ə 86.8
$ ▶ Marketinq Q 84.4
$ ▶ Bələdiyyə təsərrüfatının təşkili ə 81.5
$ ▶ Kompüter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının təmiri və servis xidməti ə 84.4
$ ▶ Kompüter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının təmiri və servis xidməti Q 81.5
$ ▶ İnformasiya texnologiyası sistemləri ə 84.9
$ ▶ İnformasiya texnologiyası sistemləri Q 83.7
$ ▶ Turist, mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə edilməsi ə 82.4
$ ▶ Turist, mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə edilməsi Q 81.5
$ ▶ Dizayn ə 101.0


Bakı Avrasiya Kolleci


$ ▶ Mühasibat uçotu ə 97.4
$ ▶ Mühasibat uçotu Q 93.6
$ ▶ Maliyyə işi ə 95.2
$ ▶ Maliyyə işi Q 91.3
$ ▶ Vergi və vergitutma ə 90.2
$ ▶ Vergi və vergitutma Q 87.8
$ ▶ Bank işi ə 93.2
$ ▶ Bank işi Q 89.7
$ ▶ Sığorta işi ə 89.4
$ ▶ Sığorta işi Q 87.4

turkiyede tehsil

Qərbi Kaspi Universiteti (orta ixtisas təhsili pilləsi)


$ ▶ Mühasibat uçotu ə 94.2
$ ▶ Maliyyə işi ə 92.3
$ ▶ Vergi və vergitutma ə 87.8
$ ▶ Bank işi ə 91.9
$ ▶ Sığorta işi ə 86.8
$ ▶ Marketinq ə 87.3
$ ▶ Bələdiyyə təsərrüfatının təşkili ə 81.4
$ ▶ Maşınqayırma texnologiyası ə 76.0
$ ▶ Kompüter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının təmiri və servis xidməti ə 86.7
$ ▶ Avtomatlaşmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı ə 85.4
$ ▶ Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası ə 79.9
$ ▶ Ətraf mühitin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə ə 80.9
$ ▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili ə 75.0
$ ▶ Meşə və meşə- park təsərrüfatı ə 72.2
$ ▶ Sosial iş ə 90.7
$ ▶ Turizm və onun təşkili ə 86.8
$ ▶ Dizayn ə 106.3

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Back to top button